Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Szombaton körülbelül 2-300 ember gyűlt össze Vecsésen, hogy megnézzék egy új, Erő és Elszántság nevű szélsőjobboldali mozgalom zászlóbontását. A mozgalom fő pilléréit a Betyársereg politikai szárnya, a jogi értelemben egyébként nem létező Érpataki Modell Országos Hálózata és az Identitárius Egyetemisták Szövetsége (Identitesz) adták volna. Csakhogy, időközben Orosz Mihály Zoltán önjáróvá vált: az érpataki modell csodadoktora bejegyeztette a Rend és Igazságosság nevű pártot. Orosz a R.I.A-t 2017. április 24-én alapította, amiről azonban szövetségesei állítólag semmit nem tudtak.

A vecsési zászlóbontásra az érpataki önkormányzat gépkocsijával érkező Orosz és stábja – Érpataki Közszolgálati Tudósító emberei –  ezért csak megfigyelőként vehették részt az eseményen. Helyi forrásunk szerint be se akarták őket engedni, de ismerve Oroszt, a balhé elkerülése érdekében, csitítva az egyébként is igen feszülté vált viszonyt – ami a végkifejletet tekintve inkább iszony -, végül beengedték.

Orosz ideológiai ellentéttel magyarázza a feszültséget, de arra nem ad választ, hogy pártját miért a többiek tudta nélkül, teljesen titokban jegyeztette be. – Orosz azt állítja legfrissebb közleményében, hogy mindenki tudott mindenről –  Merthogy az érpataki mágus, miközben az önkormányzat tulajdonában lévő erapatakimodell.hu weboldalon nyíltan kampányol az „új szövetség” mellett, Facebook oldalán a zászlóbontásról, az „új jobboldalról” értekezik  – csendben, suttyomban pártot alapít április 24-én, hogy aztán május 18-án saját nevére regisztrálja pártja domain-jét, a rendesigazsagossag.hu-t.

Orosz Mihály Zoltán: A jelenlegi politikusi garnitúra zömében szofistákból áll

Nyilatkozza az érapataki, miközben a szofizmus minden ismérve Orosszal azonos, hiszen Érpatak polgármestere vitákban őszintének látszó, de mégsem érvényes érvet használ azzal a reménnyel, hogy meg tudja téveszteni vitapartnereit. Orosz a szofistákra jellemzően gyakran jelenik meg különböző rendezvényeken, filozófiáját szónoklat formájában adja elő, nem ritkán a kifejezetten számára készült cicomás ruhában.  Mi sem tükrözi jobban Orosz katyvasz ideológiáját, mint pártjának, a R.I.A-nak deklarált fő célja:

“A konzervatív, tradicionális, jobboldali értékrendnek a jelenkori tér-idő feltételekre való adaptációja egy adekvát és hatékony politikai ideológiának a meghatározásán keresztül. A konzervatív, tradicionális, jobboldali értékrendet elfogadó és azt képviselő hazafiak és magyar állampolgárok részére részvételi lehetőség biztosítása a közéletben, a politikai döntéshozó és szakmai szervezetekben mind helyi, mind országos és európai uniós szinteken.”

Orosz pártalapításának hátterében önös érdek húzódhat meg: mentelmi jog mögé bújva akarja késleltetni az igazságszolgáltatást 

Legalábbis más racionális magyarázat nincs arra, hogy elvtársait miért szúrta hátba. Az nem elfogadható indok, hogy ideológiai ellentét miatt maradt ki Orosz az érdekszövetségből, hiszen a Betyársereg és az Identitesz eddig is nyíltan felvállalta szélsőséges, náci ideológiáját. Vagyis ez nem új keletű dolog. Viszont Orosznak szövetségesei szavazóképes bázisára fájhat a foga, merthogy Orosz hálózata, az „érapataki modell” gyakorlatilag csak egy iroda, Érpatak önkormányzatának fenntartásában. Szavazóbázis nélkül.

A Betyársereg és az Identitesz  azonban mozgalomban gondolkodott és ezt is kommunikálták végig. Azaz, Orosz időközben felismerte: szövetségeseivel nem tudja a parlamenti választásokat megelőző jelölt-állítási folyamatot időben beindítani.

Orosznak akkor gyűlt meg a baja szövetségeseivel mikor napvilágot látott, hogy elvtársai pártosodás híján még sem annyira elvtársak.  Orosznak égetően fontos egy párt, hogy parlamenti képviselőjelölt lehessen, hiszen amint hivatalossá válik jelölése, megilleti a mentelmi jog – amire Orosznak nagy szüksége lenne.  Az Orosz-jelenség lényege, hogy a joghézagok, és nem utolsósorban a hatóságok impotenciáját kihasználva, a sajtót perek százával megfékezve 12 éve hülyére veszi a hatóságokat,  államigazgatási, bűnüldözői szerveket.  Orosznál és az általa vezetett érpataki önkormányzatnál gyakorlatilag megszűnt a jogállamiság.

A néhai kormánymegbízott, Kozma Péter merte először felvenni a kesztyűt Orosszal szemben, dr. Polgári András főigazgató ezt a munkát folytatja.

Miközben az érpataki csodadoktor közigazgatási bűnözőknek nevezi a vele szemben eljáró közszolgákat, hivatalnokokat, valójába Orosz az, aki szándékosan, tudatosan semmibe veszi a törvényeket. Ezzel az általa vezetett önkormányzatnak és így az Érapatakon élőknek szándékosan kárt okoz. Orosz Érpatakot öntörvényű módszerekkel vezeti, gyakorlatilag semmibe veszi az önkormányzati törvényt, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget. Testületi ülések jegyzőkönyveit nem küldi meg a kormányhivatalnak törvényességi elellenőrzés céljából, noha erre az ülést követően 15 napot biztosít a törvény. Így fordulhat elő az az abszurd helyzet, hogy a 2017-ben megtartott tucatnyi önkormányzati képviselő testületi ülés jegyzőkönyveiből mindössze egy darab érkezett be ellenőrzésre.

Dr. Kardos Csaba, a település sokadik jegyzője, állítása szerint azért nem küldi be a jegyzőkönyveket, mert Orosz nem hajlandó azokat aláírni. Orosz még 2016-os jegyzőkönyvvel is adós a kormányhivatalnak. Kardos elmondása szerint nem mer Orosszal ujjat húzni, hiszen ő a munkáltatója.

A jegyző védekezését árnyalja az a tény, hogy munkáltatója nem Orosz Mihály Zoltán, hanem a bökönyi polgármester. A jegyző tehát inkább homokba dugja fejét, és nap-mint nap asszisztál a törvénytelenséghez, nem úgy, mint a kormányhivatal, ahol 2016-ban telt be a pohár.

A Törvényességi ellenőrzés főosztály a törvényességi vizsgálatokat, ellenőrzéseket gyakorlatilag folyamatosan végzi Érpatak önkormányzatával szemben, bár Orosz ezeket a vizsgálatokat rendre próbálja akadályozni, s közigazgatási bűnözésről, kettős mércéről beszél. A vizsgálatok eredménye, hogy 2016 januárjától ez idáig mintegy 327 ezer forint törvényességi felügyeleti bírságot szabott ki a kormányhivatal, miközben tucatnyi határozat született a törvényes működés helyreállítása érdekében. Ezen túlmenően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal utolsó eszközként, annak érdekében, hogy helyre álljon a törvényesség

2016. október 24-én fegyelmi eljárást kezdeményezett Érpatak polgármesterével szemben.

A munkáltatói jogokat gyakorló képviselőtestületnek kellett volna lefolytatnia az eljárást, Orosz azonban a fegyelmi eljárást blokkolta, hiszen a polgármester, de még a jegyző sem tájékoztatta a képviselő testületet a kormányhivatal kezdeményezésről. A képviselők a fegyelmi eljárást így le sem tudták folytatni.  Ennek egyenes következménye újabb 150 ezer forintos felügyeleti bírság, amit Orosz a bíróságon próbált annulálni, de a törvényszék idézés kibocsátása nélkül elutasította, így ezt az összeget is Érpatak önkormányzata nyeli be, persze a képviselők tudta nélkül.

A kormányhivatal tájékoztatás szerint jelenleg is több eljárás van folyamatban Érpatakon. Vizsgálja a törvényességi felügyelet, hogy Orosz milyen szerepet tölt be az Érpataki Közszolgálati Tudósító nevezetű időszaki lapnál, ami Érpatak önkormányzatának hivatalos lapja. A probléma ezzel a médiával az lehet, hogy kizárólag Orosz pártpolitikai érdekeit szolgálja, s noha a törvény tiltja, Orosz aktívan részt vesz a szerkesztésében. A kiadvány weben az önkormányzat tulajdonában lévő erpatakimodell.hu domain alatt fut.  (Mint emlékezetes, Orosz egy tőle független bírósági tárgyaláson, mint tudósító vett részt és végig kamerázta a tárgyalást.)

A kormányhivatal vizsgálja Orosz perindítási gyakorlatát is, mivel egy polgármesternek felhatalmazás kell a képviselő-testülettől, ha pereskedni akar, így a több tucat sajtóhelyreigazítás kérelem alapján indított perek esetében is szükséges lett volna képviselő-testületi határozatokra, ha azokban az önkormányzat, vagy a polgármester az érintett.

Orosz ilyen felhatalmazást csak egyszer kért a testülettől, azt is egy 30,5 millió forint visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos közigazgatási per miatt, amely per októberben folytatódik, ha egyáltalán a kirendelt igazságügyi könyvszakértő addig ki tudja bogozni Érpatak könyveléséből, hogy mennyit és mire költött el az önkormányzat a közmunkások béréből. Orosz védekezése ebben az ügyben, hogy se embere, se technikája nincs az önkormányzatnak a külön nyilvántartás vezetésére. (A hatósági szerződések egyértelmű kitétele volt a külön könyvvitel és naprakész, kellő részletességű nyilvántartás vezetése a közmunkaprogram ki és befizetéseiről, de ezek a nyilvántartások a helyszíni elellenőrzés folyamán nem álltak rendelkezésre.)

Orosz a sajtó-helyreigazítási kérelmeit rendre polgármesterként írja alá és feladóként is Érpatak önkormányzata van megjelölve, így persze a tetemes postaköltséget is Érpatak lakossága fizeti, mint ahogyan a tetemes ügyvédi és perköltség is valószínűleg az önkormányzat költségvetését terheli, hiszen olyan átalánydíjas szerződést kötött egy ügyvédi irodával Orosz, ami alapján több mint 700 ezer forint díjat fizetett ki az érpataki önkormányzat.

Újabb fegyelmi és a méltatlanság kimondása

Információink szerint négy érpataki képviselőnél végkép betelt a pohár és a település további amortizációjának megakadályozása érdekben a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkáltató jogokat gyakorló testület fegyelmi eljárást kezdeményezett Orosszal szemben. Mivel Orosz ezidáig ezt az eljárást blokkolni próbálta, valószínűsíthetően a kormányhivatal fogja összehívni a testületi ülést, így biztosítva a törvényességet.

Az új párt révén elnyerhető mentelmi jogba burkolózva Orosz abban bízhat, hogy a büntetőeljárásokat, nyomozásokat, késleltetni tudja, merthogy van belőlük bőven. Orosz mindegyikben gyanúsított lehet, így nem kizárt, hogy felelnie kell jelentős értékre elkövetett sikkasztás, hűtlen kezelés, költségvetési csalás és más egyéb bűncselekmények elkövetése miatt.

Persze ez egy teória, vélemény a cikk szerzője részéről és Orosznak a jelenkori tér-idő feltételekre való adaptációja egy adekvát és hatékony racionális érdek mentén húzódó cselekedetéről van szó csupán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22