Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Ma délután a nyíregyházi korzón megjelent a Kék Róka. Egyenesen Budapestről érkezett. Hasonló ahhoz, amelyik a Vígszínház színpadján kábította el az asszonyokat. A Kék Rókát egy ismert nyíregyházi szépség hozta magával Budapestről – írta a Nyírvidék. 1917. október 10-én.

A nyugati front hadifoglya

Berlinből táviratozzák: Szeptember havában a nyugati fronton 337 lisztet és 13512 főnyi közlegényt fogtunk el, negyvennégy aknavetőt, 438 gépfegyvert, négy ágyút és tizenegy repülőgépet zsákmányoltunk.

Kóborg Lujza — magyar állampolgár

Az Est közli, hogy a belügyminiszter, Visontai Soma udvari tanácsos kérelmére Lujza kir. hercegnőt a magyar állam kötelékébe felvette.

Tisza hazajön a frontról

Egyik déli lap közli, hogy Tisza István gróf vasárnap hazaérkezik a frontról és fontos politikai tanácskozásokon vesz részi. —- A munkapárt egyébkém erősen készül a parlament őszi ülésszakára és ezen, hír szerint megtámadják a belügyminisztert patikaügye és zárórakihágása miatt.

Pétervárról jelentik: A Rjecs írja: A mostani koalíció utolsó kísérlet, melynek kudarca után Lenin és barátai emberevő ünnepet fognak rendezni Oroszország romjain.

A törvényhatóság közgyűlése

Rendkívül népes közgyűlés keretében töltötte be a vármegye törvényhatósága a megüresedett főszolgabírói és egyéb állásokat. A mai választások a vármegye tiszti karában lényeges változásokat hoztak. Így két főszolgabírói állásnak van új betöltője és változás történt a központi tisztikarban is. A nyírbogdányi járás főszolgabírói állására egyhangúlag Kausay Ödön másodfőjegyzőt, az ő helyére Gergelyffy Béla aljegyzőt, a nyírbaktai főszolgabírói állásra pedig Kubinyi Zoltánt választották meg.

Több politikai kérdéssel is foglalkozott a vármegye törvényhatósága. Így egyhangúlag bizalmáról biztosította aWekerle kormányt, fölirat küldését határozta el a cseh politikusok támadásai ellen, föliratban kéri a helyes birtokpolitika — szervezését olyan alapon, hogy a hazatérő hősök földhöz Jussanak, követeli a katholikus autonómiát, az alsó papság fizetésének rendezését, a magáncégeknél alkalmazott hivatalnokok háborús segélyben való részesítését és bizottsági tagoknak, valamint a tisztviselőknek a gyűléseken elmondott beszédei miatt való fokozottabb védelmét.

Bizalom a kormány iránt.

Délelőtt tíz órakor nyitotta meg a vármegye törvényhatósági bizottságának őszi rendes közgyűlését Meskó László dr. főispán, aki meleg szavakkal üdvözölte a fölötte szép számban megjelent bizottsági tagokat, majd bejelentette, hogy a belügyminiszter általa mond köszönetet a vármegyének kinevezése alkalmából küldött üdvözletért.

Az alispáni jelentés és a vármegyei költségvetések egyhangú elfogadása után foglalkozott a közgyűlés a miniszterelnöknek a lapunkban már közölt leiratával, amelyben bejelenti kinevezését, a kormány megalakítását és munkájához a vármegye közönségének a támogatását kéri.

Ismertettük már az állandó választmány javaslatát, amely szerint a vármegye biztosítsa bizalmáról a miniszterelnököt és helyezze kilátásba, hogy törvényes és hazafias munkájában készséggel támogatja. Az állandó választmány javaslatához Megyery Géza szólott hozzá és kijelentette, hogy elfogadja a javaslatot, de indítványozza, hogy a vármegye fejezze ki azt a kívánságát is, hogy a kormány a magyar nemzet régi vágyának és óhajának tárgyát: az önálló magyar hadsereget a kormány valósítsa meg.

Általános helyeslés fogadta az indítványt és a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az állandó választmány javaslatát a Megyery indítványával együtt.

Betörés a jéggyár hűtőkamráiba

A jéggyárban az utóbbi időben észrevették, hogy a hűtőkamrákból, ahol nemcsak a henteseknek, de a városnak magának is nagymennyiségű szalonnája és zsírja áll elraktározva, valaki állandóan szalonnát lop. Tegnap aztán följelentést tettek a  rendőrségen, hogy a hűtőkamrákból több oldal szalonna elveszett és a rendőrség azonnal meg is indította a nyomozást a tettesek után, akinek már nyomában is van.

A Kék Róka Nyíregyházán.

Ma délután a nyíregyházi korzón megjelent a Kék Róka. Egyenesen Budapestről érkezett. Hasonló ahhoz, amelyik a Vígszínház színpadján kábította el az asszonyokat. A Kék Rókát egy ismert nyíregyházi szépség hozta magával Budapestről. Azt is elmondotta, hogy Rózsa szűcsnél, annak Andrássy-ut 29. szám alatti szűcsáruházában vásárolta. A Kék Róka nem volt ott egyedül. Társaságában voltak : az Ezüst Róka, a Fehér Róka, azután a sok Perzsia, Sealskin és Breitsehwanz. Minden nyíregyházi asszony jól teszi, ha Budapesten személyesen győződik meg erről. De a férjét is megbízhatja, hogy helyette elvégezze ezt a munkát

Pénzimádók.

Telivér amerikai filmszenzációt hoz színre az Apolló-színház szerda-csütörtöki előadásaiban, a trösztkirályok és a milliárdosok dölyfös világából. A műsort kiegészíti egy bájos vígjáték: „Kikapós menyecskék” címen.

MÖVE

Bemutatja a Diadal Mozgószínház pénteken, október 12-én, szombaton, 13-án és vasárnap, 14-én.

Még azokat is, akik a háború első évében elfásultak mindennemű háborús esemény iránt,  felrázta közömbösségükből az a jelentés, amely annak idején a Wolff-ügynökség révén repült szét a világ minden tája felé és amely a Möve segédcirkáló diadalmas zsákmánykörútjáról számolt be. A háborúnak egyik legszenzációsabb, legizgalmasabb és legromantikusabb epizódja volt a Möve története.

Egy kis segédcirkáló barangolta be heteken keresztül az Atlanti-óceánt, egymásután süllyesztve el és kobozva el az ellenséges teherhajókat anélkül, hogy az egyesült ántánt-flotta meg tudta volna találni.

A tengeri háború általában a világháború legizgalmasabb és legrejtélyesebb része. Nemcsak a civilek, hanem a szárazföldi katonák is alig tudják elképzelni, hogy történik a hajóelsüllyesztés, hogy állítják meg a hajókat, hogy folynak le azok a ma már mindennapos események, amikor ezernyi ezer élelmiszer, fűtőanyag, iparcikk merül el a tenger fenekére.

A Möve név lassan legendássá lett, mi kor egyszerre kiderült, hogy gróf Dohna-Schlodien mozioperatőrt is vitt magával a cirkáló fedélzetén. Ez a mozioperatőr az ezer veszély között, szenzációsnál-szenzációsabb felvételeket, készített a Möve útjának legizgalmasabb és legérdekesebb eseményeiről. Az operatőr a filmet elkészülte után beszolgáltatta a német Bild- und Filmantnak, amely a háború minden érdekes eseményéről fénykép- és mozgófény képfelvételt készít a késő utókor számára. Vilmos császár maga is megnézte a filmet, elragadtatását nyilvánította az érdekes felvételek iránt, azonban nem akarta megengedni, hogy a felvételek a háború folyamán nyilvánosságra, a nagyközönség elé kerülhessenek.

Hosszas tárgyalások folytak ezután, Németországban aziránt, hogy a legendás hajónak a történetét miképpen lehelne mégis a nagyközönség elé juttatni e nagyszerű filmet és végül úgy lehetett a nagy uralkodó ellenállását leszerelni, hogy a Bild- und Fílmant elhatározta, hogy jótékony célra a közönség elé bocsátja a filmét. Így is történt. Minden előadásból, amely Németországban, vagy a monarchia területén a Möve-fiimből rendeztetik, egy bizonyos összeg egy közös jótékony alapra jut, amelynek rendeltetését a német császár a mi uralkodónkkal együtt fogja később megállapítani. Eddig a németországi előadásokból egy félmillió márkánál több jutott a jótékony alap céljaira.

Mindent egybevetve, a legszenzációsabb filmattrakciók közé tartozik a Möve-fllm, amely nemcsak mint történelmi dokumentum, hanem mint grandiózusan megalkotott filmcsoda is megérdemli, hogy mindenki megtekintse.

A film értékét mi sem bizonyítja jobban, mint éppen az, hogy a budapesti Uránia-Szinház ezzel a hatalmas filmattrakcióval nyitotta meg kapuit s azóta immár négy héten keresztül zsúfolt házak előtt adta.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22