Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Csak egy virágszálat. Holnap, halottak napjának előestéjen újra ezrek és ezrek vándorolnak a temetőbe, hogy halott kedveseik sírjánál imát mondjanak, sírjukra virágot helyezzenek. A József kir. herceg szanatórium egyesület mint minden esztendőben, az idén is gyűjtést rendez a temetők kapujában a tüdőbeteg katonák céljaira. A temetők kapujában fölállított urnáknál csak egy virágszálat, csak pár fillért kérnek a tüdőbeteg katonáknak és bizonyos, hogy a háború eme szerencsétlenjeiről senki nem fog elfeledkezni, senki nem fog üres kézzel elhaladni az urnák előtt – Nyírvidék. 1917. november 1.

Újjászületés

Mikor szakad már vége a pokolnak,

Mely háborogva tombol ellenünk ?

Mikor szabad már hajnalodra, holnap,

Szent lélekvággyal föltekintenünk?!

Az elmúlandót nincs mód eltemetni,

Az eljövendő már nem tud megszületni,

S a szörnyű kétség sajgó tengerén

Nincs már elég hit, nincs elég remény . . .

 

Ó mennyi mindent kell a sírnak adnunk,

Ó mennyi eszményt,  mennyi drága vért;

Ember-nevünket is meg kell tagadnunk,

S nem tudja senki, senki, hogy miért!

Hol van, ki ezt a sziklát eltaszítja ?

Hol van, ki ezt a láncot szétszakítja ?

Honnan vegyünk ma annyi új erőt,

Mint őseink négy századév előtt ? /

 

Az volt a hajnal . . . égi fény sugára

Villant a sűrű vakhomályon át:

A hű s igaz szív ráeszmélt magára,

És megtalálta újra önmagát.

Ha mennybeszálló szárnya nincs a hitnek,

Az érdemek mankói nem segítnek;

Maradjon tiszta, mint a liliom,

Hitforrásunk : az evangéliom !

 

Az volt a lélek, a rettenthetetlen

Mely megtörik, de el nem  tántorul;

Erős  várát a lelkiismeretben

Az Úr igéje adta sátorul.

Csak egy az út, az élet : bízd magad rá;

Egy az igazság,  s az leszen szabad . . .

Ott áll a férfi, másképp nem tehet:

A fundamentom egyszer vettetett!

 

Az volt a harc, a szellem fegyverével,

Örök, dicső, nem földi kincsekért;

Mint akit isten kardja hív s vezérel:

Aki elindult, vissza egy se tért . . .

Hány vértanúság lett a hitnek ára,

Hányan jutottak rémes Golgotára!

Volt ördög annyi mint házon cserép,

De véle szembeszállt a hős sereg!

Az volt a fényes győzelem, dicsőség,

Amely feloldá a rablelket,

Midőn az eszme ünnepelte hősét.

S  az ég a földre visszatérhetett!

A rejtett titkok zára mind lepattant.

Nem, nem lehet megölni halhatatlant.

És visszahívni életet, jogot:

Ember, világ, kor mind megújhodott!

 

Teremt  még az Úr egy új világot,

Mely e dicső kor nyomdokába jő ?

Pusztítva bár, tisztítanak é a lángok,

Hogy szebb, magasztosb légyen a jövő ?!

Vagy mindhalálig hordja átka terhét,

És eltiporva hörgi végkeservét,

Hogy győztesen bár, el kell buknia,

S áldást hiába vár a bűn fia ?!

 

Újjászületni főben és tagokban.

Építni a nagy égés romjait,

Ember, ha szíved-lelked összedobban :

Mozdul a szikla, hullnak láncaid!

S ha szenvedésed jajja égig ér el:

Küzdj, vívj tovább a béke fegyverével,

Mert így jön el a várvavárt csodás,

Világmegváltó, új feltámadás!!

Vietórisz József.

Evangélikusok vallásos estélye

Nagy ünnepe van az egész világ protestáns hitvallású gyülekezeteinek és híveinek ma, október 31-én, amikor a reformáció megindításának négyszázados év fordulóján az igazság, szabadság és üdvösség eszméit ünnepelik. A háborús viszonyok hozzák magukkal úgy, hogy az ünnep nem lehet mindenben zavartalan; azt azonban meg nem akadályozhatják, hogy a kegyeletes megemlékezés benső, meleg és őszinte legyen, s á haladás gondolatát nagyrabecsülő emberek megértő méltánylásával találkozzék.

A nyíregyházi: több mint 16000 lelket számláló ágostai hitvallású evangélikus egyházközség három napra terjedő emlékünnepekkel és istentiszteletekkel áldoz a reformáció emlékének.

Október hó 30-án vallásos estét, 31-én istentiszteleteket  díszközgyűlést, közép- és népiskolai ünnepeket tart, november  1-én pedig a tanyái iskolákban emlékezik meg a reformáció jelentőségéről.

,A vallásos este Adorján Ferenc főgimnáziumi vallástanár megnyitó, beszédével kezdődött, amelyben visszapillantván a múltba, a hitújítás áldásait ismertette. A beszéd tárgya és előadása egyaránt ünnepi hatást váltott ki a zsúfolásig nagyszámú közönségből.

Vertse Márta és Guthi Marianna úrhölgyek zongora játéka komoly, hatásos előadásban mutatta be a Hugenották nyitányát. Hasonlókép hatásos volt az evangélikus leányok énnekkarának fellépése is, akik Zsák Endre énekvezér vezetése mellett női hármasban a Magyar gályarabok énekét s Kapi Gyulának Te vagy reményem sziklaszála című magyar chorálját kedvesen és meghatóan adták elő.

Ezután drámai jelenet következett Wolf J. Luther  című ünnepi játékából. A jelenet tárgya   Luther Wormsban volt, előadói pedig Varga László segédlelkész, továbbá Szopkó Ernő, Vavra János, Szesztay Endre, Mikecz János, Czoch József, Oltványi Zoltán, Dankó István, Kardos Endre, Tatár Andor és Sághy Lajos főgimnáziumi tanulók. Az előadás, amelyhez jelmezeket nem alkalmaztak, élénk érdeklődést keltett s mindenben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak.

Kapi Gyulának a 40. zsoltárról írt «Isten a mi oltalmunk» című férfi négyesét az ezen alkalomra egyesített városi és főgimnáziumi énekkar Kis István tanító és énekvezér vezetése alatt nagy szabatossággal és kellő erővel juttatta érvényre.

Értékes pontja volt a műsornak az egyetlen instrumentális zeneszám is: Beethoven A moll sonatája, amelyet Eisele Gusztáv jeles zongora kíséretével Kovách Dénes főgimnáziumi VIII. oszt. tanuló adott elő. A nyugodt, sima, kellemes játék komoly törekvésre vallott s nyilvánvaló biztosítékot nyújtott a fiatalember művészi tovább haladása iránt.

Alkalmi költeményt az ünnepre dr Vietórisz József egyházi másodfelügyelő, és főgimnáziumi igazgató írt, aki maga adta is elő a jelen viszonyokat a múlttal szembeállító kompozícióját. Az Újjászületés című munkát lapunk más helyén közöljük.

Az ünnep gondos rendezése Paulik János lelkész érdeme. A belépő díjak tiszta jövedelme egyházi jótékony célokat szolgál.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22