Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, hogy november másodikán az összes elemi iskolákban gyászünnepélyeket tartsanak és gyűjtést rendezzenek a Zsófia gyermekszanatórium javára – Nyírvidék. 1917. október. 12.

Az orosz kormány sürgősen békét akar kötni Hivatalos jelentés az új orosz forradalomról

Pétervárról jelenük hivatalosan, hogy az orosz kormány a következő manifesztumot bocsátotta ki:

Új zavarok törtek ki Oroszország belsejében, A Kornilov-féle mozgalom gyors elnyomása után nem csillapultak le a zavarok, hanem új anarchia tört ki, amely veszéllyel fenyegeti az orosz forradalom vívmányait és Oroszország létét, szabadságát Az utóbbi időben ellenségeink nyomása is erősödött, annál veszélyesebb tehát az anarchia, amely ellenforradalom formájában ütötte föl fejét. Ha ezt nem törjük le hamarosan, az orosz szabadság a legnagyobb veszélyben forog.

Meg kell menteni a veszélyben forgó hazát és mindenek előtt az alkotmányozó gyűlést kell összehívni, amelynek az összeülése egy nappal sem hallogatható tovább. A kormánynak meggyőződése, hogy csak az általános béke hozhatja meg az ország végső nyugalmát és teheti áldásossá a forradalom vívmányait.

Az orosz kormány szilárd, erős, biztos békét akar kötni és a legközelebb végbemenő antant konferencián erre nézve határozott javaslatot is fog tenni. Minden törekvésünk az lesz, hogy ezen a konferencián szövetségeseinkkel ebben a kérdésben megegyezésre jussunk.

Emellett azonban nem hanyagolhatjuk el az ország földjének védelmét és mindennek előtt az ország földjén levő ellenséget ki kell űzni onnan. A  második föladat a hadsereg harcképességének helyreállítása, amely nélkül sem győzelmes háborút, sem folytatni, sem biztos békét kötni nem lehet.

Egy német kobzóhajó kalandjai

Londonból jelentik a Reuter ügynökségnek, hogy a St. Adler nevű német j kobzóhajó nyolc hónappal ezelőtt norvég kishajónak maszkírozva kifutott egy német kikötőből és nyolc hónapig cirkálva az Oceánon, nyolc millió font értékű hajót süllyesztett el. A kobzóhajó nemrégiben tatarozás végett egy sziget kikötőjébe futott be, itt azonban egy hatalmas víztölcsér a parthoz vágta úgy, hogy zátonyra futott és elpusztult.

Nagy német sikerek a Földközi  tengeren

Berlinből jelentik, hogy a német tengeralattjárók a csekély tengeti forgalom dacára, a Földközi tengeren az utóbbi időben igen jelentékeny sikereket értek el. A legutóbbi napokban a tengeralattjárók 12 gőzöst, 33 vitorlást, és több halászgőzöst süllyesztettek el 40000 tonna tartalommal. Az elsüllyesztett hajók között van két csapatszállító hajó is.

Rendben folyik a lisztellátás a vármegyében

A közigazgatási bizottság ülése

Szabolcsvármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt tartotta október havi ülését a vármegyeháza kistermében. Az ülésen Meskó László dr. főispán elnökölt, aki meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Napirend előtt az elnöklő főispán bejelentette, hogy a bizottság két tagja.  Wilt György “dr. kir. tanfelügyelő és Kausay Tibor gazdasági felügyelő előléptek. A kél előlépett tisztviselőt úgy a maga mint a bizottság nevében üdvözli és őrömének ad kifejezést, hogy közhasznú tevékenységük ily módon, is elismerésben részesült. A bizottság tagjai éljenzéssel vették tudomásul a főispán bejelentését.

Majd Mikecz István főjegyző előterjesztette Mikecz Dezső alispán jelentését a vármegye múlt havi közigazgatási állapotáról.

A jelentés az új népfelkelői bemutató szemlékről való beszámolóval kezdődik, majd bejelenti az alispán, hogy a harctérről tüdőbajjal hazatérő katonák itthoni elhelyezésével szemben mindenféle óvintézkedést megtett. Ezután a krasznojarszki fogolytáborban levő szabolcsi fiúk javára megindított gyűjtés eredményéről számol be a jelentés. Megható az a szeretet, amellyel  a  vármegye közönsége ezt az akciót fölkarolta és pár hét alatt több, mint 21000 korona gyűlt össze, úgy, hogy szeptember 28-án az alispán 24000 koronát a svéd vöröskereszt útján át is utalta k fogolytábor parancsnoksága kezeihez.

A közélelmezés

A lisztellátásból folyólag eddig panaszok nem merültek fel, mert a járási főszolgabírák mindent elkövettek, hogy a lakosság zavartalan ellátására szükséges terménymennyiség a közegek közvetítésével azok részére is beszereztessék, akiknek anyagi helyzete az egész évi termény szükséglet beszerzését lehetővé nem leszi. — Úgy, hogy a szükséglet legnagyobb része már is beszereztetett és a még mutatkozó hiány a termény átvevő bizottságok eljárása során fog kiutaltatni, addig is azonban, hogy az ellátásnál  fennakadás ne áll hason elő, a közélelmezési miniszter, által kiutalt lisztmennyiségből megfelelő mennyiségű tartalék liszt áll rendelkezésre, miért is a lakosság liszt ellátását biztosítottnak lehet tekinteni. Evvel ellentétben a lakosság erősen érzi a szalonna és a zsír hiányát, mire nézve azonban nem áll az alispán módjában segíteni, mert a közélelmezési miniszter a lekötött sertésekből már igen kevés hízó sertés áll rendelkezésére és azért azon előterjesztése, hogy a vármegyéből átadásra kerülő kevés számú sertés az alispán rendelkezésére bocsátassék, eredménnyel nem járt, tekintve azonban, hogy árpa és tengeri vásárlással a magánháztartásoknak is módjában áil a megengedett számú egy-két sertést hizlalni a későbbi hónapokban e téren is javulás remélhető.

Iskolai gyászünnepélyek.

A vallás és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, hogy november másodikán az összes elemi iskolákban gyászünnepélyeket tartsanak és gyűjtést rendezzenek a Zsófia gyermekszanatórium javára.

Előléptetés.

Dobránszky Sándor 65. gyalogezredbeli önkéntes tizedest vitézségéért soron kívül zászlóssá léptették elő.

Új  polgári iskolai iskolai tanár.

A Balogh Sándor nyíregyházi polgári fiúiskolái rajztanár elhalálozásával megüresedett helyre Szalay Pál okleveles tanárt választották meg, aki állását már el is foglalta.

Tanítónőválasztás.

A kultuszminiszter megengedte, hogy Lamos Dóra nyírbátori polgári iskolai segédtanítónő rendes tanítónővé választassék meg.

Keresek egy józan életű bakost, ki az olajkészítéshez tökéletesen ért. Havi 100 kor. fizetést és lakást adok. Verpecz Bálint, Kemecse.

Kifutó fiút Diadal Mozgó felvesz.

Ugyanott dohos liszt vétetik csiriznek.

Halálozás.

Néhai Szelefarmosi Bodó Ignác 48—19-es honvéd főhadnagy özvegye, kelemenfalvi., nagyrákói, nagyszebeni rakovszki Rakoyszky Zsuzsanna életének 78-ik évében, e hó 11-én elhunyt. Az ősz matróna temetése 13-án, délután 3 órakor lesz a Zöldség-tér 11. sz. gyászházból.

Eladó úri lakóház, mely áll 6 szobából, előszobából, passageból, fürdőszoba, cselédszoba, inasszobából, szép terasszal, kényelmes mellékhelyiségekkel, istállóval villanyerőre berendezett vízvezetékkel, gyönyörűen parkírozott nagy udvarral. kerttel. Értekezni lehet dr. Szabó László ügyvéddel, Nyíregyházán.

Zöldség-tér 11. szám alatt

2 bolthelyiség azonnal kiadó. Értekezhetni Berkovics Dávidnál, Zöldség-tér 11. szám alatt.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22