Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Borzasztó szerencsétlenség történt a napokban a lúgosi katonai repülőtéren, ahol mostanában pilótaképző tanfolyam nyílt. Ezt a tanfolyamot látogatta többek között Demeter Mihály 15-ik huszárezredbeli törzsőrmester is, akinek pénteken volt az első repülése – Nyírvidék. 1917. november 6.

Demeter Márkus Sándor repülőőrmester kíséretében szállt föl, és mintegy ötven méter magasságban a repülőgép száz liter benzinnel telt tartálya fölrobbant. A tűz következtében az egész repülőgép lángot fogott és a két őrmester pillanatok múlva lobogó lánggal esett le a magasból. Természetesen azonnal segítségükre siettek, azonban már nem lehetett segíteni rajtuk, mert a borzalmas esés következtében testűk teljesen szétroncsolódott. A két őrmestert Lúgoson nagy katonai pompával temették el.

A király az olasz offenzíváról

A sajtóhadiszállásról jelentik: A király a következő hadseregparancsot adta ki: Két és fél éve az olaszok a monarchiát harmadfélmilliós hadseregükkel hátba támadták. Ennek haláldöntésnek kellett volna lennie. Hős Isonzó harcosaim tizenegy, véres csatában minden támadást győzelmesen megállítottak, hogy keleten a délnyugaton való aggodalom nélkül erőteljes csatában vívhattuk ki a győzelmet és legújabban erőteljesen előkészíthettük ama döntő csapást, mely a tizenkettedik — Isonzó csatához vezetett. Legbensőbben gondolok tengerparti országom fölszabatásának napjaiban mindazon fényes teljesítményekre, amelyeket 1915. pünkösdjén vezéreim és csapataim Itália ellen véghezvittek. Leghálásabb megemlékezésem szentelem mindenkorra ama megszámlálhatatlan hősnek, akiknek győzelmet haláluk árán kellett megvásárolniok. A mindenhatónak legyen hála, hogy eme hősöknek a vére nem hiába folyt ki. Én és hűséges szövetségesem hadereje mélyen bent van az ellenséges országban. Friaul őrtűzinél ismét fölélednek a régi időknek büszke emlékei, amelyben feledhetetlen  nagybátyámnak I. Ferencz Józsefnek katonaifjúsága gyökerezik és amelyek Károly és Albert király őseimtől és Radetzki emlékétől soha sem választhatók el. E nagyoknak szelleme, amely örök időkre tovább él, vezessen továbbra is bennünket a siker útján, amelyen egyedül tudják népeim az egész világtól óhajtott békét elnyerni. Isten velük!

Baden, 1917. november 2-án.

Károly, s. k.

Csend Péterváron

Pétervárról jelentik: Ama híresztelések dacára, hogy másodikán a makszimálisták lázadást kezdenek, november 2  Péterváron és az egész környéken incidens nélkül folyt le. A közrendet sehol sem zavarták meg.

Stockholmból táviratozzák, hogy Oroszországból érkező hírek szerint a kadettek a befolyást mindjobban magukhoz ragadják, másrészt a bolsevikiek és az anarchisták agitációja egyre terjed.

Német tengeralattjáróTripolisz ellen

Berlinből táviratozzák, hogy az adrnirálitás jelenti: Október hetedikén egy német tengeralattjáró a Tripolisztól nyugatra benszülöttek és olaszok között folyó harcokba beavatkozott és az olasz állásokat nagy eredménnyel bombázta. Ugyan ez a tengeralattjáró október 16-án tűz alá vette a tripoliszi Nems erődöt.

Egy másik tengeralattjáró a Fekete tengeren bombázta a Tnapsze orosz helységet és több muníciót szállító orosz hajót elsüllyesztett.

A hadifoglyok ruhái

A felruházott hadifoglyokat elvitték a gazdáktól

Panaszos írások érkeztek mostanában az Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez. Arról szóltak ezek a levelek, hogy nemrég kötelességükké tették a gazdáknak, hogy a hozzájuk kiadott orosz foglyokat téli ruhával is lássák el. Ennek a gazdák eleget is tettek, felruházták a hadifoglyokat, mire azután egy szép napon arra ébredtek, hogy ezeket a felruházott foglyokat elvitték tőlük, másokkal cserélték ki, az újonnan érkezett hadifoglyok ruhái azonban alaposan rongyosak voltak és a gazdáknak mos  ezeket is fel kell ruházniok.

Egyébként ez a panasz általános az egész országban és fővárosi munkatársunk értesülése szerint  ez ügyben a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége felterjesztéssel fordult a hadvezetőséghez, amelytől az állapot megszüntetését kérte.

A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének vezetősége a következő nyilatkozatot tette ebben az ügyben:

— A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége egyik legutóbbi ülésén foglalkozott azokkal a panaszokkal, a melyek a gazdák részéről a hadifoglyok felruházásával kapcsolatban érkeztek a szövetséghez. A panaszok nagy általánosságban úgy szólnak, hogy a gazdák most már nemcsak élelmezni kötelesek a hadifoglyokat, hanem tartoznak azokat ruházni is. Ámbár ez igen nagy terhet jelent a gazdákra, mert hiszen egy hadifogoly kiöltöztetése és téli ruhával való ellátása ma ötszáz koronánál többe kerül, a gazdák azért viselték ezt a terhet és nem is nagyon panaszkodtak miatta.

— A panaszra egy egészen más eset adott okot. Az történt ugyanis, hogy most, télvíz idején, amikor a legfontosabb gazdasági munkálatok: a szántás, vetés, répakiszedés, burgonya prizmálás stb. még hátra vannak, a hadvezetőség, illetve a fogolytáborok parancsnokságai elvették a gazdáktól a hadifoglyokat, és másokat adtak a helyükbe. Eltekintve attól, hogy a gazdákra már az is érzékeny veszteség, ha a begyakorolt munkásságot mással cserélik ki, kétszeres volt a veszteség, mert a már kiöltöztetett hadifoglyokat vitték el és helyettük olyanokat küldöttek a gazdaságokba, akik rongyosan érkeztek oda, és akiket a gazdáknak most újra kell majd felöltöztetniök.

— Eme állapot megszüntetése érdekében irt fel a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége a hadvezetőséghez, amelytől kérte, hogy a gazdáknál hagyják meg a hadifoglyokat, azokat a mostani fontos gazdasági munka idején ne vigyék el, a gazdáknak nincsen pénzük arra, hogy egyszerre több turnusban is ruházzanak fel hadifoglyokat, de meg a gazdasági munka rovására is megy, ha a foglyokat folyton cserélgetik.

A kifogásolt intézkedésnek értesüléseim szerint az egyik oka az volt, hogy a nehezebb munkára adott hadifoglyokat ki akarták cserélni a gazdaságokba vezényelt foglyokkal. Diadalmas olaszországi offenzívánk talán elősegíti most a gazdák kívánságának a teljesítését, a nehezebb munkára ugyanis alkalmasak lesznek Cadorna «hősei», helyettük az orosz foglyokat, akik gazdaságokban egyébként is jól használhatók, most már kizárólag gazdasági munkára lehet talán használni és így feleslegessé válik, hogy a gazdaságban levő foglyokat másokkal cseréljék fel.

Személyi hír. Geduly Henrik evangélikus püspök tegnap több napi tartózkodásra Budapestre utazott, hogy a magyar honi ág. h. evangélikus egyetemes egyháznak november 8-án kezdődő közgyűlésén és az ezt megelőző bizottsági üléseken részt vegyen. Geduly püspök Nyíregyházára november 8-án érkezik vissza.

Kép: Ritkán látható történelem – Blog.hu

 

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22