Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Megírtuk a napokban, hogy Érpatak községben egy veszett macska kilenc embert megmart, míg végre sikerült az állatot agyonbunkózni. Az üldözés közben a veszett állat még egy macskát megmart, ez aztán tegnapelőtt újabb rémületet keltett a faluban és megmarta Kőrösy Jánosnét, Prekopcsák Pál 3 éves, Végső Mária 7 éves és Prekopcsák György 5 éves gyermekeket, akiket a Budapesti Pasteur intézetbe szállítottak – Nyírvidék. 1917. október 14.

Ötszáz sertést vásárol a város

Nyíregyháza lakosságának hússal és zsírral való ellátása az utóbbi hetek alatt a lehető legnagyobb nehézségek közölt haladt. A baj főoka az volt, hogy a városnak magának nem volt elegendő sertése és amikor az utóbbi hetek alatt a hentesek egy szerűen beszüntették a sertésvágást, a város által levágatott sertésekből kikerülő hús és zsír nem elég a lakosság szükségletének a tized részére sem. Innen állott elő a napszámra tartó ácsorgás, ezer és ezer kínos jelenet a hatósági mészárszék előtt és az a szomorít helyzet, hogy némelyik család hétszámra sem tudott húshoz vagy pláne zsirozóhoz jutni.

Alapos a remény arra, hogy ezeken a kínos napokon már túlesik a város közönsége és talán mindenki hozzá fog most már jutni egy kis szalonnához és sertéshúshoz. Az alispán ugyanis fölemelte a sertéshús árát és így remélhető, hogy a hentesek jobban megtalálják a számításukat és hoznak a piacra sertéshúst. De enyhülni fog a helyzet azért is, mert bár a város már a végefelé jár a sertéseinek, de mire a városi sertések elfogynak, akkorára már sok helyen levágásra kerül a magánháztartásban hizlalt sertés és így lényegesen kevesebb lesz a zsírral ellátandók száma, akiket a hentesek is el tudnak majd látni.

A város azonban igen helyesen nem akarja teljesen a hentesekre bízni a város lakosságának a zsírral való ellátását, mert — mint a legutóbbi hetek mulatták nem lehet rájuk teljes bizonyossággal számítani, hanem maga is gondoskodik a lehetőség szerint sertésről. Ebben az irányban már eddig is sikerrel járt a város kísérletezése és eddig több, mint ötszáz sertés megvásárlása iránt történt intézke- dés. Ugyanis ajánlatot kapott Dessewffy  Aurél gróf büdszentmihályi uradalmától, hogy az uradalom készséggel átengedi a hizlalásában levő 250 sertést, ha város a Közélelmezési Hivataltól erre megszerzi az engedélyt, sőt az uradalom még mintegy ötven sertés húsát is átengedi a város lakosságának, mivel az uradalom csak a zsírszükségletét akarja a saját embereinek biztosítani.

A napokban másik ilyen ajánlatot is kapott a város. Ugyanis Kiss Sámuel nyíregyházi hentes bejelentette a városnak, hogy háromszáz sertése van hizlalás alatt, és ezeket a sertéseket a budapesti gázgyár akarja megvenni, de ő szívesebben adná el azokat Nyíregyházának, hogy így az általa hizlalt sertések a város közönségének a fogyasztását szolgálhatnák. Kiss Sámuel mindössze természetesen azt kéri, hogy a város gondoskodjék számára a hizlaláshoz szükséges cikkek megszerzésiről, amelyek árát ő kifizeti, a teljesen  kihizlalt sertéseket pedig a hatóságilag meg állapított maximális áron adja át a városnak.

A város ezt az ajánlatot is készségesen fogadta annál is inkább, mert hiszen a városra semmiféle rizikóval nem jár és biztosítja a városnak, hogy olcsó húst és zsírt tud adni a lakosságnak. Már megtették az intézkedéseket, hogy a Közélelmezési Hivatal ezeket a sertéseket a városnak meghagyja és hogy a szükséges tengeri és egyéb cikkeket a hizlalók rendelkezésére bocsássák. Amint ezekre a fölterjesztésekre a város kedvező választ kap, megtörténik a vétel perfektuálása és akkor néhány hét múlva elegendő sertéshús és zsír lesz Nyíregyházán.

Az írek ismét forradalomra készülnek

Rotterdamból jelentik: A Daily Telegraph munkatársa meglátogatta De Valerat, a forradalmi ír hadsereg vezérét, aki 15 -20 ezer főnyi kiképzett önkéntessel rendelkezik. A tudósító vasúti vonatokatlátott tele hazamenő önkéntesekkel, akik folyton kiabálták: Éljen a forradalom! — Éljen De Velerat!  Clure grófságban a lakosság nyolcvan százaléka sinnfeinista. A forradalmi mozgalom tagjainak száma állandóan növekszik.

Vilmos császár a szófiai vásártéren

Szófiából jelenük, hogy Vilmos császár tegnap Ferdinánd bolgár cár társaságában megjelent a szófiai vásártéren, ahol a tömegben elvegyülve nagyobb gyalogsétát tettek. A két uralkodót a bolgár parasztok közrefogták és mindketten  szívélyesen elbeszélgettek a parasztokkal, akik lelkesen ünnepelték a két uralkodót.

Este a császár tiszteletére ebéd volt, amelyen mindkét uralkodó fölszólalt.  Ferdinánd bolgár cár kijelentette, a bolgár nép hű marad a kötött szövetséghez, viszont a császár hangsúlyozta, hogy a háború kivívta a bolgár nép  történelmi vágyainak teljesülését és a közösen kiontott vér elválaszthatatlan köteléket teremtett a két nemzet között. A megpróbáltatások ideje még nem múlt el, de a szövetségesek rendületlenül helyt állanak, hogy a magasztos célokat, amelyekért fegyvert foglak, megvédjék. Végül kijelentette Vámos császár, hogy a béke éveiben is gyakran el fog látogatni Bulgáriába.

A német esti jelentés

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügvnökség a harcztérről ezt jelenti: A flandriai csata Langemark és Zonnebecke támadó vonalon teljes mértékben folyamatban vau. Pölkapelle-től északra és Pachendaltől délnyugatra azokon a helyeken folyik a harc, ahol az angolok behatollak a vonalunkba.

Wekerle Bécsben

Tegnap délelőtt tíz órától rövid megszakítással este fél nyolcig minisztertanács volt, amelyen Wekerle részletesen ismertette a képviselőház elé terjesztendő költségvetést, amelyet minden pontjában alaposan megtárgyaltak. A miniszterelnök este fél tízkor Bécsbe utazott.

Bécsből jelentik, hogy Wekerle Sándor miniszterelnök ma délelőtt kihallgatáson jelent meg a királynál, akinek a ház munkaprogrammjáról és fontosabb folyóügyekről referált. A miniszterelnök délután négy órakor visszatért Bécsbe és Czerninnel kezdett tárgyalásokba. Hír szerint Wekerle bécsi tanácskozása meghozza a bankszabadalom egy éves meghosszabbítását.

A livlandi part és rigai védművek bombázása

Berlinből jelentik hivatalosan: A kurlandi állomásokhoz tartozó léghajóink és repülőflottáink az utóbbi hetekben számos légi támadást intéztek. A livlandi parti és rigai öböl partján levő védelmi telepekre sikerrel több ezer kilogramm súlyú bombát dobtak. A támadások hatását az ellenfél jelentései beismerik.

Nagy havazás az olasz fronton

A sajtóhadiszállásról jelentik: Az lsonzó-fronton kedvezőtlen az időjárás, az északi részen nagy a havazás, a déli részen pedig szirokko uralkodik. Karinthiában kilencven centiméteres hóréteg fekszik mínusz 18 fok hőmérséklet mellett.

Az excárt kolostorba vitték

Pétervárról jelentik, hogy az excárt családjával együtt Tobolszkból Abolah kolostorába vitték.

A német béketárgyalások cáfolata

Münchenből táviratozzák: A pénzügyi bizottság ülésén Hertling miniszterelnök a következő kijelentést tette:  Teljesén alaptalanok azok a híresztelések, mintha Németország már megkezdte volna a béketárgyalásokat. Ezek a hírek ellenséges mesterkedésekre vezethetők vissza.

 

 

A legújabb könyvek.

A magyar könyvkiadás legfrissebb termékei: Bródy Sándor A dada, ára 3 K, Heymann Róbert Rasqutin, ára 5 K, Gaston Leroux Natasa titka, ára 5 K, Szomaházy István Egy éjszaka Péter pusztán, ára 4 K, Méray-Horváth Károly Uj világ felé, regény 2 kötetben, ára 8 K. — A Modem Könyvtár legújabb számai: Berkes Imre Bül-Bül hadnagy, ára 80 fill., ifj Gaal Mózes Fata Morgana, ára 1 K, Lakatos László A pók, ára 80 fill. — A Milliók Könyve legújabb száma: Croker Ahol a boldogság terem, ára 40 fillér. Kaphatók eredeti bolti áron a Nyírvidék kiadóhivatalában, megrendelhető a Nyírvidék és Az Est rikkancsainál, valamint telefonon.

Lóárverési hirdetmény.

Alulírott parancsnokság közhírré teszi, hogy Nyíregyházán, a m kir. honvéd hadi lókórházban folyó hó 17-én d. e. 9 órakor erdő és mezőgazdasági munkára alkalmas lovak lesznek nyilvános árverésen eladva.

Az árverésen csak azok vehetnek részt, kik lóvásárlási jogukat az elsőfokú hatóság által kiállítóit igazolvánnyal igazolják.

Nyíregyháza, 1917. október hó 14.

  1. kir. nyíregyházai honvéd hadi lókórház parancsnoksága

 

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22