Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

 

Megírtuk röviden, hogy a rendőrség több hentes följelentésére nyomozásba kezdett, mivel a henteseknek a jéggyárban levő hűtőkamráit az utóbbi időben többször feltörték és onnan nagyobb értékű szalonnáit vittek el. Gönczy János detektív több napig nyomozott a bűnösök után s kiderítette,— hogy a tettesek nagyobbrészt fiatalkorú hentes inasok, segédek és vágóhídi napszámosok. Kiderült, hogy egész bűnszövetkezet alakult a vágóhídi jégkamrák kifosztására és ennek a bűnszövetkezetnek összesen hét tagja volt – Nyírvidék. 1917. október  13.

A társaság élén Hrenka József 25 éves, Farkas András 22 éves, és Kulcsár István 19 éves hentessegédek állottak, akik négy fiatalkorú társuk segítségévei négyszer törtek be a hűtőkamrákba és minden alkalommal több oldal szalonnát emeltek el. A szalonna legnagyobb részét Ferkó József fényképésznek és lómészárszék tulajdonosnak adták el, aki kilónként hat koronát adott a szalonnáért. Nagyobb mennyiségű szalonnát adtak  el ezenkívül Czihály József szélsőbokori gazdának is. Miután az egész társaság beismerte a lopásokat, a rendőrség úgy a betörők, mint az orgazdák elleti megindította az eljárást;

Békét követelnek az orosz katonák

Stockholmból jelentik, hogy a katonák és munkások tanácsának legutóbbi ülésén Dubosov hadnagy kijelentette, hogy a katonák nem földet és szabadságot akarnak, hanem azt kívánják, hogy a háborút mielőbb fejezzék be. A beszéd óriási hatást keltett és csak nagy sokára szólalt meg egy hang: — Így még a bolsevikiek sem beszeltek! Dubosov erre azt válaszolta, hogy nagyon jói tudja ezt, de ez a katonák  üzenete a frontról.

Kiraboltak egy orosz vonatot

Pétervárról jelentik: A vladikavkai vasútvonalon egy hetven tagból álló bűnszövetkezet fölszedte a vasúti síneket, miáltal a gyorsvonat kisiklott. A rablóbanda tagjai kirabolták az összes utasokat. A védekező utasok közül nyolcat megöltek, ötvenet megsebesítettek.

Lázadás a francia fronton

Bernből táviratozzák. A Berner Tagblatt a torinói Stampa párisi levelezőjének egy híradását közli, amely szerint a francia fronton lázadás tört ki. Ez az első híradás, amely a francia lázadásról napvilágot lát .

Fölrobbant a liverpooli tölténygyár

Londonból jelentik, hogy a liverpooli haditölténygyár fölrobbant. Az  épületek egy harmada elpusztult. Igen sok munkás meghalt és megsebesült.

Készülődés a negyedik téli háborúra

Luganóból jelentik, hogy angol lapok közlése szerint Anglia erősen készülődik a negyedik téli háborúra.

A király Bécsújhelyen

Bécsből telefonálják: Őfelsége tegnap reggel Bádenbe utazott, ahol meghallgatta a vezérkari főnök jelentését, aztán megjelent a bajtársi szövetség ülésén. A király innen Bécsújhelyre utazottt a repülőkaszárnya fölavatására.

A képviselőház munkarendje

Wekerle Sándor miniszterelnök a képviselőház első ülésén beterjeszti az indemnilásról, a tisztviselők háborús segélyének a fölemeléséről és a horvát pénzügyi egyezményről szóló törvényjavaslatokat, amelyek sürgős tárgyalását fogja kérni.

Közélelmezési kirendeltséget létesítenek Nyíregyházán

A legutóbbi minisztertanácson egy, Nyíregyháza városát közelről érdeklő határozatot hoztak. Elhatározta ugyanis a minisztertanács, Hadik János gróf, közélelmezési miniszter előterjesztésére, — hogy az országban három közélelmezési kirendeltséget állit fel. Ezeknek a kirendeltségeknek az lesz a feladatuk, hogy ellenőrizzék a kormány rendeleteinek végrehajtását és minden lehetőt elkövessenek, hogy az egyes élelmi cikkekre megállapított maximális árak egyrészt pontosan betartassanak, másrészt pedig a maximális árak kijátszói a legszigorúbb büntetésben részesüljenek. A minisztertanács határozata szerint Nyíregyházán, Szabadkán és Sopronban állítanak fel ilyen közélelmezési kirendeltségeket, amelyek rövid időn belül meg is kezdik működésűket.

A három kirendeltség közül a legfontosabb szerepe kétségkívül a nyíregyházi  kirendeltségnek lesz, mert az Országos Közélelmezési Hivatalnak ez a szerve nem csak általános ellenőrzést gyakorol, hanem épen Szabolcs vármegye speciális helyzeténél fogva, speciális rendeltetéssel is bír.

Üzent  az őrmester úr …

Pár nappal ezelőtt Hajdu János nyírpazonyi lakoshoz beállított egy katona, aki elmondotta, hogy egy században szolgál Hajdú Mihály őrmesterrel Hajdú János bátyjával, akitől üzenetet hozott. Azt üzente az őrmester úr, — mondotta a katona, — küldjenek neki egy kis elemózsiát, meg egy kis pénzt, elkél az katonáéknál. Az őrmester úr egyébként tiszteli az itthonlevőket, és szívességüket addig is, míg személyesen megköszönheti, ezúton köszöni meg.

Nagy sürgés-forgás támadt persze Hajdu Jánosék portáján, nosza hamar levágtak vagy két csirkét, pogácsát sütöttek egy kis avas szalonna is került a kémény mögül és gyorsan teli tarisznyát kanyarítottak a vitéz katona nyakába, aki lesz olyan szíves és elviszi az őrmester úrnak azt a kis elemózsiát. Még ötven koronát is adtak a katonának, aki a falu másik végén fölkereste az őrmester sógor asszonyát, Béres Józsefnél és azzal is megsüttetett két kacsát, meg egy kis süteményt sőt egy kis jó szilvóriumot is küldtek a sógornak.

A katona aztán elment, pár nap múlva azonban újra beállított Béresékhez és azt mondta, hogy újból az őrmester úr küldte, aki köszöni a csomagot, de egy kis pénzre is szüksége volna és küldjenek neki száz koronát. Béreséknek azonban nem volt otthon több pénzük, mint ötven korona, ezt át is adták a katonának, egyben azonban levelet írtak az őrmesternek, hogy csak negyven koronát küldtek neki, ne követeljen többet a katonától, majd a legközelebb ismét küldenek neki pénzt is, ennivalót is.

Hajdú Mihály őrmester nagy meglepetéssel olvasta a levelet és visszaírt, ő nem üzent senkivel, de neki nem is vitt senki sem csomagot,  sem pénz. Valaki becsapta őket, tegyenek följelentést.

Hajdú Jánosné is, Béres Imréné is följelentést tettek hát az ismeretlen katona ellen, akit tegnap a rendőrség el is csípett. A katonát Német Simonnak hívják , ibrányi születésű és a nyíregyházi csapatkórházban állott ápolás alatt. Innen több napi szabadságot kapott s ezt az időt használta föl a szélhámosságra. — A katona ellen, aki közben teljesen föl gyógyult, megindították az eljárást.

Bűnös ápolónő.

Nemrégiben irtunk arról, hogy a nyíregyházi barakkórházban nyomozást folytatott a rendőrség, melynek gyanúja volt több ápolónő ellen, — hogy azok bűnös úton szabadultak meg az anyaságtól. — Meggyőződtünk arról, hogy eme híradásunk téves információ alapján íródott. — Ugyanis a való tényállás az, hogy a barakban lévő úgynevezett derítőben egy ki nem fejlődött gyermekhullát találtak. Erről jelentést tettek a parancsnokságnak, amelynek rendelkezése folytán egy detektív megjelent a telepen és az orvosok vizsgálata által megállapított bűnös asszonyt letartóztatta. A rendőrségnek ott más funkciója nem volt és más ápolónő ellen nem is folyt eljárás. Készséggel állapítjuk meg, hogy ez az eset a mintegy kétszáz tagú ápolónői karban elszigetelt volt, a kar többi tagja ellen sem gyanú, sem panasz nem merült fel és így természetesen a téves információnkhoz fűzött minden következtetés önmagától elesik. A barak kétségkívül nagy, és fölötte nehéz munkát végző személyzete valóban nem hibás abban,— hogy közöttük ilyen bűnös asszony akadt és misem áll tőlünk távolabb, mint hogy egy ilyen esetből általánosítani akarnánk.

A jéggyár szarkái.

Megírtuk röviden, hogy a rendőrség több hentes följelentésére nyomozásba kezdett, mivel a henteseknek a jéggyárban levő hűtőkamráit az utóbbi időben többször feltörték és onnan nagyobb értékű szalonnáit vittek el. Gönczy János detektív több napig nyomozott a bűnösök után s kiderítette,— hogy a tettesek nagyobbrészt fiatalkorú hentes inasok, segédek és vágóhídi napszámosok. Kiderült, hogy egész bűnszövetkezet alakult a vágóhídi jégkamrák kifosztására és ennek a bűnszövetkezetnek összesen hét tagja volt. A társaság élén Hrenka József 25 éves, Farkas András 22 éves, és Kulcsár István 19 éves hentessegédek állottak, akik négy fiatalkorú társuk segítségévei négyszer törtek be a hűtőkamrákba és minden alkalommal több oldal szalonnát emeltek el. A szalonna legnagyobb részét Ferkó József fényképésznek és lómészárszék tulajdonosnak adták el, aki kilónként hat koronát adott a szalonnáért. Nagyobb mennyiségű szalonnát adtak  el ezenkívül Czihály József szélsőbokori gazdának is. Miután az egész társaság beismerte a lopásokat, a rendőrség úgy a betörők, mint az orgazdák elleti megindította az eljárást;

Mimósa asszony.

A távol kelet bűbájos világát, a krizantheumok hazáját varázsolják elénk az Apolló e heti nagy  szenzációja, a Nordisk «Diadal» sorozat utolsó filmje: Mimósa asszony! A címszerepet Clára Wieth, a világ legelső drámai filmművésznője játssza. Irodalom, művészet, esztétika olvadnak össze ebben a csodaszép filmremekműben, melynek útját diadalmas siker kísérte végig az egész művelt világban. Szombat, vasárnap és hétfőn játssza az Apolló — délutáni előadásokban is.

Rokkant-házat épít a vármegye.

A miniszterelnök leiratban hívta föl a vármegye figyelmét, arra, hogy az Országos Hadigondozó Hivatal rokkanttelepeket kíván építtetni azoknak az ipari munkát végző rokkantaknak, akik nem térhetnek vissza otthonukba és azt kéri a miniszterelnök Szabolcsvármegyétől, hogy egy ilyen létesítésében legyen segítségére a Hadigondozónak. A vármegye, amely mindenképpen helyesli a Hadigondozónak ezt az emberséges tervét, maga is szeretne a vármegyében ilyen telepet létesíteni, mivel azonban ehhez az anyagi eszközei hiányzanak, valamely létesítendő telepen nyolcezer korona költséggel építtet egy házat és mindössze azt köti ki, hogy ebben a házban elsősorban szabolcsi rokkant katona kapjon lakást.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22