Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Tompos főszolgabíró javaslata: Rendkívül nagy fontossággal bíró indítványt terjesztett Szabolcsvármegye törvényhatósági bizottsága elé  Tompos Endre dr. tb. főszolgabíró, a tiszalöki főszolgabírói hivatal vezetője – Nyírvidék. 1917. október 21.

A főszolgabíró azt indítványozza, írjon föl a törvényhatóság a belügyminiszterhez és kérje meg a belügyminisztert arra, hozzon szabályrendeletet, hogy azokért a bűncselekményekért, amelyeket fiatalkornak követnek el, vonják felelőségre a szülőket is, illetve a szülők helyettesét, mivel az ilyen bűncselekmények rendszerint a szülők gondatlanságának a következményei.

Az indítványozó főszolgabíró, — aki indítványa mellé csatolja a szabályrendelettervezetet is, —részletesen kifejti, hogy különösen a háború alatt rendkívül nagy számmal szaporodtak a fiatalkorú bűnözők. Ennek csak részben oka, hogy a családfő hadban van és nem kísérheti figyelemmel gyermekei életmódját, másik oka a háború nyomorúságaiban rejlik. A fiatalkorúakról szóló törvény tudvalevőleg enyhébben bünteti a fiatalkorú bűnöst, és a törvénynek ezt az intézkedését sokan, — különösen a vidéken arra használják föl, hogy a kisebbszerű bűncselekményeket fiatalkorúakkal követtetik el, ami nemcsak azt eredményezi, hogy a tettes aránylag kisebb büntetést kap, de mivel a fölbujtást a legtöbb esetben nem lehet kétségtelenül bebizonyítani, a felbujtó rendszerint nem is bűnhődik.

Ha azonban a szülők, illetve ezek helyettese is felelősek a gyermek bűnéért, kétségtelen, hogy jóval csökkenni fog a fiatalkorú bűnösök száma. Ez az indokolása Tompos Endre dr. főszolgabíró okos, korszerű indítványának, amelyet a legközelebbi törvényhatósági közgyűlés tárgyal és kétségtelenül magáévá is tesz.

Az olasz kormány három napon át lövette a népet

Nagy botrány a kamarában

Luganóból táviratozzák : Az olasz kamara tegnapi ülésén példátlanul botrányos jelenetek játszódtak le. Campagna és Torino képviselője, aki benső barátja Gíolittínak, továbbá Cassalini szocialista képviselő a leghevesebben támadták a kormányt, amelyet azzal vádoltak meg, hogy három napon keresztül lövette a népet. A reformszociálista minisztereket árulással vádolták, sőt Bíssolatinak a következőt kiáltották oda:

— Hitehagyott, fegyházra vele!

Erre Bosseli kijelentette, hogy szolidárisak Bissolatival, mire még nagyobb tumultus keletkezett, a szociálisták fölháborodva kiabálták:

— Miért nem tartóztatnak le minket?

Bíssolati errre fölugrott és harsányán odakiáltotta:

— A haza biztossága érdekében kész vagyok mindannyiotokat összelövetní.

Erre még nagyobb tumultus keletkezett, a kormányt elnevezték a nép gyilkosainak, akiknek ütött az órájuk és le kell számolni velük.

Dünkirchent újból bombázták a németek

Berlinből táviratozzák, hogy hivatalosan jelentik: Torpedó haderőink 19-re virradóra 250 gyújtógránátot lőttek Dünkirchen kikötőjére. Szárazföldi és tengeri haderők viszonozták a tüzelést, egy angol monitort súlyosan megrongáltunk. Naszádaínk sértetlenül tértek vissza.

A kormány Pétervár kiürítésére készül

Pétervárról jelentik, hogy a kormány a fenyegető katonai helyzetre való tekintettel megtette az intézkedéseket a város mielőbbi kiürítésére. Közép- és Déloroszországban kétségbeejtő anarchisztikus állapotok uralkodnak.

Borzalmak Podoliában

Stockholmból táviratozzák, hogy a Birsevija Vjedomoszti szerint az orosz minisztertanácsba a podoliai kormánybiztos következő távirata érkezett:

„Nincs hatalmam arra, hogy minden nyomorúságot megakadályozzak, az embereket tömegesen ölik, a falvak kipusztulnak”

A Krupp-gyár állítólagos bombázása

Amsterdamból jelentik, hogy a Daily Chronic szerint egy Ian Yardin nevű francia pilóta a napokban bombázta a Krupp-féle gyártelepet, de nagyobb kárt nem okozott. A pilótának hazafelé menet Scvájcban le kellett szállania és internálták.

Elsüllyesztett angol cirkáló

Berlinből jelentik, hogy október 2-án egy német tengeralattjáró az ír partoktól északra megtorpedózta a Drake nevű 14300 tonnás angol páncélos cirkálót, a mely elsüllyedt. Német búvárhajók legutóbb 16000 tonnát süllyesztettek el.

Zendülés  egy orosz cirkálón

Berlinből táviratozzák, hogy a Respublika nevű orosz páncéloshajón zendülés tört ki. A zendülők a tiszteket Baltisporba vitték.

A román hadsereg magára maradt

Londonból jelentik, hogy Avanescu román tábornok napiparancsot adott ki, amelyben közli, hogy a román hadsereg magára maradt és egyedül kell harcolnia. Ennek a napiparancsnak a kiadására az indította a tábornokot, hogy a román hadseregben nagyon gyűléseztek a katonák és követelték a fegyverszünetet, a tiszteket pedig lelövéssel fenyegették.

A kormánypártok értekezlete

Az Apponyi-párt tegnap este nagy megütközéssel tárgyalta Az Újság legutóbbi számában Andrássy Gyula gróf ellen megjelent támadást és valótlannak mondják, hogy a közlemény a párt valamelyik tagjától eredne. A párt kijelenti, hogy a tendenciózus közleményt rágalomnak minősítik.

Az alkotmánypárt értekezletén Szterényi emlékezett meg Az Újság támadásáról és indítványozta, hogy a párt fejezze ki megbotránkozását. Az indítványt egyhangúlag elfogadták.

 

A pozsonyi színigazgató Nyíregyházán.

Balla Kálmán, a pozsonyi nemzeti színház igazgatója tegnap Nyíregyházán járt és tárgyalt a város vezetőségével a nyíregyházi színház bérletéről. Balla Kálmán igen előnyös ajánlatot telt a városnak, többek között azt, hogy a jövő szezont már április elsején megkezdené. Megállapodásra természetesen még nem jutottak, azonban Balla Kálmán és a város között a tárgyalások folyamatban vannak.

Rakodó állomás a Sóstóhegy megállónál.

A Máv. debreczeni üzletvezetősége a Szőlőtelepen levő Sóstóhegy megállónál rakodóállomást akar létesíteni, ha sikerül a berendezési költségek tekintetében az érdekeltségekkel megegyezésre jutni. Óriási érdek fűződik a rakodó létesítéséhez. A szőlőtelepi birtokosokon kívül a Kótaj község határához tartozó földbirtokosoknak nyújtana kiváló előnyöket. A Sóstóhegyközség ezúton hívja fel a hegyközségen kívül álló érdekelteket, hogy a mozgalomhoz való csatlakozásukat a Hegyközség elnökéhez báró Buttler  Sándorhoz sürgősen (lehetőleg f. hó 25-ig) jelentsék be, hogy egy érdkeltségi gyűlés egybehívása iránt mielőbb intézkedhessen. A jelentkezés annál is inkább sürgős, mert a közigazgatási bejárást esetleg még e hóban megtartják.

A katonaszökevények ellenőrzése.

A honvédelmi miniszter leiratban hívja föl az alispán figyelmét arra, hogy egyes helyeken még mindig sok katonaszökevény bujkál. A miniszter szigorú kötelességévé teszi a közigazgatási hatóságoknak, hogy a katonaszökevények ellen minden intézkedést tegyenek meg, pályaudvarokon, vendéglőkben, kávéházakban és más nyilvános helyeken pedig szigorúan ellenőrizzék a férfilakosságot.

Csoda szenzációs film a Városi Színház Mozgóban. Vasárnap, hétfőn, kedden bámulatba fog ejteni mindenkit az idei évad legkimagaslóbb eseménye, Raymond örökbecsű mesterműve „A Tékozló”. Varázsrege 7 felvonásban 8000 méter. A grandiózus filmalkotásban Kitsch Vilmos, Marschal Mária, a Vurös herceg főszereplői és a csodaszépségű Liana Haid fogják a főszerepet kreálni. Azonkívül wieni udvari opera teljes baletkara közreműködésével. Az óriási érdeklődés, ami e műsorunkat kíséri, arra kéri a t. közönséget, hogy a jegyeket lehetőleg előre váltsa meg Jakobovits Fanika dohánytőzsdéjében.

A gyanú!

A legnagyszerűbben berendezett magyar filmgyár, az Uhergyár legelsőnek Ambrus Zoltán gyönyörű regényét filmesítette meg e címen. A legappróbb részletekig művészi film főszerepeit Fenyvessy Emil és Szentgyörgyi Márta alakítják páratlan ambícióval és páratlan sikerrel. A gyönyörű filmújdonság Budapesten a Mozgókép Otthonban 2 hétig ment zsúfolt nézőtér mellett és lázbahozta a főváros egész közönségét. Nyíregyházán az összes Uherfilmek monopoliumát az Apolló szerezte meg. A Gyanút szombat vasárnap és hétfőn fogja bemutatni.

Felhívjuk figyelmét mai lapunkhoz Gaedickc bankház Budapest, Kossuth Lajos-utca 11. által mellékelt meghívójára. Az állami sorsjátékká lett magy kir. osztálysorsjáték főnyereménye szerencsés esetben egy millió korona.

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22