Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Stockholmból jelentik, hogy az ottani lapok azt a pétervári hírt közlik, amely szerint Oroszország teljes pénzügyi összeomlás előtt áll. A pénzsajtó gépek ötvenmillió rubelt sajtolnak naponként, de még ez sem elegendő. A pénznyomó gépek a nagy munkától annyira megrongálódtak, hogy amerikai gépeket kellett hozatni és avval pótolni az elromlott gépeket. A papiros rubel értéke húsz kopekre szállott le. Nyírvidék. 1917. október 9.

Hivatalos jelentések

Keleti harctér : Az ellenség Bukovinában a Szeretnél tejnap erős tüzérségi előkészítését visszavertük, Wasebkovitznál pedig osztrák-magyar és német csapatok ellentámadással visszavetették.

Olasz harctér : A Gabrile szakaszon az olaszok tegnap csak részleges előretörésekre szorítkoztak, amelyek eredménytelenek maradtak. A Costabellan hegymászó osztagaink ellenséges árkokból 21 bersaglierit hoztak magukkal.

Albániában nincs újság .

Berlinből táviratozzák, hogy a nagy főhadiszállás a következőket jelenti :

Nyugati harctér : A harci tevékenység esőben és szélben úgyszólván valamennyi hadseregnél csekély maradt. Flandriában, Pölkapelle és Zandvorde között a harcteret erős zavaró tűz borította, amelyet egyes heves tűzrohamokkal hajtották végre. Verdunnél, a Maas keleti partján a tűztevékenység időnként kiújult. A felderítő csatározások itt és több más szakaszon átmenetileg a tűz kölcsönös fokozását eredményezték. Repülőink fényképfelvételei igazolják,  hogy Dünkirchen vára ellen intézett bombatámadásaink több városrészben, különösen a kikötő építményekben, a magtárakban és a vasúti telepeken erős pusztításokat vittek véghez. Mindez bizonyára érzékenyen akadályozni fogja az angol utánpótlást.

Keleti harctér : Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala : Rigától. északkeletre, Dünaburgnál és a Zbricz mentén a tüzérségek több helyen élénken harcoltak egymással.

József főherceg vezérezredes arcvonala : Bukovinában az oroszok páncélos gépkocsik felhasználásával megtámadták állásainkat. St Onüfry és Waschkoutz mellett az ellenséget tüzünkkel visszavetettük,  Waschkoutztól pedig német és magyar-osztrák csapatok ellentámadása elűzte, foglyok maradtak kezünkön

Mackensen vezértábornagy hadcsoportjánál, a Szereth alsó folyása mentén és Tulceánál a tüzérségek harci tevékenysége feléledt.

Macedón arcvonal : Lényeges esemény nem volt

Lindendorff

Kitört az orosz vasutassztrájk

Pétervárról jelentik, hogy a vasutas szövetség pétervári sztrájk-bizottsága október hatodikán elrendelte az összes orosz vasutakon az országos sztrájkot. Az orosz vasutasok csupán katonai és élelmiszerszállító vonatokat továbbítanak. Ha a sztrájk-bizottság követeléseit a kormány f hó 10-ikéig nem teljesíti, úgy a vasutasok a katonai vonatokat sem továbbítják.

Pétervárrói jelentik, hogy a Wladiekack vasút alkalmazottai és még néhány vonal vasutasai nem csatlakoztak a sztrájkhoz és így kilátás van arra, hogy a kormánynak sikerül elnyomnia a vasutas sztrájkot.

A külföldi diplomaták elhagyják Pétervárt

Stockholmból táviratozzák: A Djen jelenti, hogy a maximalisták győzelme esetére a külföldi diplomaták elhagyják Pétervárt.

Oroszország pénzügyi összeomlása

Stockholmból jelentik, hogy az ottani lapok azt a pétervári hírt közlik, amely szerint Oroszország teljes pénzügyi összeomlás előtt áll. A pénzsajtó gépek ötvenmillió rubelt sajtolnak naponként, de még ez sem elegendő. A pénznyomó gépek a nagy munkától annyira megrongálódtak, hogy amerikai gépeket kellett hozatni és avval pótolni az elromlott gépeket. A papiros rubel értéke húsz kopekre szállott le.

Orosz munkások és katonák kongresszusa

Pétervárról jelentik, hogy a kormány november másodikára kongresszusra hívta egybe a munkások, katonák és szakszervezetek képviselőit.

Lázadás egy orosz kormányzóságban

Pétervárról jelentik, hogy a Holioev-kormányzóságban 8000 katona föllázadt, a lázadók megfékezésére kozákokat és csendőröket rendeltek ki, akik körülvették a lázadókat, mire ezek megadták magukat.

Nagy sztrájk Péterváron

Pétervárról jelentik, hogy valamennyi papírgyár munkásai sztrájkba léptek.

A Mezőssy-ügyben döntött a választott bíróság

A fővárosi déli lapok írják, hogy a Mezőssy Béla és Magyar Lajos ügyében összeült válasz!ott bíróság meghozta döntését. A döntés szerint Mezőssy Bélának a neki inkriminált közgazdasági tevékenységéből egy fillérnyi egyéni haszna nem volt és ez a tevékenység  Mezőssy Béla egyéni tisztességét, — politikai intaktságát nem érinti. Megállapította a bíróság, hogy Magyar Lajos egyoldalú adatok alapján írta meg cikksorozatát és bár elmulasztotta a köteles gondosságot jóhiszeműsége vitán felül áll.

A választott bíróság előtt lefolytatott tárgyaláson Mezőssy hosszú beszédben fejtette ki a Magyar Lajos cikkeiben fölhozott vádakra védekezését, majd írásos bizonyítékokat terjesztett elő. A tárgyalás, amelyen tisztázták a tényállást, és amelyen meghozták a döntési, négy óra hosszat tartott.

Félmilliós sikkasztás

A Lord és társa baraképitő cég följelentést tett a rendőrségen, hogy az egyik tisztviselője, Vlak Oszkár ötszázezer koronát sikkasztott. A sikkasztó tisztviselőt őrizetbe vették.

Viharos tisztviseIőgyűlés Budapesten

A régi képviselőház üléstermében mintegy 1200 állami tisztviselő részvételével nagy viharok közben zajlott le tegnap délután az állami tisztviselők országos egyesületének rendkívüli közgyűlése. Kusinszki Viktor elnök bejelenti, hogy a napirenden a húsvéti közgyűlés határozatainak a revíziója a szolgálati pragmatika sürgetése szerepel és jogos, ha a tisztviselők módosítják kérelmüket, mert húsvét óta a közszükségleti cikkek ára rohamosan emelkedett. Bíró Benedek ismerteti a fölterjesztési tervezetet és kéri, hogy a háborús segély 200—150—100 százalékban legyen megállapítva. A szolgálati pragmatikát sürgősen törvénybe kell iktatni. Elek Gyula zajos tapsvihar közben követeli az országos kongresszus egybehívását és kifogásolja a minisztériumok fogalmazói karának működését. Mivel az elnök Eleket rendre inti, ez bejelenti, hogy állításait bizonyítani tudja. Javasolja, hogy a kongresszus sikertelensége esetén kívánságukat a király elé vigyék.

Beney Antal a hadterületen lakó tisztviselők nyomorúságát ecseteli és sürgeti a beszerzési csoportok megalakulását és működésűk megkezdéséi. Beszéde alatt nagy zaj és lárma tört ki, mire az elnök az ülést fölfüggesztette. Hosszabb szünet után Beney folytatja beszédét és az erdélyi tisztviselőknek kér segítséget, mert elpusztulnak. Sándor Ignác fölszólalásában a beszerzési csoportok anomáliáit fejtegeti és követeli, hogy a csoportok elnökeinek rekvirálási jogot kell adni.

Pálfy Gyula és Szilágyi József a radikális blokk intencióit fejtegetik és nagy lárma közben azt cáfolják, mintha a  blokk tagjai a szocialista pártba beléptek volna. Javasolják, hogy indítsanak polgári pört az állam ellen a drágaság miatt való fizetés és árukülömbözet megtérítéséért. Kiss Roland azt indítványozza, hogy a tisztviselők szervezkedésének legitim formáját kell adni, ha a jogos követelések teljesítését keresztül akarják vinni.

Boros Géza iskolaigazgató fölszólalása közben rettenetes zaj tört ki, mire az elnök az ülést újból fölfüggeszti. Hosszú szünet után, Boros kijelenti, hogy ne bolondítsák a tisztviselőket tovább is, kenyeret akarnak. Bükky Zoltán tiltakozik a személyi kérdések előtérbe állítása ellen és követeli a létminimumot. Szűcs Erzsébet a nők egyenjogúsítását követeli, majd több fölszólalás után a közgyűlés határozatot fogadott el, amelyben követeli a háborús segélynek 200–150—100 százalékos fölemelését 3000 koronás létminimumot, az iparcikkek árának maximálását a nőtisztviselők egyenjogúsítását és a nyugdíjasok nyugdíjának fölemelését. Ha az összeülő parlament elé ilyen javaslatot nem terjesztenek, a választmány nyolc napon belül összeül, hogy egybehívja az országos kongresszust.

A függetlenségi párt gyűlése. A nyíregyházi függetlenségi párt holnap, kedden délelőtt kilenc órakor a Korona szálloda nagytermében gyűlést tart, amelyen Megyery Géza ny. kúriai bíró, a párt elnöke elnököl.

A városmajorig jár a villamos. Mikor a város képviselőtestülete megengedte a Nyíregyházavidéki Kisvasútoknak, hogy a helyi forgalomban 20 fillérre emelheti föl a jegyek árát, egyben kikötötte, hogy a társaság a sóstói forgalom beszüntetése után a helyi forgalomban a városmajorig köteles járatni a kocsikat. Mivel a sóstói forgalom már beszűnt, az üzletvezetőség holnaptól, október 9-től kezdve megindítja a városmajorig való járatokat, amelyet tavaly télen kísérletképpen pár hónapig fönntartott.

Dorrit Weixler a Diadal Mozgóban. A korán elköltözött kis Dorrit örök emléket szerzett, magának a kinematográfia történetében, az ő naiva szerepei klasszikus tökéletességűek maradnak , eredetiségükből, frissességükből mit sem vesztenek A Diadal Mozgó egyik legjobb szerepében, az. „Agglegények házassága” című 3 felvonásos bohózatban szerepelteti hétfőn és kedden. mindenkor fél 6 és fél 9 órai kezdettel. E mellett egy 3 felvonásos Nordisk dráma van műsoron „Nyílt tengeren” címmel, melyben Diaesen és Sommerfeldt a főszereplők.

Szerkesztő: András Mária

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22