Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Több ízben irt a Nyírvidék azokról a csempészésekről, amelyek részben a debrecen-csapi vonalon, részben pedig a kisvasutak vonalán napról-napra végbemennek. A csapi vonal mentén és a Tiszán át való csempészés Mikecz Dezső alispán erélyes intézkedései következtében az utóbbi időben alábbhagyott, annál vígabban csempésztek azonban a kisvasutak vonalain, ahol a rendőrség a csempészés fölfedezése óta mindössze néhányszor tartott razziát – Nyírvidék. 1917. október 17.

Pedig ezen a vonalon rengeteg élelmiszer vándorolt ki Szabolcsból különösen Borsodba, ahonnan, — Miskolc és Diósgyőr vidékéről — csapatostul jártak át az emberek és különösen az asszonyok habért, tengeriért és más élelmicikkekért. Mikecz Dezső alispán komoly és erélyes intézkedései következtében most ezek a csempészések is meg fognak szűnni. Az alispán ugyanis utasította a nyíregyházi rendőrséget, hogy ne nézze tovább is tétlenül ezeket a dolgokat, hanem minden elképzelhető módon akadályozza meg a csempészek munkáját.

Az alispán rendelete folytán a rendőrség teljes létszámmal vonult ki a Dombrád felöl érkező vonatok elé és mindazokat, akik élelmiszert akartak kicsempészni a vármegye területéről, az állomási rendörőrszobán előállította. Több, mint félszáz asszonyt, és katonát állítottak elő ilyformán, akik legnagyobb részt babot, burgonyát és kukoricát akartak kivinni a vármegyéből. A csempészektől elkobozták a csempészett árukat, amik több, mint harminc métermázsát tesznek ki. A rendőrség tervbevette, hogy ezentúl rendszeres razziákat fog tartani a csempészek ellen és minden elképzelhető erővel megakadályozza, hogy Szabolcsból tiltott utakon élelmiszerek vándoroljanak ki.

 

Oroszország új forradalom előtt

(Saját tudósítónktól.) Luganóból táviratozzák, hogy a Secolo jelenti Pétervárról: A munkástanács nagy , többséggel indítványt fogadott el, amelyben tiltakozik a koalíciós kormány ellen.

Moszkvában komoly zavargások törtek ki a koalíciós kormány miatt, a munkások sztrájkkal tüntettek a kormány ellen. Taskendből ugyancsak forradalmi hírek érkeznek, a forradalmárok elvágták a helytartóság és a kormány között a távíróösszeköttetést.

Stockholmból táviratozzák, hogy a Rjecs szerint a munkástanács határozata a nyílt polgárháborút jelenti. A Daily Mayl szerint a koalíciós kormány egyáltalán nem érte el célját és nem szüntette meg a válságot. A munkástanács lapja, az Izvesztia azt írja, hogy a munkástanács határozata üzenet a kormánynak: Félre innen!

Arenszburgot elfoglalták a németek

Amsterdamból jelentik: A németeknek Osel és Dagö szigeteken történt partraszállása Péterváron nagy pánikot idézett elő. Azt hiszik, hogy a németek rövidesen szárazról és vízről egyszerre fogják megtámadni Pétervárt. A keleti flotta részéről nem számítanak ellenállásra, mert a matrózok csak nemrégen is a béke mellett foglaltak állást.

A Wolf-ügynökség jelenti este: Nyugaton semmi különös. Keleten: Arensburg, Ösel szigetének fővárosa birtokunkban van.

Pétervárról jelentik : A Ruskije Volja írja a németek partraszállásáról: A történelem Golgotához vezet bennünket, de talán ismét partra tudunk szállani. A lapok általában pesszimisztikusan írnak a helyzetről és a makszimálistáknak tulajdonítják a mostani helyzetet, akiknek a propagandája idézte elő a keleti flotta demoralizációját. A munkástanács lapja, az Izvestía szerint a partraszállás híre abban a pillanatban érkezik, mikor Oroszország tudomást vett a német flottában lefolyt zavargásokról. Most kitűnik, hogy minő alaptalan híreket szőttek a németek dezorganizációjáról.

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügynökség jelenti: Ösel szigetén történt partraszállásunk alkalmával hadihajóink a Gron nevű nagy orosz torpedórombolót elfogták. Az orosz tengerészeti miniszter ama jelentése, hogy négy naszádunkat elsüllyesztették, — valótlan.

Vilmos császár Konstantinápolyban

Konstantinápolyból jelentik, hogy Vilmos császár hétfőn délelőtt tíz órakor érkezeit a török fővárosba. A császárt a pályaudvaron a szultán, fia és a kormány kíséretében fogadta. A két uralkodó rendkívül szívélyesen üdvözölte egymást. A bevonuláskor a török főváros lakossága lelkesen ünnepelte a császárt.

A lengyel államtanács megalakult

Lublinból jelentik, hogy Károly király Szepticky gróf katonai kormányzóhoz intézett legfelsőbb kézirat szerint Kakovszki Sándor érseket, Ljubomiszky Zdzislas herceget és Osztrovszki József földbirtokost, a lengyel régensi tanács tagjaivá kinevezte. Beiktatásuk nagy ünnepségek között tegnap ment végbe.

Wekerle Tiszánál

Wekerle Sándor dr. miniszterelnök ma délelőtt a munkapárti klubban fölkereste Tisza István grófot és hosszasabban tanácskozott vele.

A szénbizottság ülése.

A szabolcsvármegyei szénbizottság csütörtökön, október 18-án, a vármegyeháza kistermében Mikecz Dezső alispán elnöklete mellett ülést tart.

A törvényhatósági hordójelző újra működik.

Gottlieb Henrik, törvényhatósági hordójelző hadbavonulása folytán a hordójelző hivatal hosszabb időn keresztül nem működött. A hadügyminiszter a hordójelzőt a katonai szolgálat alól most rövidebb időre fölmentette, úgy, hogy hivatalos működését újból megkezdhette.

A vidéken is arcképes cselédkönyv lesz. Régi panasz a közönség köréből hogy a cselédkönyvekkel sok visszaélés történik, amin a kormány úgy vélt segíteni, hogy a jövőben csak az arcképes cselédkönyvek állíthatók ki. Ez a rendelet az ország egész területére vonatkozik és a belügyminiszter erre vonatkozó rendelete ma érkezett le az alispánhoz. Az új rendszer december elsején lép teljesen érvénybe.

Elfogott vásári tolvajok.

Dombrádon tegnap országos vásár volt és a vásárt természetesen meglátogatták a vásári tolvajok is. Mikor tegnap este a dombrádi vonat Nyíregyházára beérkezett, Csordás Ferenc és Györke Ignác detektívek észrevették, hogy három leány egy nagy batyuval el akar osonni. A detektívek igazolásra szólították föl a leányokat, akikről megállapították, hogy Vékei Zsófi, Puskás Erzsi és Laskai Rozi bökönyi vásári tolvajok, akik a dombrádí vásárban három pár férfi csizmát, két pár női cipőt, gyermekruhákat és kendőket loptak.  A leányokat őrizet alá vették és megindították ellenünk az eljárást.

Agyonlőtt orosz fogoly.

Tóth Ferenc nyírmihálydi szőllőcsősz a minap szokott esti körútját, végezte, mikor észrevette, hogy gondjára bízott szőllőben idegen jár. A levegőbe lőtt, azonban a tolvaj úgy látszik nem ijedt meg, mert Tóth nem sokkal később hét alakkal találkozott, akik éppen át akartak ugrani a szőllöt határoló árkon. A csősz alig pár lépés távolságból az idegenek felé lőtt, mire ezek hirtelen elfutottak. Reggelre virradóra a csősz a szőllő melletti kukoricásban egy orosz fogoly holttestére talált, aki már több órája feküdhetett holtan. A csősz az esetet jelentette a csendőrségnek, ez viszont Nyíregyházára tett jelentést, ahonnan Kovácsy Ferenc dr. h. vizsgálóbíró vezetésével bizottság szállott ki A bizottság megállapította, hogy az orosz fogolyt Tóth Ferenc kerülő lőtte le szölőlopás közben. Mivel az orosz fogolynál semmiféle írást nem találtak, kilétét sem sikerült megállapítani.

A Bűn!

E cím alatt egy nagy koncepciójú psyhologiai tanulmányt hoz színre szerda—csütörtöki előadásaiban az Apolló színház. Egy telivéramerikai filmszenzáció ez, gyönyörű eredeti színterekkel, az amerikai színészektől már megszokott művészi játékkal, izgalmas jelenetekkel; szóval elsőrendű látványosság.

A büdszentmihályiak akciója a nyíregyházi szeszfőzde ellen

Bizottság készíti elő a szeszfőzde szervezetét!

Mikor a pénzügyi kormány Nyíregyháza városának engedélyt adott központi szeszfőzde létesítésére, a szeszfőzde körzetébe három vidéket osztott be, még pedig a nyírbogdányi járás néhány Nyíregyházához gravitáló községét, a kisvasutak mentén felevő községeket, végül a dadái alsó járásból Tiszaeszlár, Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök és Büdszentmihály községeket. A dadai alsó járás eme községei eredetileg külön körzetet alkottak volna, mivel azonban sem hatóságok, sem szövetkezetek, sem magánosok nem kértek a kormánytól engedélyt, azért csatolták ezt a körzetet is Nyíregyházához.

Mivel erről a vidékről kissé nehézkes Nyíregyházával a közlekedés, a tanács úgy tervezte, hogy a járás egyik községében külön fiók szeszfőzdét állit föl, külön szervezettel, a mely azonban a nyíregyházi szeszfőzdéhez tartoznék. Ezt részben már meg is csinálta, a mennyiben nagyobb beruházásokat tett, hordókat szállított oda, sőt egy szakembert meg is bízott a törköly átvételével és leraktározásával. Közben azonban a büdszentmihályiak rájöttek, hogy nagy hibát követtek el, mikor maguk nem csinálták meg a szeszfőzdét és a Büdszentmihályi Takarékpénztár gyorsan akciót indított, hogy szövetkezeti alapon csinálják meg, amit elmulasztottak.” Hirtelen megalakították a „Büdszentmihályi Gyümölcsértékesitő és Szeszfőző Szövetkezetet”, iparigazolványt váltottak, cégjegyeztették magukat, csupán egy hiba volt: a kormányengedélyük hiányzott. Ennek is utánamentek azonban, de közben jónak látták, hogy érintkezésbe lépjenek a nyíregyházi szeszfőzde vezetőségével hogy kiengedje őket a körzetéből. Kárpótlásul fölajánlották a várható szesztermelés hat százalékát öt éven keresztül, amennyi időre az engedélyt megkaphatnák.

A város együttes szakosztályai tegnap foglalkoztak a büdszentmihályiak ajánlatával és hosszas vita után azt a határozatot hozták, hogy abban az esetben kiengedik a körzetből a dadai alsójárás községeit, ha a szövetkezet a termelt szeszmennyiség egy megállapítandó százalékát. teljesen kamatmentesen Nyíregyháza város központi szeszfőzdőjének javára bocsátja.

A szakosztályok ezenkívül Garay Kálmán dr. h. főjegyző előadásában foglalkoztak a szeszfőzde szervezetének megállapításával. Kimondották, hogy egy ügyvezetői igazgatói, egy gyárvezetői, egy helyettes gyárvezetői állást szerveznek, alkalmaznak azonkívül két szeszfőzőt. Az üzem éjjel-nappali lesz és már november elején megindul. Ügyvezető igazgatónak sikerült megnyerni Mangésius Ödön pénzügyőri felügyelőt, aki ebben a kérdésben kiváló gyakorlati és elméleti szakember. Gyárvezető Papp Ferenc vizsgázott szeszfőző lesz, aki gróf Majláth uradalmában hosszabb időn keresztül vezette a szeszgyárat. Helyettese Zéger Antal, szintén vizsgázott gyárvezető és elsőrendű szakember. Ezek javadalmazásának, valamint a szervezet kiépítésének megalkotására a szakosztályok egy bizottságot küldtek ki, amely a következőkből alakult meg: Bogdán-Rosenthál Ferenc, Fekete Sándor, Szalay Béla, Kovách Elek és Paulusz Márton képviselőtestületi tagokból. A bizottság már legközelebb összeül és megbeszéli az összes részletkérdéseket.