Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Józsa Mihályné nyírbátori asszony királysértés vétségével vádolva került tegnap a debreceni törvényszék büntető tanácsa elé. A harcias érzületű amazon két ízben és reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette a király személyét és tényeit sértő módon bírálta – Nyírvidék. 1917. október 20.

Dr. Gergics Károly kir. ügyész az 1918. XXXV. t.-c. 2. §-ának alapján kérte a vádlott megbüntetését. A törvényszék hat heti fogházra ítélte Józsa Mihálynét. Az ügyész súlyosabb büntetés végett fellebbezett, a vádlott pedig a bűnösség megállapítása miatt.

Miksa bádeni herceg – kancellárjelölt

Berlinből táviratozzák, hogy politikai körökben az a hír terjedt el, hogy Michaelis a legközelebb lemond és a német császár utódául Miksa bádeni herceget nevezi ki. A herceg igen liberális gondolkodású és nagy szerepet vivő politikus.

Délolaszországban is kitört a forradalom!

Rómából táviratozzák Luganón keresztül : Magánjelentések szerint egész Délolaszország a szindikalisták és maxisták kezébe került. Kalábriában az anarchia teljes, a Brindisiből Valonába és Szaloniki felé vezető tengeri út biztosítására a kormány nagyszámú csapatot küldött ki. Brindis környékére. Azokon a vasútvonalakon, amelyek Nápolytól délre terülnek el, a vonatok nyolc napja nem járnak. A vasúti forgalmat általában igen megszigorították és Rómából például csak külön igazolvány alapján lehet elutazni,

Hivatalos orosz jelentés Reval kiürítéséről

Pétervárróí jelentik, hogy a következő hivatalos jelentést adták ki: Tekintettel arra, hogy a németek Ösel szigetén és a szomszédos szigeteken partraszállottak és ott megvetették lábukat, Reval kiürítését megkezdettük. Ösel szigetéhez erős csapatokat küldöttünk, ellentámadásunk küszöbön áll.

Nagy német siker az Északi-tengeren

Berlinből táviratozzák, hogy a tengerészeti vezérkar a következőket jelenti: Október 17-én az Északi-tenger északi részében elzárt területen belül német könnyű tengeri haderők a Schettland szigetek közelében megtámadtak egy Norvégiából Angliába tartó kísérő menetet, amely összesen tizenhárom járműből állott, közöttük védelmül a G. 29. és G. 31. modern rombolókból. A kísérőmenet minden hajóját, éppúgy a fedező járműveket, beleértve a rombolókat, egy kísérő halászgőzös kivételével megsemmisítettük. Tengeri haderőink  veszteség és sérülés nélkül tértek vissza.

Politikusok a német császárnál

Berlinből jelentik, hogy a császár keletről hazatérve, fogadja a parlamenti pártok vezéreit, hogy meghallgassa véleményüket a belpolitikai helyzetről.

Norvégia legnagyobb hajója elsüllyedt

Krisztiániából jelentik, hogy a Themis  gőzöst, Norvégia legnagyobb, 13000 tonnás gőzösét  a  Földközi-tengeren elsüllyesztették.

A németek hidat akartak verni a Dvinán

Pétervárróí jelentik hivatalosan, hogy a németek a Dvinán hidat akartak verni, az orosz tüzérség azonban nyomban elpusztította a hidat,

Zavargások Besszarábiában

Londonból jelentik, hogy a Times szerint Besszarábiában komoly zavargások törtek ki. Néhány városban az élelmiszerhiány következtében kitört zavargást pogrom követte.

Egy német csatahajó elpusztult Ösel előtt

Pétervárról jelentik, hogy az Ösel szigetéről elmenekült lakosok azt beszélik, hogy a megszállás előtt, október 12-én a sziget közelében egy német csatahajó aknába ütközött és fölrobbant.

Német flotta a finn öbölben ?

Kopenhágából jelentik : A Vecserna Vrem jelentése szerint Péterváron az a hír jár, hogy egy erős német flotta már behatolt a finn öbölbe. Pétervár lakossága rettenetesen fél a város bombázásától és ezrével menekül.

A Bolo-botrány hullámai

Párisból jelentik, hogy a semmisitőszék arra kötelezte Móniért, a felebbviteli biróság elnökét, aki állítólag Bolo basa jogi tanácsadója volt, hogy november 6-án jelenjék meg a semmisitőszék tagjaiból alakított bíróság előtt.

Az Unió újabb kölcsönt ad

Londonból jelenti a Reuter-ügynökség, hogy az Unió kormánya Oroszországnak 50, Angliának 25, Franciaországnak 20, Belgiumnak újabb 5 millió dollárt ad kölcsön.

A rigai öbölben tovább tart a csata

Amsterdamból táviratozzák, hogy londoni lapok közlése szerint a rigai öbölben a német és orosz haderők köpött a tengeri csata tovább tart. Az ütközet folyamán egy 13700 tonnás orosz csatahajó súlyosan megsérült és elsüllyedt. A hajó legénysége 825 főből áll.

Tisztek tanítják a történelmet a középiskolákban

Emlékezzünk vissza, mennyi élményt és mennyi megrendülést éreztünk valamikor, ha a szűk iskolai padokban ülve, lélegzet visszafojtva figyeltünk a történelmi tanár úrra, aki épen a thermopilei bősök csodás önfeláldozásán zengett érces baritonján, vagy a marathoni nagy mezőn száguldó xerxesi seregek viadalát festette a nagy lendületek páthoszával. Mily forróság járta át velőnket, amikor a múltak ködéből előszálltak, mintegy szellemidézésre a történelem pantheonjának nagy alakjai, akik azonban e nagy világháború idejében egyszerre ledegredálódtak a magasságok piedesztáljáról, mert hiszen három év óta nap mint nap ezrével nőttek ki a földből, az áldott magyar földből azok a hősök, akiknek hatalmas falankszán tört meg az orosz behmeot dühe a Kárpátok alatt, vagy az olaszok pergőtüzes rohama az Isonzó vértől pirosló tükre mellett.

Eleven történelemben élünk és eleven történelmi hősökkel szívjuk a levegőt. A korzón, a kávéházakban, az utcákon a medáliák csillogó sorával a mellükön, hősök suhannak el  mellettünk, nyomukban talán a rejtelmes orosz ősvadonák leheleteivel, a tiroli front égbetörő fenyőinek illatával. Ezeket, a hősöket állítja most a katedrára egy felsőbb rendelet, hogy a papírosszagú és avult történelmi tradíciók helyett, a jelen vérviharának csodás és megragadó eseményeit jelenítsék meg a tanulók lelke előtt.

A honvédelmi miniszter rendeletet intézett az összes honvédgyalogezredek pótzászlóalj parancsnokságához, amelyben közli, hogy az idei tanévben a vidéki fiúközépiskolákban — hetenkint a történelmi órákon harctéren járt és kitüntetett honvédtisztek tartanak előadást a fiatalságnak személyes tapasztalataikról, a magyar katonákról és a hazaszeretetről, amelynek csillogást és arany veretet maguk az előadók adták bátorságukkal.

A rendelet intenciójának megfelelően a pótzászlóaljaknál már megkezdték azoknak a tiszteknek az összeírását, akik a modern történelmi tanítás mesterei lesznek a vidéki középiskolákban és rövidesen kardosan, mellükön a ragyogó ordókkal, szemükben a múlt csaták reszkető visszfényével bevonulnak a békés iskolatermekbe a honvéd hősök, hogy  regéljenek a tanulóknak apáik és testvéreik megváltó hazaszeretetéről.

Árvizsgáló bizottságokat kell alakítani.

Hadik János gróf közélelmezési miniszter leiratot intézett a vármegyéhez, amelytől azt kérdi, megalakultak-e már Szabolcsban a helyi árvizsgáló bizottságok, amelyeknek az lenne a föladata, hogy a közszükségleti cikkek áralakulását figyelemmel kísérné, árkérdésben tájékoztatást nyújtana a hatóságoknak és az áruuzsora üldözésében segítségére lenne nekik. A  miniszter kéri az alispántól, tudassa vele, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően hány tagból lenne megalakítandó ez a bizottság, elég-e egy ilyen bizottság Szabolcsba, vagy pedig valamely szomszédos vármegyével közös bizottság is megfelel a célnak. Végül tudatja a miniszter, hogy a bizottság tagjainak a felét az alispán nevezi ki és ugyancsak az, alispán határozza meg a bizottság működésének székhelyét.

Munkaközvetítő Debrecenben.

Az Országos Hadigondozó Hivatal Debrecenben is állított fel egy munkaközvetítő hivatalt. Ezen hivatal célja a rokkantakat rokkantságuknak megfelelően oly állásba juttatni, hogy megélhetésük biztosítva legyen. Ezen cél eléréséhez szükségeltetik megfelelő számú munkaalkalom bejelentés, a munkaadó részéről is megfelelő számú munkakereső rokkant. Aki tehát ilyen szándékból bárminemű felvilágosítást óhajt, hétköznapokon délelőtt 9—12-ig a fémipari szakiskolában felállított munkaközvetítő hivatalnál (Széchenyi-ut 2. sz. alatt. Műhelyépület, félemelet) jelentkezzen.

A királysértő asszony.

Józsa Mihályné nyírbátori asszony királysértés vétségével vádolva került tegnap a debreceni törvényszék büntető tanácsa elé. A harcias érzületű amazon két ízben és reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette a király személyét és tényeit sértő módon bírálta. Dr. Gergics Károly kir. ügyész az 1918. XXXV. t.-c. 2. §-ának alapján kérte a vádlott megbüntetését. A törvényszék hat heti fogházra ítélte Józsa Mihálynét. Az ügyész súlyosabb büntetés végett fellebbezett, a vádlott pedig a bűnösség megállapítása miatt.

Kinek kell munkás ?

A debreczeni kereskedelmi és, iparkamara az érdekeltség tudomására hozza, hogy a debreczeni 3-ik honvédgyalogezred mellett működő munkáskeretnél a következő munkások várnak elhelyezésre: 70 géplakatos, 10 mű és egyéb lakatos, 10 vasesztergályos, 1 autogénforrasztó, 30 kocsikovács, 3 rézműves, 5 szűcs, 8 köszörűs, 8 szobafestő, 2 kőfaragó, 3 köteles és 3 pék: A munkásokat vagy a kamara útján, vagy közvetlenül lehet igényelni.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22