Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Genfből táviratozzák, hogy a svájci lapok, köztük a Journál de Genve azt írják, hogy Magyarországon kitört a forradalom, amit onnan következtetnek, hogy a magyar lapok hetek óta nem érkeznek meg Svájcba, míg az osztrák lapok napok alatt odaérnek – Nyírvidék. 1917. október 23.

Óriási légi támadás Anglia ellen

Berlinből táviratozzák, hogy az admiralitás jelenti: Október 20-ra virradóra egyik léghajórajunk különösért eredményesen támadta Angliát és kereken 26000 kilogramm bombát dobott le. Londonban, Manchesterben, Birminghamban, Nottinghamban és Derbyben robbanásokat figyeltünk meg. Brandenfels sorhajóhadnagy léghajóparancsnok bevált legénységével tizenegyedik támadását vezette Anglia ellen. Ezek közül négy London ellen irányult. Fényes sikerű vállalkozásáról visszatérőben négy léghajónk kipróbált parancsnokai vezetése alatt szokatlanul erős oldalozó szél és sűrű köd miatt, mely a tájékozódást teljesen lehetetlenné tette, francia harcterületek fölé jutott, ahol, mint az a francia jelentésekből kitűnik, lelőtték, vagy leszállásra kényszerítették őket. Egyes léghajók és legénységük sorsáról eddigi közelebbi adatok nem ismeretesek.

Párisból jelentik, hogy a francia vezérkar közli: Két Zeppelint a francia front mögött leszállásra kényszerítettünk, másik két léghajót pedig Franciaország belsejében szállítottunk le. Ezek közül egy léghajót legénysége megsemmisített, a többi sértetlenül jutott birtokunkba.

Pétervárt még mindig féltik az oroszok

Pétervárról jelentik, hogy hivatalos közlés szerint Pétervári és a Finn-öböl környékét közvetlen veszély jelenleg egyáltalán nem fenyegeti.  Ezzel szemben Jemich tábornok egy interjúban kijelenti, hogy a németek a legkomolyabban fenyegetik Pétervárt, mert ha a németek Hapsalban partraszállhatnak, Devalt könnyen elfoglalják, sőt nagyobb ellenállás nélkül juthatnak el Narwa-ba, amely már csak három napi járásra van Pétérvártól.

Pétervárról jelentik, hogy az Izvesztia azt írja, hogy itt a pillanat, amikor az orosz forradalom megmutathatja, hajtandó-e megvédeni vívmányait, vagy pedig a német császár előtt akar meghódolni.

Az előzetes parlament ülése

Péter várról jelentik, hogy az előzetes parlamentet megnyitották. Az első ülésen Kerenszki elnökölt, Breszkojavszka asszony indítványára elnökké Axeptivet választották meg, majd 228 szótöbbséggel kimondották, hogy alkalmazkodnak a duma házszabályaihoz, amíg saját házszabályaik elkészülnek. Ezután megválasztották a parlament tisztikarát.

Pétervár marad az orosz kormány székhelye

Pétervárról jelentik: A munkástanács elfogadta Troczky ama indítványát, amely határozottan elítéli a kormány szándékát, hogy székhelyét Moszkvába tegye át. A hadügyminiszter szabadságolta az 1895, 1896, 1897. évfolyambeli katonákat.

Hivatalos jelentések  A főhadiszállásról jelentik:

Keleti harctér : Helyzet változatlan.

Olasz harctér: A Fleims völgyéhen jár őreink egy sikeres vállalkozással egy tisztet és negyven főnyi legénységet fogtak el.

Délkeleti harctér: Az Ochrida-tótól nyugatra osztrák-magyar, német- és bolgár csatok vitéz védekezésén meghiúsultak erős francia támadások.

Berlinből táviratozzák, hogy a nagyfőhadiszállas a következőket jelenti:

Nyugati harctér: Ruprecht trónörökös hadcsoportja: Ostendét a tenger felől lőtték, a városban házakban kárt okoztak. A flandriai szárazföldi arcvonalon erős páros levegő következtében a harci tevékenység estig korlátozott maradt. A sötétség beállta előtt a tengerparton Dixinuidennél és a harctér néhány szakaszán erősbödött a  tűz. Többször előretörő ellenséges felderítő osztagokat nagy veszteségükkel visszavertük.

A német trónörökös hadcsoportja: A ködös és ennek folytán kissé nyugodtabb reggel után a látási viszonyok javultával a tüzérségi csata Vauxalilontól Breyeig ismét a legnagyobb hevességre emelkedett, sokszor pergőtűzig fokozódott, csökkenés nélkül tartott. Az éj folyamán is nagyobb támadások ezideig nem voltak. A többi hadseregnél a harci tevékenység nagyobbára csekély maradt, Kilencz ellenséges repülőt lelőttünk.

Keleti harctér: Dago szigeten csapataink elérték a keleti partot. Portyázó osztagok átjárták a sziget belsejét. Eddig több száz foglyot ejtettek. Ammon sziget és a száraz föld között fekvő Sildou szigetet megszállottul;. Orosz tengeri haderők a Slavaroncsanak és négy zátonyra jutott gőzösnek hátrahagyásával a Moonsundot északfelé elhagyták. Az orosz-román szárazföldi arcvonalon nem volt jelentős esemény.

Macedón arcvonal: Eseumbi völgy és a Ohrida tő közötti hegyháton tegnap erős tűzelkészítő után nagy francia haderők támadásba kezdtek. Német, osztrák-magyar és bolgár csapatok az ellenség rohamot tüzeléssel és ellentámadással meghiúsították. Az Ohrida-tótól keletre, valamint a Presspa-tótól a Csornáig és a Vardar mindkét partján a tüzérségek harci tevékenysége észrevehetően növekedett.

Egy német búvárhajó bravúrja

Berlinből jelenti a Wolff-ügynökség: Egyik búvárhajónk, amelynek parancsnoka Jess sorhajóhadnagy, Anglia nyugati partvidékén hat gőzöst, két halászhajót és egy vitorlást 38000 bruttótona tartalommal elsüllyesztett. Az elsüllyesztett hajók között volt a Saturia angol svéd vitorlás és négy fölfegyverzett angol gőzös.

 

Vilmos császár Budapesten

Vilmos császár Konstantinápolyból hazautaztában szombaton, egy negyedórát töltött a budapesti pályaudvaron.

Értesítés. Akik a helybeli polgári leányiskolában december hó folyamán magánvizsgálatot tenni óhajtanak, értesíttetnek, hogy a vizsgálati engedélyt kérő, a kir. tanfelügyelőséghez címzett s iskolai- születési- és községi bizonyítvánnyal felszerelt folyamodványaikat legkésőbb november hó 1-ig az iskola igazgatóságánál nyújtsák be, mert később érkező folyamodványok figyelembe nem vehetők. Adorján Ferencné igazgató.

Előadások a hadifogságról.

A honvédelmi miniszter 6900-1917. szám alatt rendkívül fontos rendeletet intézett a munkácsi honvédkerületi parancsnoksághoz. Ennek a rendeletnek gyakorlati szempontból van különösén nagy jelentősége, mert bizonyos tekintetben egy szabadabb szellemet vezet be a katonai korlátok közé A miniszter nevezetesen elrendeli, hogy a munkácsi honvédkerületi parancsnokság saját kerületében, az illetékessége alá tartozó csapatoknál tartasson rendszeresen előadást a legénység részére a hadifogságról. Ezeket az előadásokat arra alkalmas csererokkantak tartsák meg és az ilyen előadások meghallgatására különösen a menetalakulások legénységet vezényeljék ki. A megtartott előadásokról minden harmadik hónap elején jelentést tartozik tenni a bonvédelmi miniszternek a honvédkerületi parancsnokság. Az előadások szövegét könyvalakban is kiadják és a honvédelmi miniszter fenti rendelkezése értelmében a honvédkerületi parancsnokság jelentést tartozik az előadások kéziratát összegyűjteni és azokat füzetben kiadni. A nyomtatási költséget a mozgósítási hitel terhére könyvelik.

Egész évre is lehet gabonát őröltetni.

A Közélelmezési Hivatal elnöke rendelete szerint a közigazgatási hatóságoknak az őrlési tanúsítványokat lehetőleg rövid idő, legfeljebb azonban 3 hónap alatt  elfogyasztható mennyiségekre kell kiállítaniok. Ebből kifolyólag számos kérvény érkezett az Országos Közélelmezési Hivatal elnökéhez, melyben igen sokat jogos méltánylást érdemlő körülmények felhozásával arra kérik, hogy részükre fél évi, illetőleg egész évi lisztszükséglet fedezésére szolgáló gabonamennyiség után engedélyezze az őrlési tanúsítvány kiadását. A közélelmezési miniszter is méltányosnak tartja, hogy egyes helyeken, ahol az őröltető fél lakásától a malom igen távol fekszik, vagy pedig az utak és az időjárási viszonyok bizonyos időszakban a fuvarozást jóformán lehetetlenné teszik, a fuvarköltség megkímélése céljából egyes méltánylást érdemlő esetekben, amennyiben meg van a biztosíték arra nézve, hogy az illetők a lisztet a rendeletek által előirt módon használják fel, a hatóság az őrlési tanúsítványokat személyes felelőség terhe mellett hosszabb, félévi, esetleg egész évi időre szóló lisztszükségletet fedező gabonamennyiség után szolgáltassák ki.