Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A Nyírvidék ismételten foglalkozott már azzal a nagyarányú csempészettel, amely Szabolcsvármegye területén folyik és amelyről a vármegye közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén megdöbbentő adatokat mondottak el. Ennek a csempészeinek azonban országos jelentősége is van, mert egyrészt a vármegye területéről, másrészt a vármegye területén kívül igen nagy mértékben visznek ki élelmiszereket az ország határain túlra is.

Német támadás London és Calais ellen

Rotterdamból jelentik, hogy tegnap es te négy ellenséges repülőtámadás történt London ellen. Az első repülőcsoport estefelé tűnt föl, n második egy negyedóra múlva követte. Az első támadása sikerülte a második csoportot azonban a védők meg akadályozták. Az első csoport támadása kilenc órakor megismétlődött. A harmadik repülőcsoport este kilenc óra tájban tűnt föl Kent irányából és több helyen dobott le bombákat. Éjjel történt a negyedik csoport támadása, amely  főkép a külvárosok ellen irányult.

Amsterdamból jelentik, hogy London lakosságát rendkívül fölháborította a négyszeres repülőtámadás és úgy a lakosság, mint a lapok bosszúért lihegnek. A lapok hangsúlyozzák, hogy London lakosságának türelme elfogyott és az izgalmak csak akkor fognak lecsillapulni, ha angol repülők német  városokat fognak tönkre bombázni. Lloyd George, aki az egyik bombázott  városrészben megjelent, kijelentette, hogy a kamatok kamatjával fogják ezt a németeknek visszafizetni.

Hindenburg nem beszél a békéről

Berlinből jelentik, hogy Hindenburg az erberfeldiek üdvözlő táviratára a következőket válaszolta:

Csak összeszorítani  a fogakat és egy szót sem a békéről addig míg a német nemzethez méltó békét nem köthetünk! Ez legyen a jelszó!

Borzalmas tájfun Japánban

(A Nyírvidék tudósítójától.} A Reuter-ügynökség jelenti Tokióból, hogy japán nyugati partvidékén oly borzalmas tájfun pusztított, mint még sohasem. Százezrek maradtak hajlék nélkül és a halottak száma is több száz.

Harmincegy orosz tábornokot elmozdítottak

Pétérvárról jelentik, hogy a kormány 31 orosz hadosztály és hadtestparancsnokot, akik a Kornilov-féle lázadásban részt vettek, elmozdított állásától.

Dünkirchent rommá égették a németek

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff ügynökség jelenti: Szeptember 29-re virradóra repülőink bombázták Dünkirchent és tűzvészeket idéztek elő a városban. Repülőink huszonnyolc órával később megfigyelték, hogy a tűzvész az egész városrészre kiterjedt. Ma éjszaka jelentették, hogy egész Dünkirchen a lángok martaléka lett. Ezzel a belga-angol hadsereg főgyüjtőhelyét, az Anglia és Franciaország közötti forgalom legnagyobb kikötőjét semmisítettük meg.

A szabolcsi csempészést megakadályozza a miniszter

A Nyírvidék ismételten foglalkozott már azzal a nagyarányú csempészettel, amely Szabolcsvármegye területén folyik és amelyről a vármegye közigazgatási bizottságának legutóbbi ülésén megdöbbentő adatokat mondottak el. Ennek a csempészeinek azonban országos jelentősége is van, mert egyrészt a vármegye területéről, másrészt a vármegye területén kívül igen nagy mértékben visznek ki élelmiszereket az ország határain túlra is.

Kérdést intéztem az Országos Közélelmezési Hivatal illetékes ügyosztályához abban a tekintetben: vajjon történt-e intézkedés az Országos Közélelmezési Hivatal részéről, hogy ez a csempészet megakadályoztassék.

Hadik János gróf miniszter szíves engedelme folytán az Országos Közélelmezési Hivatal illetékes ügyosztálya a kérdést illetőleg a kővetkező nyilatkozatot tette előttem a Nyírvidék számára:

Az Országos Közélelmezési Hivatalnak hivatalosan is van tudomása arról a nagyarányú, csempészetről, amely Szabolcsban folyik és amelyről a vármegye közigazgatási bizottságának ülésén, is leleplezések történtek. A csempészet megakadályozása érdekében az Országos Közélelmezési Hivatal rendészeti osztálya már intézkedett, az egyik Intézkedése az, hogy Tokajnál, a Tiszán át vezető hídon erős ellenőrzést szerveztünk meg, úgyszintén igen erős az ellenőrzés a Tiszán átvezető kompok körül is. Utasítást kaptak Szabolcs vármegyében a csendőrségi és pénzügyőrségi közegek, hogy a legerélyesebben akadályozzák meg a csempészetet és pedig különösen ügyeljenek arra, hogy a határ felé ne vihessenek élelmiszereket. Ez irányban úgy a nyíregyházi, mint a sátoraljaújhelyi pénzügyigazgatóságok megfelelő utasításokat kaptak.

Sajnos azonban a csendőrség ma annyira megapadt létszámmal dolgozik, hogy csak a legnagyobb erőfeszítéssel képes megakadályozni a csempészek visszaéléseit. A határon azonban most határrendőrségi láncszolgálat van, erre a célra szervezett határrendőrségi- különítmények dolgoznak ott és így remény van arra, hogy a Szabolcsból kiinduló csempészet végképen meg fog szűnni.

Hét millió hadisegélyt fizetlek ki januártól — júliusig.

Most készült el a ‘pénzügyigazgatóság kimutatása arról az összegről, amelyet Szabolcsvármegye területén az év első felében hadi segélyezési célokra kifizettek.           Eszerint a kifizetett hadisegély összege januártól júliusig 6 millió 892.260 korona 80 fillér, a rokkant segély pedig 86.462 K 30 fillér volt. Mivel ugyanezen idő alatt egyenes és közvetett adókban csupán 6.266.296 K 76 fillér folyt be, a vármegye, adózó közönségétől, a háborús segélyek a befolyó állami adókat fölemésztik.

Az orosi káposzta.

A következő levelet kaptuk: A «Nyírvidék» tekintélyes szerkesztőségének Nyíregyháza, — Nagybecsű lapjuk folyó hó 19-i 205-ik számában egy

A köpenicki káplár Oroson fő s A buddapesti háziezred káposztája alcímű — közlemény jelent meg. Tekintettek arra. hogy a közlemény az elöljáróságol is ferde világításba helyezi, hivatkozással a sajtó törvényre, kérjük az alábbi helyreigazításnak lapjukban helyt adni. A budapesti 32-es háziezred szabályszerű katonai felhatalmazással megbízottakat küldött Orosra káposztavásárlás céljából. A megbízottak jelentkezvén az elöljáróság előtt, a legnagyobb körültekintéssel, tapintattal és elfogadható árat ígerve felkeresték az egyes gazdákat és 40—50 -55 koronájával vásárlást eszközöltek. Tehát rekvirálásról, erőszakoskodásról vagy bárminemű visszaélésről szó sem lehel. A megvásárolt káposzta árát, amint a sürgönyileg küldött pénz megérkezett, azonnal készpénzben és nem blokkal fizették ki a megbízottak. — Mindezekből nyilvánvaló tehát, hogy az orosi elöljáróság semmiféle köpenicki kalandocskába nem bocsátkozott, hanem hazafias kötelességének ismerte a katonai megbízottakat a szükséget szenvedő katonaság részére való bevásárlásoknál támogatni. Oros, 1917. október 4. Hazafias tisztelettel Gonda Béla. jegyző.

Új filmek a Diadal Mozgóban.

A szezonnyitó új filmek bemutatása nagy sikerrel járt és a programra csütörtökön egészében megismételtetik fél 6 és fél 9 órai kezdettel. Különös tetszést aratott a „Kínai bálvány” c. R 0. (Richárd Oswald) film, melynek mesteri rendezése teljesen élét vette a Poe Edgár novellájából filmesített történet, bűnügyi részének és a kibonyolítása az utolsó képig feszült érdeklődésben tartja a közönséget. A teljes két órás programm miatt pontos megjelenést kérünk.

Gazdát, illetve botos ispánt

erélyes, rendszerető, józan embert 1918. január 1-re történő belépésre fölfogadok, illetők jelentkezzenek Gyulaházán.

-Nyírvidék-

Kép: Varak.hu

 

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22