Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Az a megdöbbentően szomorú tragédia, amely ez év áprilisában a nyíregyházi városháza polgármesteri szobájában folyt le, a  tragikus befejezéséhez közeledik és tegnap már Balla Jenő nyugdíjazásának ügye foglalkoztatta a város vezetőségét – Nyírvidék. 1917. november 4.

A szakosztályokat együttes ülésre hívta össze a helyettes polgármester, és a tárgysorozaton szerencsétlen polgármesterünk feleségének a férje nyugdíjaztatására vonatkozó kérelme szerepelt. A szakosztályi tagok azt hitték, hogy a nyugdíj mérvének a megállapításáról lesz szó, kiderült azonban, hogy még magának a nyugdíjazással való foglalkozásnak a kérdése teljesen előkészítetlen és nem érett meg a tárgyalásra.

Garay Kálmán dr. ismertette Balla Jenőné kérelmét. — A polgármesternek mélyen sújtott felesége megállapítottnak látván szerencsétlen férje gyógyíthatatlanságát, kéri a várost, hogy nyugdíjazza a polgármestert kiválóan hasznos, önzetlen és ernyedetlen munkásságának a figyelembevételével. A kérelmet a helyettes polgármester véleményezés végett az ügyésznek adta ki és Murányi László dr. főügyészhelyettes jelentette, hogy a Balla Jenő  gondnokság alá helyezése még nem jogerős és így a nyugdíjazást a felesége kérelmére nem rendelhető el. A nyugdíjszabályzat fölhatalmazása alapján azonban a polgármester helyettesének joga van arra,   hogy a városi orvossal vizsgáltassa meg a beteget és ha a városi orvos megállapítja, hogy a polgármester állapota olyan, miszerint nem képes ellátni hivatali teendőjét és nincs remény a gyógyulásra, úgy hivatalból megindulhat a nyugdíjazási eljárás. Mivel pedig a városi orvos véleménye a vármegyei tisztifőorvossal felülvizsgálható, az ügyészi vélemény az, hogy a vizsgálat megejtését úgy rendelje el a helyettes polgármester, hogy kérje meg az abban való részvételre a vármegyei főorvost is.

Murányi László dr. szólalt föl és kifejtette, hogy itt a város érdeke az, hogy a polgármesteri állás minél előbb betölthető legyen. A nyugdíjazást ennek az adminisztratív intézkedésnek kell megelőznie és ezt nem is kellett volna idehozni, mert ezt a polgármester helyettes saját hatáskörében is elintézheti. A gondnokság alá helyezés voltaképpen már jogerős, de az erre vonatkozó végzés kikézbesítése hónapokig is elhúzódik, mert az iratok a királyi tábla után Budapestre kerültek és azok kivárása nagy időveszteséget jelent.

Oltványi Ödön helyettes polgármester indokolja, hogy miért hozta ezt az ügyet a képviselőtestület szakosztályai elé. Az kétségtelen, hogy a gondnokság alá helyezés már jogerős és szerinte vagy azt kell megvárni, ha pedig ezt az orvosi vizsgálatot szükséges megtartani, úgy erre ő, akinek ma még Balla Jenő hivatali fölebbvalója, csak akkor rendeli el, ha erre irányítást kap.

Kovách Elek helyesli a helyettes polgármester eljárását, mert a kérdés nagy horderejű és megnyugtatóbb a közvéleményre, ha nem egy személy rendeli el az orvosi megvizsgál tatást, hanem a plénum előtt tárgyalódik le. Szerinte nem olyan sürgős ez a kérdés, hogy ne lehetne megvárni, míg a gondnokság alá helyezésről szóló értesítés megérkezik. Somogyi Gyula azt mondja, hogy a polgármester helyettesének joga vizsgálat elrendelése és szakosztály ebben adhat véleményt, mert nincs ok arra, hogy kíméletesebbek tegyünk, mint a beteg polgármester családja. Meg kell állapítani orvosi vizsgálattal, hogy bekövetkeztek-e azok az okok, amelyek a nyugdíjazást szükségessé teszik.

Kállay Rudolf dr. csak azért tartja sürgősnek a nyugdíjazást, mert abban véleménye szerint egyet ért a bizottság, hogy Balla Jenő kivételesen jelentős működése kedvezményes nyugdíj megállapítását indokolttá teszi. A beteg polgármesternél a tragikus vég bármikor bekövetkezhetik és akkor nem lesz módja a képviselőtestületnek a kedvezményes nyugdíj megállapításához és akkor az özvegy rövidséget fog szenvedni.

Geduly Henrik helyezte aztán tiszta világításba ezt a kérdést. A püspök fölszólalásából kiderült, hogy egy értekezletből többen fölkeresték Balla Jenőnét és hangsúlyozták előtte, hogy a város érdeke azt követeli, hogy a polgármesteri szék minél előbb betölthető legyen. Balla Jenő családja tudja, mivel tartozik a város Balla Jenőnek, de azt is tudja, hogy a család mivel tartozik a városnak  és amikor azt hangoztatták, hogy a város érdeke a polgármesteri szék betöltését, akkor adta be a nyugdíjaztatás iránti kérelmét Balláné. A fölszólaló igazán melegen karolja föl Balla emlékét és családja érdekeit, de ha a polgármester helyettes törvényadta jogánál fogva a nyugdíjazás végett elrendeli az orvosi vizsgálatot, a cél szempontjából ő helyesnek tartja azt.

Oltványi Ödön helyettes polgármester fejezte be a vitát. Az volt a célja, hogy véleményt kapjon ebben a nehéz kérdésben és mivel azt megkapta, kijelenti, hogy   nyomban el fogja rendelni a megvizsgáltatást, és ha az orvosi vizsgálat úgy látja, a hogy a nyugdíjazhatóság állapota a polgármesternél bekövetkezett, úgy megindul jj a nyugdíjaztatási eljárás.

Károly király – Lengyelország és a délszláv állam uralkodója

Az Est jelenti: A Münchener Nachrichten bécsi jelentés alapján közli, hogy Károly király november 4-én Lengyelország királyává proklamálja magát, ugyanekkor kikiáltják Károly királyt Bosznia, Hercegovina és a meghódított Szerbia tartományaiból alakítandó délszláv állam királyává.

Oroszország kimerült

Nev-yorkból jelenti a Reuter-ügynökség: Kerenszki az Asszociated Pressz munkatársának kijelentette, hogy miután 0roszország kimerült, elérkezett az ideje, hogy a szövetségesektől a háború további terheinek viselését kérje.

Letartóztatták a francia Royalista vezéreket

Genfből táviratozzák, hogy az államügyészség elrendelte Leon Daudet és több royalista letartóztatását, akik az Action France szerkesztőségéből nagy royalista összeesküvést szerveztek. A letartóztatás alkalmával a rendőrség kezébe került egy névsor, amely azoknak a nevét tartalmazza, akiknek a fegyverek kiosztásánál és az összeesküvés előkészítésénél a bizalmi férfink szerepe jutott volna.

 

 

A Hadsegsegélyző Hivatal cipővel látja el a nyíregyházi gyermekeket

A nyíregyházi egyházak és iskolák vezetői illetőleg fenntartói ezidén is akciót indítottak, hogy annak a többszáz gyermeknek, akik mezítláb mennek neki a télnek, tisztességes, jó, meleg cipőt szerezzenek. Tavaly a városi üzemek fölöslegéből és az iskolák hozzájárulásából láttak el cipővel több száz gyermeket, ebben az évben azonban ez fedezet hiányában lehetetlenné vált. Az iskolák vezetői és az egyházak fenntartói éppen ezért Meskó László dr. főispán útján az Országos Hadsegélyző Hivatalhoz fordultak, amelytől 20.000 koronát kértek erre a célra. A főispán közbenjárására — aki a nagyfontosságú akciót teljesen átérezte — a Hadsegélyző ki is utalta a 20.000 koronát, amiről az értesítés nemrégiben jött meg.

Énekes János prépost főeseperes ekkor Fényes László országgyűlési képviselőt   kérte meg, hogy a 20.000 koronáért cipőt szerezzen a nyíregyházi gyermekeknek és Fényes ennek a megbízatásnak meg is felelt. Tegnap táviratban értesítette Énekes   Jánost, hogy a bőrközpontnál sikerült a nyíregyházi iskolás gyermekek részére 700 pár cipőre való bőrt és talpat kiutaltatni és ezt az anyagot a Hadsegélyző már munkába is vétette.

A hétszáz pár cipő pár héten belül készen lesz és a Hadsegélyző a kész cipőket haladéktalanul leküldi Nyíregyházára, ahol türelmetlenül, fázva, fagyoskodva vár ja a cipőket hétszáz kis gyermek.

Bronzból lesz az arany vitézségi érem. Budapesti munkatársunk telefonálja: A hadsereg főparancsnoksága 21237. számú rendeletével közli a király ama parancsát, amely szerint a háború további tartama alatt az arany vitézségi érmek veretését beszüntették és helyettük bronzból készült bearanyozott érmet adnak azoknak, akiket az arany vitézségi éremmel tüntettek ki. Ezeknek azonban joguk lesz ahhoz, hogy háború után az ilyen érmeket aranyból készült érmekkel cseréltessék tó. Ilyen értelemben okmányt is kapnak.

Betörés a villába. Májerszky Béla nyugalmazott polgármester sóstói-úti villájában az elmúlt napokban kétszer is betörők jártak, akik éjszakának idején felfeszítetlek a villa ablakát és azon bemászva, onnan bútort, ruhaneműt, és értéktárgyakat vittek el. A rendőrség nyomozza a betörőkel.

A félmilliós szeszcsalás kiderült. Budapesti tudósítónk táviratozza: A nyugati pályaudvaron tegnap megjelent egy Porges Jenő nevű ember és közölte, hogy a podgyászok közt a raktárban van egy augusztus 7-én Kolozsváron föladott csomag, amelynek a vevényét elvesztette. A ruhatáros megkérdezte tőle, hogy mi van a csomagban, mire Porges azt felete: — Fehérnemű.

A podgyászt fölbontották és benne a legnagyobb meglepetésre megtalálták a félmilliós szeszcsalás összes iratait és 348 ezer koronát. Porgeszt azonnal kihallgatták és kiderült, hogy neki Kohn Lajos leendő sógora adta a megbízást.

Felbontották a háza tetejét. Zomborszki János szélsőbokori gazda följelentést lelt a rendőrségen, hogy a tanyáján betörők jártak, akik náddal fedett házának a tetejét a szó teljes értelmében fölbontották és a padláson levő sonkákat, oldalszalonnákat alaposan megdézsmálták. A betörők ezután belátogatták a kamarába is, ahonnan szintén nagyobb mennyiségű élelmiszert loptak el.

A föld rabjai. E címen Emőd Tamás népszerű háborús írónk egy csodaszép filmdrámát irt, melynek nagyon megható témája egy oroszországi vengerka és orosz hadifogságba került egykori férje, a magyar honvéd drámájából szövődik össze páratlan ügyességgel megírva. A valóban magyar filmszenzációt, — megelőzve a fővárosi nagy színházakat, -— Nyíregyházán az Apolló mutatja be szombat, vasárnap, hétfői előadásaiban. A női főszerepet Lábas Juci, a Király színház bájos művésznője játssza. A darabot Békeffy László rendezte. A nagy siker biztos.

Kép: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22