Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Pétervárról jelentik: A kormány rendeletére Pétervárt, Kronstadtot és Finnországot az északi front parancsnokának rendelkezése alá helyezték. A németek a Werder félszigetet teljesen kiürítették és az egész elhagyott területet elpusztították – Nyírvidék. 1917. november 3.

Pétervárról jelentik: A munkástanács fölhívja a munkásokat és a katonákat, hogy a makszimálisták által november 7-re tervezett fegyveres akció résztvevőitől tartózkodjanak, munkájukat folytassák, és senkinek fegyvert ki ne szolgáltassanak.

A latisanai hídfőt  elfoglaltuk

200.000 olasz fogoly

A főhadiszállásról jelentik : A Tagliamento felső folyásánál harci érintkezésben állunk az ellenséggel. Az olasz csapatokat, amelyek a folyam keleti partján még tartani igyekeztek magukat, — visszavetettük és felmorzsoltuk. A foglyok száma újra több ezerrel emelkedett A Pellach-területen és a Tagliamento felső körzetében hadseregünk előnyomulása tervszerűen folyik. Több helyen sikerült megtörni az ellenség ellenállását.

A vezérkar főnöke.

Az Est jelenti a sajtóhadiszállásról, hogy a legutolsó 24 óra alatt a délnyugati harctéren elfogott olaszok száma kétszázezerre emelkedett.

Berlinből táviratozzák, hogy a győzelem alkalmából a német lapok magasztalják a zseniális hadvezetést és a csapatok odaadását, amely előidézte az Olaszországra nézve hallatlan következményekkel járó katasztrófát. A Berliner Tagblatt szerint még nagyon sokat fognak beszélni 1917. októberéről.

Luganóból táviratozzák: Római jelentés szerint a kormány a római szocialista kongresszust és a Trieszt—trienti szövetség-nek mára hirdetett gyűléseit betiltotta.

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügynökség jelenti este: Nyugaton és keleten semmi. Pinzano és Latisana mellett a még védekező ellenséget visszavetettük, részben pedig elfogtuk.

Triesztből jelentik: Miksa főherceg ideérkezett és a király tábori szállására ment.

Washingtonból jelentik: Lansing államtitkár hosszasan tanácskozott az olasz nagykövettel Olaszország helyzetéről.

Berlinből jelenti a Wolff-ügynökség: A szövetségesei által cserbenhagyott olasz hadsereg drámája mindinkább világot megrázó eseménnyé fejlődik. Egy hét alatt a szövetségesek két nagy olasz hadsereget teljesen fölmorzsoltak. Az olasz nép reménye, hogy Udinétől nyugatra megállítják a szövetségeseket, a tagliamentói utolsó nagy győzelem után összeomlott. Az olasz hadvezetőségnek nincs bátorsága, — hogy bevallja az olasz népnek a vereség egész nagyságát. A Taglíamentónál Cadorna harcba bocsátkozó seregét döntően meg vertük és megsemmisítettük, az országnak négyezer négyszögkilométernél nagyobb területét kiragadtuk az ellenség kezéből, több ezer helységet, nagyszámú jelentős várost elfoglaltunk. A zsákmányolt ágyuk száma majdnem kétszerannyi, mint az amerikai tüzérségi anyag békeállománya.

A sajtóhadíszállásról jelentik: Tegnap Grado megszállása után bevonuló tengerészeinket és lövészeinket harangzúgással és lelkesedéssel fogadták. Az olaszok által, mint antant offenzívát bejelentett tizenkettedik Isonzó-csata bizonyára utolsó lesz ezen a néven.

Az orosz belforradalom

Pétervárról jelentik: A kormány rendeletére Pétervárt,  Kronstadtot és Finnországot az északi front parancsnokának rendelkezése alá helyezték. A németek  a Werder félszigetet teljesen kiürítették és az egész elhagyott területet elpusztították.

Pétervárról jelentik: A munkástanács fölhívja a munkásokat és a katonákat, hogy a makszimálisták által november 7-re tervezett fegyveres akció résztvevőitől tartózkodjanak, munkájukat folytassák, és senkinek fegyvert ki ne szolgáltassanak.

Nyíregyháza kegyelete a hősök sírjánál

Ezernyi ezer asszony és gyermek, fiú és felnőtt, zarándokolt ki tegnap délután a barakkórház mellett levő hősök temetőjébe, hogy a halottakról való megemlékezés ünnepén kegyelettel virágozza föl elhunyt hőseink sírját. Az egyre nagyobbodó temető valamennyi sírhalmát virágokkal halmozta el a kegyelet. Az ipartestület gyűjtötte ebben az esztendőben is a virágokat, amelyekkel a Leányegylet és a polgári leányiskola leányai helyezték el a sírokra. Az egész temető virággal volt borítva, mécsek és gyertyák égtek a fejfák körül és a koszorúk halmaza hevert a temetőben lévő emlékoszlop alatt.

A hősök sírjához zarándoklók között ott volt Mikecz Dezső alispán a vármegyei és Oltványi Ödön helyettes polgármester a városi tisztikarral, ott volt a katonai állomásparancsnokság és a barakk parancsnoksága a helyőrség sok tisztjével és egy díszszázaddal. Az emlékünnepet a nyíregyházi dalárda gyászéneke nyitotta meg, — majd Bartók Jenő dr. református lelkész mondott magasszárnyalású imát. Utána gyászdalt énekeltek, ezután pedig Bujdos Balázs tábori lelkész tartótt emlékbeszédet, amelynek költői szépsége, mélyenszántó gondolatai, nemes szárnyalása mélyen megindították a több ezernyi hallgatóságot.

A kivezényelt díszszázad kettős sortűzzel áldozott az elesettek emlékeinek, mire a Himnusz éneklésével véget ért a gyászünnepség.

A Leányegylet tagjai a többi temetőkben nyugvó hősök sírjait is fölékesítették virággal és ezekhez a sírokhoz is sokan zarándokoltak, hogy leróják a kegyelet háláját.

Megkezdte  működését a közélelmezési kirendeltség

Az a nagyfontosságú új hivatal, amelyet a szabolcsi közélelmezési dolgok fokozottabb ellátása végett szerveztek, a vármegyeházán már megkezdette működését és már is több olyan intézkedéséről tudunk, amelyek alkalmasak a közélelmezés javítására és a szabolcsi termények helyes elosztására. Az új hivatal, melynek az Országos Közélelmezési Hivatal nyíregyházi kirendeltsége a címe, széles hatáskörrel bír. Az élére a kormány Olchváry Pál főszolgabírót, a vármegyei tisztikar egyik legképzettebb tagját állította miniszteri biztosi címmel és kivételes hatáskörrel. Helyetteséül Kausay Tibor gazdasági felügyelőt nevezték ki az új hivatalba, amelybe egy rendőrtisztet is beosztanak, továbbá megfelelő segédszemélyzetet.

A miniszteri biztosság, illetve közélelmezési kirendeltség hatásköre egyelőre  Szabolcsra terjed ki, de a szervezés most folyik és úgy tudjuk, hogy a kirendeltség alá osztják be a mienkkel azonos gazdasági viszonyokkal bíró, környékbeli járásokat, sőt szó van arról is, hogy a nyíregyházi kirendeltség hatáskörét a szomszédos vármegyékre is kiterjesztik. A kirendeltség föladata a közélelmezési visszaélések, árdrágítások és csempészések megakadályozása, a helyi hatóságok összes közélelmezési tevékenységének állandó ellenőrzése, a sertéshízlalások és a zsír ellátásra vonatkozó rendeletek szigorú végrehajtása. Általában olyan kötelességeket és irányelveket szabott a kormány a kirendeltség elé, amelyek azt mutatják, hogy a kormány a közélelmezés ma mindennél fontosabb kérdését decentralizálni akarja, ami kétségkívül gyorsabbá és közvetlenebbé teszi ennek a kérdésnek a megoldását. Ennek a föltétlenül helyes célnak az elérése érdekében helyes volna a kirendeltségnek mentől nagyobb hatáskört biztosítani nemcsak az ellenőrzés, hanem a végrehajtás terén is, mert akkor minden bajt úgyszólván órák aluli meg lehetne szüntetni.

Olchváry Pál miniszteri biztos a legnagyobb ambícióval és szorgalommal  kezdte meg a munkát és alig néhány napi működés után máris ért el eredményeket. Most különösen a káposztaszállítás a legfontosabb ellenőrizni valója és meggyőződött a miniszteri biztos, hogy a legutolsó napon Nyíregyházán 65 vasúti kocsi, Demecserben 40, Kemecsén 20, Kisvárdán 5, Gégényben 50, Pátrohán 40 kocsi káposztát állítottak be elszállításra. Maga intézkedett a miniszteri biztos a vasúti kocsik dolgában is és az ő irányítására Vencsellőről 68 vasúti kocsi káposztát már el is indítottak Budapestre.

Megvizsgálta a miniszteri biztos a burgonyaközpont nyíregyházi kirendeltségének működését és avval a legteljesebb mértékben meg volt elégedve, elismeréssel szólván annak vezetőjéről, Hoffer Bertalanról.

Nyíregyháza város lakosságának élelmezéséi biztosítandó is több intézkedési tett a miniszteri biztos. Fölterjesztést intézett aziránt, hogy a város ellátatlan lakossága részére a közélelmezési hivatal 200 vasúti kocsi burgonyát utaljon ki, továbbá táviratban kérte, hogy kétszáz darab hízott sertést azonnali levágásra engedjen ál az élelmezési miniszter a város lakosságának. Távirati intézkedést tett abban az irányban, hogy a város a neki járó cukormennyiségét kapja.

Mindezek a dolgok már most mutálják, hogy erre a kirendeltségre valóban szükség  volt, és hogy az Olchváry vezetése mellett ez a kirendeltség nagy és közhasznú eredményeket fog elérni.

A Diadal Mozgó péntek, szombat, vasárnapi műsorának újdonságai. „Cassilda mediadoros esküvője.” Filmjáték 4 felvonásban. Írta: Fredal. A főszerepben: Lotte Neuman. A német filmtechnikának egész apparátusával kellett dolgozni, míg e kép elkészült. A főszerepet az egész világon ismert Lotto Neuman kreálja. Tartalma annyira érdekfeszítő, hogy szinte elfelejtjük a mozi vásznat és úgy érezzük, mintha nem is moziba volnánk, hanem az élet egy epizódja játszódna le szemeink előtt. Ugyancsak e műsor keretén belül kerül bemutatásra egy kacagtató bohózat „Pintyuska úr szerelmi sóvárgása”a közkedvelt Finkler komikussal a címszerepben.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22