Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Bécsből jelentik, hogy a Reichspost és a Zeit erős támadást intéztek Magyarország ellen és azt írják, hogy Ausztria se petróleumot, se szenet ne adjon Magyarországnak – Nyírvidék. 1917. október. 18.

 Az egész rigai öböl német kézre kerül

Stockholmból táviratozzák, hogy a Birsevija Vjedomoszti jelenti: A németek Ösel szigetén teljes sikert arattak, aminek a következménye az lesz, hogy az oroszok elvesztik Runo és Moon szigeteket is és az oroszok a Hainnas-vonalra lesznek kénytelenek visszavonulni. Ezzel azután az egész rigai öböl elveszett és a németek veszélyeztetni fogják az egész pétervári vonalat. Sztratégiailag is nagy veszedelmet jelent a rigai öböl elvesztése, mert az oroszok szárazföldi frontjukat kénytelenek lesznek egészen Pétervárig kinyújtani, sőt a finn déli partvidéket is védelmozniök kell. Pétervár veszélyezettségének eshetőségével mindenesetre számolni kell és a védelemben különösen nagy szerep vár a keleti flottára, amelynek a megbízhatósága azonban kétséges. A németek akciója egy-két héten belül várható.

A béke közel  van …

Athénből jelentik, hogy jól informált körök véleménye szerint a béke közel van. A császár keleti útja összefüggésben van a békével és valószínű, hogy a tárgyalások folyamán a központi hatalmak revidiálni fogják békecéljukat.

Genfből jelentik, hogy Lloyd George, Asquit és Ribot legutóbbi beszédei után svájci körökben azt hiszik, hogy nemsokára bekövetkezik az a helyzet, hogy a központi hatalmak revidiálják hadicéljaikat.

Zavargások Glasgovban

Hágából táviratozzák, hogy a Vaterland jó forrásból azt jelenti, hogy Glasgovban az élelmezési nehézségek miatt zavargások törtek ki. A glasgovi lőszergyár munkásai sztrájkban állanak.

Az előzetes parlament a béke mellett

Pétervárról jelentik, hogy az előzetes parlament fölszólította a kormányt, hogy a béketárgyalások mielőbbi megkezdésére mindent tegyen meg.

A császár Konstantinápolyban

Konstantinápolyból jelentik, hogy a császár megtekintette a török-német barátság kútját, körüljárta a város falait, azután pedig a Yildiz-palotába reggelin vendégül látott több török előkelőséget.

A politika hírei

Tegnap délután a képviselőház ülésének befejeztével minisztertanács kezdődött, amelyen a kabinet valamennyi tagja résztvett. A minisztertanácson folyóügyeken kívül behatóan megbeszélték a hadisegéiy fölemelésének kérdését. A tanácskozás este negyedhétkor ért véget.

Az Apponyi-párt tegnap este értekezletet tartott, amelyen Platthy György indítványára, Apponyi hozzájárulásával kimondották, hogy kezdeményező lépéseket tesznek egy kormánypárti kör megalapítása érdekében és e célból egy háromtagú bizottságot küldenek ki, hogy a többi pártokkal megkezdjék a tanácskozásokat.

Tegnap délután a néppárt háromtagú küldöttsége tisztelgett Apponyinál, hogy megtudják, milyen stádiumban áll a katholikus autonómiáról szóló javaslat előkészítése és a javaslatot miképpen fogják beilleszteni a ház munkaprogrammjába. A kiküldöttek Apponyitól teljesen kielégítő választ kaptak.

A Károlyi párt el határozta, hogy a legközelebb indítványt nyújt be a házhoz, hogy az ülések délelőtt tíztől délután háromig tartsanak. Wekerle és a pártok vezérei már hozzájárultak a javaslathoz és így annak megszavazása bizonyos .

Miskolcról jelentik, hogy a város déli kerületének mandátumát a választópolgárok fölajánlották Wekerle Sándor dr. miniszterelnöknek.

Általános védkötelezettség  Hollandiában

Hágából jelentik, hogy a hollandi kormány be akarja hozni az általános védkötelezettséget. Az erről szóló törvényjavaslat a legközelebb a törvényhozás elé kerül.

Elkoboztak százezer méter posztót

A kormánynak tudomására jutott, hogy egy cég 100.000 méter posztót akar a déli vasúton Ausztriába kicsempészni. A kormány a posztót lefoglaltatta és a gyermekmenhelyen elhelyezett 80.000 gyermeknek csináltat belőle téliruhát.

Egy német iskolavonat  katasztrofája

Berlinből jelentik, hogy az Elba melletti Schönhausen közelében egy iskolásgyermekekkel megtelt vonat belefutott egy előtte álló tehervonatba. 27 gyermek meghalt, tizennégy súlyosan, több pedig könnyebben megsérült.

 

Botrány az osztrák parlamentben

Bécsből jelentik, hogy a Reichsrat tegnapi ülésén Toggenburg gróf beszéde közben egy karzati látogató közbeszólásokkal megzavarta az ülést, mire az elnök előszólította a teremőröket, akik kivezettek a zavargót. Az ülést azután nyugodtan folytatták.

Hirdetmény.

A közvilágításnál előfordulható rendellenességek megszüntetése érdekében a következőkre hívom fel a közönség figyelmét :

A villamossági részvénytársaság lecsökkent létszámú személyzete miatt nincs abban a helyzetben, hogy a lámpák helyes működését ellenőrizhesse. A közönségnek magának kell tehát az ellenőrzést gyakorolnia. Felhívom tehát a város lakosságát, hogy az esetleges rendellenességeket közvétlenül a Nyíregyházi villamossági részvénytársaságnak levélben vagy távbeszélőn jelentse be, amely esetben a lámpák rendbehozatala iránt haladéktalanul intézkedés fog történni.

Kelt Nyíregyházán, 1917. október hó 8-án.

Dr. Bencs Kálmán polgármester.

115,000 korona ruhasegély a városi alkalmazottaknak.

Ugron Gábor belügyminiszter ma leiratot intézett Mikecz Dezső aiispánhoz, akit értesít, hogy a nyíregyházi városi tisztviselőknek és alkalmazottaknak ruhasegélyéhez az állam 115.000 koronával járul hozzá. A belügyminiszter a 115.000 koronát egyidejűleg a nyíregyházi adóhivatalnál utalványozta.

A megtévedt anya  bűne.

Borzalmas kegyetlenséggel végbevitt gyermekgyilkosságot fedezett föl a napokban a balkányi csendőrség

Névtelen levélben figyelmeztették a csendőröket, hogy Huszti Imréné balkányi lakos bűnös utón szabadult meg újszülött gyermekétől. — Husztiné férje a háború kitörése óta katona és hadifogságban van, az asszony azonban vigasztalta magát és egy cseh katonával szerelmi viszonyba kezdett. Mikor azonban a szerelmi viszonynak gyümölcse lett. az asszony megijedt  férjétől és elhatározta, hogy újszülött gyermekét megfojtja. Mikor szombaton megszületett a gyermek, Husztiné napraforgómaggal teletömte a csecsemő száját, hogy az pillanatok alatt megfúlt, a holttestet pedig aztán elásta a répaföldön meg is találták az egy napos gyermek hulláját. Nyíregyházáról Krasznay Sándor vizsgálóbíró vezetésével bizottság szállott ki Balkányba, ahol Husztiné beismerte bűnét, mintán a meggyilkolt gyermek holttestét fölboncolták, temetésére megadták az engedélyt. — Husztiné ellen megindították az eljárást, de nem tartóztatták le, mivel odahaza még négy neveletlen gyermekére kell gondot viselni:..

Vonatösszeütközés Kemecsén.

1915. július 10-én éjjel Ferenczi János mozdonyvezető és Palicz József vonatvezető egy kórházvonattal Csap felől a kemecsei pályaudvarra érkeztek. A szolgálattevő forgalmi tiszt utasítására a kórházvonattal a határfáig haladtak előre és ott megálltak, hogy bevárják a Nyíregyháza felöl érkező bajor katonavonatot. Amikor a bajor katonavonat megérkezett, anélkül, hogy meggyőződtek volna vajjon a hosszú katonavonat utolsó kocsijai elhaladtak, a kereszteződésnél, elindították a kői ház vonatot. A kórházvonat oldalba kapta a katonavonat utolsó kocsijait. Két kocsi kisiklott tizenhat katona és két vasutas megsérült és a pályatest is megrongálódott. A mozdonyvezető és a vonatvezető ellen megindult az eljárás és a nyíregyházai törvényszék bűnösnek mondotta ki őket közveszélyű cselekmény vétségében és Ferenczi János mozdonyvezetőt és Palicz József vonatvezetőt háromháromheti fogházra ítélte. A  hivatalvesztés mellőzésével az ítélet végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette. A vádlottak semmiségi panasza folytán a kir. Kúriához került az ügy, ahol Rhorer tanácselnök elnökletével Deák Péter dr. kúriai bíró előadásában ma tárgyalták ezt az ügyet. A Kúria Ferenczi János büntetését egy heti fogházra szállította le és az ítélet végrehajtását a novellaértelmében felfüggesztette.

Mária Carmi új szerepe „A halál útja”- c. négy felvonásos drámában, mely a Diadal Mozgóban f. hó 17 és 18-án kerül bemutatásra. Mária Carmi minden szerepe, filmje  voltaképpen egy-egy tanulmány. Főleg persze ott, ahol Mária Carmi művészete jut szóhoz. A szenvedő érzések kifejezésében ép oly tökéletes, mint az érzékiekben. Játékának, de általában az egész filmdrámának mély, őszinte a hatása.

Hófehérke.

Bródy Sándor színpompás magyar regénye a Milliók Könyve legújabb száma. A regény negyven fillérért kapható a Nyírvidék kiadóhivatalában és a rikkancsoknál.