Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A sajtóhadiszállásról jelentik: Északkeleten szikratávíró állomásaink Pétervárról föladott dróttalan táviratot foglak el, amelyből kiderül, hogy az orosz ellenforradalom győzött. Kerenszki elmenekült, letartóztatását elrendelték. Péterváron a politikai foglyokat szabadon bocsátották – Nyírvidék. 1917. november 9.

Péterváron újra kitört a polgárháború

Koppenhágából táviratozzák: Péter várról érkezett jelentések szerint az orosz fővárosban újra kitört a polgárháború. A forradalmárok az utcákon barikádokat emelnek. A város egyes részeiben összeütközésre került a sor a Kerenszkihez hü csapatok, és a nép közölt. A munkásnegyedben különösen nyílt és komoly zavargások történnek, a maximálisták hatalma egyre növekszik.

Stockholmból jelentik: Péterváron  rendkívül kiélesedett a helyzet és biztosra lehet venni, hogy az egész kormány rövidesen lemond. Kerenszki az utóbbi időben többször kijelentette, hogy beleunt az örökös zavarokba és szeretne visszavonulni. Ha új kormány alakul, abban valószínűleg a maximálisták jutnak többségre, ez azt jelentené, hogy Oroszország azonnal elválik szövetségeseitől. A munkástanács elnöke a leghatározottabban békét követel és híveinek száma napról-napra szaporodik.

A Reuter-ügynökség jelenti: A maximalista forradalmi bizottság egy tengerészeti különítménye elfoglalta a hivatalos Pétervári Távirati Ügynökség szerkesztőségi helyiségeit, azonkívül birtokba vette a központi távíró hivatalt, az állami bankot és a tengerészeti minisztérium palotáját, ahol éppen nagy tanácskozás folyt. Általában Péterváron néhány rablást leszámítva, a nap nagyobb zavargások nélkül telt el.

A Reuter-ügynökség jelenti Pétervárról, hogy a balti flotta azt követelte a kormánytól, hogy szolgáltassa ki a Standard nevű császári jachtot. Mivel a kormány ezt megtagadta, egy fölfegyverzett matrózszakasz Kronstadtba ment, elfoglalta és Helsingforsba vitte a jachtot.

Petervárrói jelenlik, hogy a Reuter-ügynökség közli: A lapok nyugtalankodnak a maximálisták ama előkészületei miatt, hogy a kormányt magukhoz ragadják. A kormánypárti lapok mindenkit fölszólítanak, hogy aki a forradalmat és a hazát a katasztrófától meg akarja védeni, támogassa erőteljesen a kormányt.

Pélervárról jelentik hivatalosan: Az előparlament ülésén Kerenszki a munkástanács forradalmi bizottsága és a pétervári vezérkar között történt konfliktusról szólva kijelentette, hogy a bizottság követelését sohasem ismerte el törvénynek és parancsaik visszavonását követelte. A bizottság színleg tárgyalásokba is bocsátkozott, de egyidejűleg titokban fegyvereket és töltényeket kezdett szétosztani a munkásság között. Ezért Pétervár lakosságának egy részét lázadónak tekintem. Azonnal vizsgálatot rendeltem el és egyes személyeket letartóztattam.

A baloldal itt gúnyos közbekiáltásokkal megszakította a beszédet. Kerenszki azonban ellenük fordulva a következőket mondotta: A kormány inkább megöleti magát, semhogy az állam becsületének és ügyvezetésének biztosságáról lemondjon.

Győzött az ellenforradalom

Budapest, november.8.

Érkezett délután 5 órakor.

A sajtóhadiszállásról jelentik: Északkeleten szikratávíró állomásaink Pétervárról föladott dróttalan táviratot foglak el, amelyből kiderül, hogy az orosz ellenforradalom győzött. Kerenszki elmenekült, letartóztatását elrendelték. Péterváron a politikai foglyokat szabadon bocsátották.

250.000 olasz fogoly, 2.300 ágyú

A sajtóhadiszállásról jelentik délben a Magyar Távirati Irodának: Az olasz harctéren a mai napig 250.000 olaszt fogtunk el, és több mint 2300 ágyút zsákmányoltunk.

A sajtóhadiszállásról jelentik: Az olasz hadsereg első katasztrófáját nemsokára követni fogja a második. Az olasz csapatok közül csupán a Garda-tó mellett álló I. és VI. olasz hadsereg érintetlen még. Magyar, osztrák, és német repülők naponta megjelennek Milánó, Veron és Brescia fölött.

Luganóból jelentik, hogy az olasz csapatok a Mincio folyó mögé vonulnak vissza, amely a Garda-tót és a Po folyót köti össze.

Luganóból jelentik, hogy az olasz lapok azt írják, hogy az olasz harctéren a világtörténelem legnagyobb fontossággal bíró csatája folyik. A francia csapatok már megérkeztek az olasz arcvonalra és a csapatok átcsoportosítása most folyik. Az Isonzó-hadsereg ágyúparkjának több mint egynegyede teljesen elveszett.

Bernből jelentik, hogy az olasz kormány Felsőolaszországot a Ravenna—Bologna—Parma vonalig hadizónának nyilvánította.

Az angolok elfoglalták Gazát

Londonból táviratozzák, hogy Alemby tábornok jelentése szerint angol csapatok elfoglalták Gazát, amely az egyiptomi határtól 90 kilométerre van és Jeruzsálem kapujának tekinthető.

A lengyel kérdés megoldása

Berlinből jelentik: A lapoknak a lengyel kérdés megoldásával kapcsolatos tudósításaival szemben mértékadó helyről kijelentik, hogy a tárgyalások még nem fejeződtek be. Amit a lapok közöltek, azok kombinációk.

Bécsből ezt a hírt megerősítik, de hozzáfűzik, hogy éppenséggel nem bizonyos, hogy a kérdés megoldásául a perszonáluniót válasszák Károly királlyal az élén. Esetleg más megoldást találnak, de mindenesetre osztrák-lengyel értelemben.

Nincs válság

A válsághírek, amelyek hetek óta hol itt, hol ott bukkannak föl, hol komoly, hol kevésbé komoly formában, az ország jóhiszemű közönségét egyáltalán nem tévesztik meg. Egyszerű politikai fogás, hogy ördögöt festenek a falra, a válság ördögét, amelytől természetesen meg kellene ijedni a kormánynak és pártjának, de nemcsak ezek, hanem az ország tisztán látó közvéleménye is tájékozva van afelől, honnan erednek a válsághírek, amelyeket főkép a választójog ellenségei terjesztenek. De sem ezekkel a komolytalan hírekkel, sem semmivel meg nem fogják akadályozni, hogy a kormány a választójog reformját, ezt a komoly és nagy nemzeti célt be ne terjessze és nem fogják elérni azt, hogy a letűnt kormány uralma visszajöjjön.

Mert ez a második cél a válsághírekkel. De az elmúlt idők nem jönnek vissza. Kétszer nyílt volna alkalma a munkapártnak a választójog becsületes megalkotására, először 1910-ben, amikor az általános választójog ígéretével nyerték meg a nemzet bizalmát, később pedig 1917. április 28-án, amikor királyi kézirat figyelmeztette a munkapárti kormányt a választójogot illető ígéretére. Kétszer mulasztotta el kötelességét a múlt kormány és ezt a két kötelességmulasztást nem felejti el a nemzet, ezt a két dátumot nem lehet kitörölni a magyar politika történelméből. Most már lehetetlenné vált a király és a nemzet akaratával szemben arra megbízást vállalni, hogy a választójog reformját elodázzák.

A Wekerle kormány meg fogja csinálni a választójog reformját hamar, modern szellemet hoz mindenbe, mert lehetetlenség megakasztani a rohanó idő kerekét, föltartóztatni rohanó útján a demokratikus korszellemet, megakasztani a politikai fejlődés folytonosságát. Nem kell itt konzerválni semmit, nincs itt más, amit változatlanul kell megőrizni, mint a magyar föld, meg a közszellem magyarsága. De ez is fejlesztendő, ahogy azt a haladás törvényei előírják. És a demokratikus jogkiterjesztés erre való, amely a nép új millióinak őserejével föl fogja frissíteni a közéletet. A választójog meglesz és meglesz mielőbb a kormányt támogató pártok egyesülése is, hogy együtt küzdjenek egy igazán demokrata, igazán új Magyarországért.

Holttest az országúton. Az orosi országúton, a Barzó-tanya közelében tegnap délben egy idősebb asszony holttestére bukkantak a járókelők. A holttest egészen hideg volt és bizonyosnak látszik, hogy órákkal a megtalálás előtt bekövetkezett a halál. Valószínű, hogy a szerencsétlen asszony útközben rosszul lett, leült az árokpartra, ahol elveszítette eszméletét és meghalt. A nyíregyházi rendőrség és az orosi csendőrség mindamellett szigorú vizsgálatot indított, nem történt-e bűntény.

Szentpéter esernyőjét kétszer is megnézte József főherceg családja a múlt héten a Mozgókép Otthonban. És méltán érdemli meg e darab a legfensőbb érdeklődést és elismerést. Mint tudjuk, Roosewelt, volt amerikai elnök, egy időben rendkívül dícsérőleg nyilatkozott Mikszáth eme könyvéről, s így Amerikában is egyike a legolvasottabb regényeknek. Mi, magyarok, a legnagyobb örömmel látjuk viszont nagy írónknak e gyönyörű regényes történetét filmen. A szereplők elsőrangú alakításai közül különösen a Rátkay Márton játékát emeljük ki. Szentpéter esernyője Budapesttel egyidejűleg színre kerül a Városi Szinház-Mozgóban, péntek, szombat, vasárnap.

A Pintér-Parlaghy-pár müvészestéi. Amióta a Bessenyei egyesület beszüntette országos hírű művészestéit, bizony ritkán van része Nyíregyháza közönségének egy kis kulturális műélvezetben. Az Apolló mozi igyekszik ezen hézagot tehetségéhez mérten kitölteni, amennyiben olykor-olykor egy-két estére nevesebb művészeket szerződtet le. A közönségnek sejtelme sincs arról, milyen anyagi áldozatokat igényel ma egy 4—5 tagú fővárosi művésztársulat  2—3 napra való vendégszerepeltetése s annyi bizonyos, hogy erre nem üzleti célok ösztönzik az Apolló vezetőségét, hanem pusztán ambitio a kulturális életben való hézagpótlásra. Szombat, vasárnap és hétfőn az egész országban közkedvelt és nagyon népszerű Pintér—Parlaghy művészpár fog az Apollóban színházestéket rendezni, amelyen a fővárosi nagy mulatók legújabb slágerszámait fogják színrehozni. — Ezen művészesték iránt még a vidékről is szokatlan érdeklődés mutatkozik és a hírre, hogy Pintérék jönnek, már a jegyek nagy részét előjegyezte a közönség. Jegyek az összes előadásokra megválthatók özv. Rottaridesz Istvánná tőzsdéjében.

Katonai lóvásárok betiltása.

Tudomásvétel céljából értesítem a Nyíregyházán lakó összes lótartó gazdákat, hogy a hadsereg főparancsnokság  169881. számú rendelete értelmében a hadrakelt sereghez tartozó összes katonai hatóságnak, vagy egyéb alakulatoknak lovakat vásárolni, vagy a hadiszolgáltatási törvény alapján igényelni tilos.

Nyíregyháza, 1917. évi november 3-án.

Oltványi Ödön, h. polgármester.

Kép: A Nagy Háború – Blog.hu

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22