Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Az öngyilkosságok történetében is páratlan eset történt a napokban Apagyon, egy hatvannyolc éves öreg ember, aki megunta a háborús kínlódást, háborús nyomorúságot, rövid hat óra leforgása alatt kétszer kísérelte meg az öngyilkosságot és a második kísérlete eredménnyel is járt, amennyiben a makacs öngyilkos nagy szenvedések közölt meg is halt – Nyírvidék. 1917. október 16.

Kiss János 68 éves apagyi földművest tegnapelőtt szobája mester-gerendájára fölakasztva találták. Az öreg, életunt földműves borzalmas módon vált meg életétől, a szó teljes értelmében kétszer lett öngyilkos, mivel az első kísérlete nem vezetett sikerre. Kiss János először harikirit végzett önmagán, egy éles konyhakéssel fölmetszette a hasát, azonban a lassú elvérzés csupán eszméletét vette el, nem végzett vele. A harakiri után csak rövid ideig kínlódott Kiss János, hamarosan eszméleten kívüli állapotba jutott, azonban mintegy hat óra múlva eszméletre tért és ekkor látta, hogy öngyilkossága nem sikerűit.

Fölkelt az ágyról, ahová ledűlt, egy ruhaszárító kötelet kerített, azt a mestergerendához erősítette, hurkot csinált, abba bedugta a fejét, azután kirúgta a lába alól a támasztékot. Előbb azonban megtömte a pipáját, rágyújtott, úgy, hogy pipázva ment a másvilágra. Mikor estefelé a szomszédoknak föltűnt, hogy Kiss János nem mutatkozik, behatoltak a szobájába és ott találták az öreg ember holttestét a mestergerendán, a szájában a pipával. Azonnal bizottság szállott ki, amely kétségtelenül megállapította az öngyilkosságot és megadta a temetésre az engedélyt.

Nagy zavargások Oroszországban

Pétervárról jelentik, hogy az ellenforradalmi propaganda, az élelmiszerválság és a helyi hatóságok dezorganizációja, mely az utóbbi időben mindjobban fokozódott, erősen megnövelték azavargásokat és a forrongásokat a különböző tartományokban. Így Dél -Oroszországban Charchovban gonosztevők, akikhez katonaszökevények is csatlakoztak, kilencedikén fosztogatni kezdtek. A csapatok csak nehezen tudták elnyomni a forrongást. Este dragonyosok szállották meg a várost és kihirdették az ostromállapotot. Hasonló zavargásokat jelentenek Benderből Brailovkából, Tirespolból és Astrakánból, valamint más városokból. Ezek a zavargások kisebb jellegűek voltak.

Pétervárról jelentik hivatalosan, hogy Grovnicsenko tábornok büntető expedíciójának megérkezése után Taskendben a nyugalom helyreállt. Az összes csapatok hűségesküt tettek az új kormánynak, az ostromállapotot megszüntették.

Ösel fővárosa előtt állanak a németek

Pétervárról jelentik, hogy az orosz tengereszed miniszterhez érkezeit jelentések szerint a németeknek Ösel szigetén történt partraszállása nyolc dreadnught, tizenkét cirkáló, negyven búvárhajó és harminc aknakutató kíséretében történt. A főváros lakossága a partraszállást teljes nyugalommal fogadta. A kormány tagjai és a katonai szakértők az orosz lapokban kijelentik, hogy bár a partraszállás az oroszok általános sztratégiai helyzetére komoly jelentőséggel bír, Pétervárt komoly veszedelem nem fenyegeti.

Pétervárról táviratozzak, hogy hivatalosan jelentik: Az ellenségnek október 13-án sikerült Ösel szigetén partraszállania, és csapataink ellenállását megtörnie. Az ellenség a sziget egész északkeleti részét megszállotta, Arensburgot 12 versztnyire megközelítették. Csapataink Sverha és  Zerel félszigetet tartják. Az ellenség egyidejűleg a Dagö sziget ellen színleges támadást intézett, anélkül, hogy megszállotta volna.

Stockholmból jelentik, hogy Svédországban nagy föltűnést feltett Ösel szigetének elfoglalása. Általában az a fölfogás, hogy a keleti harctéren nagy események várhatók és a németek Livlandban könnyen hátbatámadhatják az oroszokat.

Vilmos császár Konstantinápolyban

Konstantinápolyból táviratozzák, hogy a török fővárosban nagy előkészületeket tesznek Vilmos császár fogadtatására.

Grecsák beadja lemondását

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök ma délben megjelent Grecsák Károly igazságügyminiszternél, akivel megállapodtak abban, hogy Grecsák a legközelebb beadja lemondását. Igazságügy miniszter újból Vázsonyi Vilmos lesz.

Tisza Budapesten

Félhivatalosan jelentik, hogy Tisza István gróf vasárnap reggel Budapestre érkezett. Tiszát a pályaudvaron Klebersberg és Balogh Jenő várták. Tisza tegnap a feleségéhez ment Nagykovácsiba, ahonnan ma jön vissza, este részt vesz a keddi pártértekezlet előkészítő munkájában.

Wekerle hazajött

A Magy-Tud. Jelenti, hogy Wekerle Sándor dr. miniszterelnök hazaérkezett Bécsből. Wekerle hír szerint újabb biztosítékokat nyert a királytól nemzeti aspirációink teljesítésére nézve.

A fémkészletek gyors beszolgáltatása

A háború győzelmes befejezéséhez a municiógyártásnak végsőkig való felfokozására van szükség. Ezt a nagy célt szolgálja a m. kir. honvédelmi miniszternek 13421. E. 20. b. 1017. sz. rendelete, amellyel igénybe vette a vörösrézből, sárgarézből, bronzból, vörösfémből, alpakkából, paktongból, valamint a nikkelből és alumíniumból készült fémtárgyakat. Mindenki, aki ilyen fémtárgyakkal rendelkezik, kell, hogy mielőbb felajánlja a hadseregnek municiógyártás céljaira az igénybevett fémkészleteket. Aki önként ajánlja fel fémtárgyait, magasabb árakat kap, míg az olyan késedelmező, aki bevárja a kényszerbeszolgáltatást, kisebb térítési összegekhez jut és ahhoz is csak a beszolgáltatás után jó idő múlva.

Be kell szolgáltatni az alábbi fémtárgyakat:

Vörösrézből, és vörösrézötvözetből készült csengőket, csöveket, rudakat, diszítővereteket, fűtőtesteket, 25 cm. átmérőjű kisebb harangokat, kalap, ruha, bot és ernyőtartókat, védő, szőnyeg, és függönyrudakat, lószerszámcsattokat és vereteket, stb., azután egyszerű íróasztalkészleteket, díszműárukat, függőcégéreket és cégtáblákat, név, és reklám és tájékoztató táblákat, rácsokat, virágcseréptartókat;

tiszta nikkel és nikkel lemezzel bevont lemezeit acéllemezből készült csészéket, fazekakat, főzőedényeket, kádakat, sütőket, tálakat, üstöket, evőeszközöket, gyertya- gyufa, gyümölcstartókat, szitákat, szülőket, vizeskorsókat, ecet, olajtartóállványokat, gyors forralókat, teafőzőket, teáskannákat, stb.;

tiszta alumíniumból készült tárgyakat, még pedig: mindenféle csészéket, fazekakat, fedeleket, főzőedényeket, hamutartókat, ivóserlegeket, kanalakat, kádakat, medencéket, serpenyőket, tálakat, tányérokat, üstöket, stb.;

vörösrézből és sárgarézből készült konyhafelszerelési és hasonló tárgyak közül a különféle üstöket, lábasokat, tűzhelybe beépített vízmelegítőket, víztartókat, parázstartókat, fürdőkályhákat, mozsarakat, mozsártörőket, gyertyatartókat, vasalókat, egy félkilogrammnál nehezebb rézsúlyokat, tálcákat, habverőket, gyümölcsfőzőüstöket, stb.;

óntárgyakból a korsókat, űrmértékeket, edényeket, tányérokat, tálcákat, fedőket, stb.

A nagyközönség már a legközelebbi napokban értesítést fog kapni, hogy kik a helybeli és környékbeli hivatalos hadi fémbeváltók. A hatóságok az erre vonatkozó előterjesztésüket már megtették, a kijelölés is megtörtént, úgy, hogy a vidéki hadifémbeváltók névjegyzékének nyilvánosságra való hozatala már csak néhány nap kérdése.

Aki kétszer akar meghalni

A makacs öngyilkos

Az öngyilkosságok történetében is páratlan eset történt a napokban Apagyon, egy hatvannyolc éves öreg ember, aki megunta a háborús kínlódást, háborús nyomorúságot, rövid hat óra leforgása alatt kétszer kísérelte meg az öngyilkosságot és a második kísérlete eredménnyel is járt, amennyiben a makacs öngyilkos nagy szenvedések közölt meg is halt.

Kiss János 68 éves apagyi földművest tegnapelőtt szobája mester-gerendájára fölakasztva találták. Az öreg, életunt földműves borzalmas módon vált meg életétől, a szó teljes értelmében kétszer lett öngyilkos, mivel az első kísérlete nem vezetett sikerre. Kiss János először harikirit végzett önmagán, egy éles konyhakéssel fölmetszette a hasát, azonban a lassú elvérzés csupán eszméletét vette el, nem végzett vele. A harakiri után csak rövid ideig kínlódott Kiss János, hamarosan eszméleten kívüli állapotba jutott, azonban mintegy hat óra múlva eszméletre tért és ekkor látta, hogy öngyilkossága nem sikerűit.

Fölkelt az ágyról, ahová ledűlt, egy ruhaszárító kötelet kerített, azt a mestergerendához erősítette, hurkot csinált, abba bedugta a fejét, azután kirúgta a lába alól a támasztékot. Előbb azonban megtömte a pipáját, rágyújtott, úgy, hogy pipázva ment a másvilágra. Mikor estefelé a szomszédoknak föltűnt, hogy Kiss János nem mutatkozik, behatoltak a szobájába és ott találták az öreg ember holttestét a mestergerendán, a szájában a pipával. Azonnal bizottság szállott ki, amely kétségtelenül megállapította az öngyilkosságot és megadta a temetésre az engedélyt.

Közgyűlés a városnál. Nyíregyháza város képviselőtestülete holnap, kedden délután 3 órakor rendkívüli, közgyűlést tart, amelynek a tárgysorozatán több fontos tárgy mellett a város gömörmegyei erdeinek értékesítése is tárgyalás alá kerül.

Jelentkezni kell a fölmentés meghosszabbítást kérőknek. A honvédelmi miniszter leíratott intézett a város katona ügyosztályához. amelyben részletesen szabályozna az újabb felmentések rendjét. A rendelet szerint azok, akik a revíziós eljárás folyamán november 30-ig kaptak felmentésit és felmentésüket megakarják hosszabbítani, ilyen irányú kérelmüket október 25-ig kötelesek előterjeszteni. A katonaügyosztály ennek az alapján fölhívja mindazokat, akik november 30-ig vannak fölmentve, hogy okt. 26-ig jelentkezzenek a katonaügyosztályban, ha meg akarják hosszabbítatni fölmentésüket. A katonaügyosztály az így jelentkezettek részére január 1-ig, illetve az új fölterjesztés elintézéséig bevárási engedélyt adhat. Október 25. után ilyen kérelmet nem lehet előterjeszteni.

Téves halálhír. A rendőrségtől nyert információ alapján megírtuk, hogy Kiss Sándor főkapitány édesapja, majthényi Kiss Elek nagyhalászi birtokán meghalt. Most Kiss Sándor főkapitány közli velünk, hogy bár édesapja súlyos beteg, még nem halt meg. Mikor ezt készséggel állapítjuk meg, ismételten hangsúlyozzuk, hogy a hírt teljesen plaubizilis helyről, a rendőrségről kaptuk. Egyébként pedig reméljük, hogy a közmondás most is beteljesedik : Akinek holt hírét keltik, hosszú életű lesz.

Ülések a városházán. A legutóbbi napokban fölgyúlt városi ügyek elintézésére ma több bizottság tart ülést a városházán. Délelőtt 11 órakor a jövedékkezelési bizottság ülésezett, délután a szakosztályok ültek össze ülésre, ülést tart ezenkívül ma délután a tanács és az árvaszék.

Nagy vígjáték-előadások hétfőn és kedden a Városi Színház-Mozgóban. Lubics Ernő és Erich Eisenbach, a két világhírű filmkomikus fog először bemutatkozni a „Bluzkirály” és „Robinson Számi” című darabokban. Ha mulatni akar, okvetlenül nézze meg e műsorunkat, mert aki nem fog nevetni, legközelebbi előadásunkra egy ingyen mozijegybe részesül.

A hold tündére, Cukros szerelem. A Diadal Mozgó hétfő-keddi műsora egyformán kifogástalan szórakozást szerez a publikumnak „A hold tündére” megkapóan szép és izgalmas művészdráma, melynek főszerepeit Stella Lind és Anton Verdier hírneves dán művészek játszák. „A cukros szerelem” című Nordisk vígjáték három felvonáson keresztül vidámságot, derűt, jókedvet varázsol, a lelkünkbe.