Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Leffler Béla előadása – Tegnap, vasárnap délután népes és lelkes gyűlést tartottak a nagykállói feministák Pál Gyula ottani főgimnáziumi tanár kezdeményezésére a községháza dísztermében. Az elnöki asztalnál Szabó József táblabíró felesége ült, aki meleg szavakkal nyitotta meg a gyűlést és  kérte Leffler Béla dr. nyíregyházi tanárt, az itteni feminista egyesület titkárát, hogy  ismertesse a feministák céljait és mozgalmaik újabb eredményét – Nyírvidék. 1917. november 6.

Általános figyelem közepette szólott azután Leffler Béla dr. a feministák céljairól, amelyek között a legelső az anyavédelem, a gyermek megmentésének a komoly munkája, a cselédügy rendezése, továbbá a női munka teljes védelme, munkaközvetítés nők részére, a nők munkabérének az emelése, a női művelődés fokozása és mindezek eléréséért a nők választói jogosultságának a kivívása.

Leffler Béla dr. tartalmas és alapos előadása a gyűlés általános helyeslésével találkozott és több fölszólalás hangzott el, amelyek során a gyűlésen megjelentek egyértelműen jelentették ki, hogy a kifejtett célokért harcolni, kötelességüknek ismerik. A gyűlés köszönetet mondott az előadás megtartásáért Leffler Bélának,   majd egyhangúlag elhatározták, hogy a nők választói jogának a megvalósításáért üdvözlő táviratot küldenek Wekerle Sándor miniszterelnöknek és táviratban üdvözlik a kerület képviselőjét, Mezőssy Béla földművelésügyi minisztert is.

A főhadiszállásról jelentik:

Olasz harctér: A Tagliamentónál a  harci tevékenység fokozódik. A harci helyzet csak ma teszi tehetővé annak áttekintését, mi volt az a teljesítmény, amelyet a tizenkettedik Isonzó csatában Kraus Alfréd gyalogsági tábornok csoportjánál a szövetséges csapatok felmutattak.  A 2000 méterig nyúló Canin tömb és a 1008 méter magas Stol elfoglalása, a feltartóztathatatlan előnyomulás a Fella völgytől dél re emelkedő kietlen úttalan hegyekben, amit sem az ellenség, sem az időjárásnak viszontagságai, sem az olaszok romboló munkája sem tudott hátráltatni, Resiutta birtokbavétele, a Cemonacsoppol megerősített tábor elfoglalása; mindez dicsőséges helyet biztosít a minden idők ezen legnagyobb háborújának történetében, a hegyek közt otthonos csapatoknak, köztük a 14-ik és 52-ik számú  gyalogezredeknek, a tiroli császárvadászoknak, a 1. és 126-ik stájer lövészezredeknek és a császár lövészeknek.

Keleti harctér és Albánia: A helyzet változatlan.

Nyugati harctér: Rupprecht trónörökös csoportja: Flandriában az Iser és  Yperntől északkeletre a tűz helyenként fokozódott és Passchandanél kisebb gyalogsági harcok játszódtak le. Vonalainkat előretöréssel megjavították és több helyen visszavertük az angol részleges támadásokat.

A német trónörökös hadcsoportja: Az Oise-Aisne csatorna melleit és az Aillette lapály mentén élénk tüzérségi tevékenység és előcsapataink sikeres csatározásai   francia felderítő osztagokkal a Maas keleti partján. A tűzharc, amely egész nap élénk volt, este Samognieux és Becenraue között megerősödött összpontosított elhárító tüzelésünk a franciáknak lekötötte a Chemie erdőnél előkészülő támadását.

Keleti harctér: Helyzet változatlan. A riga nendeni úton Segemalónál szétugrasztottunk orosz portyázó csapatokat.

Macedón arcvonal: A Wardar és a Doiran tó között már napok óta élénk tüzérségi harc tegnap is tartott. Eddig csak angol részleges előretörésekre került a sor, amelyeket a bolgár biztosító osztagok visszavertek.

Olasz harctér: A Tagliomento mentén váltakozó erejű tüzérségi tevékenység.

A kitartás célja

Egészen bizonyos immár, hogy ennek a megmérhetetlen pusztításnak és rombolásnak, amit világháborúnak nevezünk, csupán ellenségeink nem akarnak még véget vetni. A háború folytatásának vétke nem a mi bűnünk, akik, bármikor készek voltunk a becsületes békére, hanem ellenségeinkké, akik vereségük tudatában még mindig hiába való reményekkel áltatják magukat. Így tehát nekünk is tovább kell küzdenünk, mert hiszen a legfőbb javaink ellen törnek s ki kell tartanunk ‘minden körülmények között a legvégsőkig. A kitartás most minden erények között a legelső, minden szenvedésünk és nélkülözésünk magyarázó foglalata, mert most már csak ettől függ a végső diadal elérése.

Hogy van-e erre elég erőnk és elhatározó energiánk, annak most kell bizonyságát szolgáltatni ismét a hetedik hadikölcsön jegyzési idején, melyet a véletlenek szerencsés találkozása folytán, újabb fényes diadalainkkal egyidőben bocsát az állam aláírásra.

Az újabb hadikölcsön jegyzés annak a lelkes hangulatnak jegyében kezdődik, amelyet a nagyszerű haditetteink nyomán támadó verhetetlenségünk tudata jellemez, s amelyből biztos következtetést vonhatunk arra, hogy ez a világháború reánk nézve már csak kedvezően végződhetik. Nincs hatalom, amely ezeket az előnyöket leronthatná, csak kitartás kell még, esetleg nélkülözések árán is, mert hiszen nincsen siker áldozat nélkül.

A hetedik hadikölcsön próbaköve annak, hogy törhetetlen akarattal kívánjuk e biztosítani országunk életét Európában, hosszú századokra és a jövendő nemzedék boldogulását, valamint, hogy megérdemeljük-e az áldásos békét? Jól véssük tehát figyelmünkbe, hogy a hadikölcsön sikere mit jelent s a legtökéletesebb bizalommal jegyezzen belőle mindenki annyit, amennyit csak anyagilag bír, hiszen a legbiztosabb és legelőnyösebb tőke elhelyezés mellett ez az egyetlen mód arra, hogy a várva várt békét mielőbb kiküzdhessük.

Lelkesedés, bizalom és kitartás jegyében induljanak meg a hadíkölcsönjegyzések, mert most érkezett el annak az ideje, hogy minden eddigi eredményt felülmúló összeget bocsássunk a haza rendelkezésére a biztos siker tudatában.

Káposztát kapott a város. Nyíregyháza lakossága részére hat vasúti kocsi káposztát utaltak ki. A város a tűzoltólaktanya udvarán árultatja a káposztát, amelyből egy család 15 kilogrammot kaphat.

 

  1. Zsákbizottság.
  2. szakasz.

A jelen rendeletben meghatározott tennivalók ellátására és általában a zsákszükséglet biztosítása érdekében szükséges intézkedések tárgyában véleményadásra a kereskedelemügyi miniszter Zsákbizottságot alakit.

Kép: Nőkért Egyesület

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22