Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

 „A Nő” című feminista folyóirat legújabb száma új főispánok nyilatkozatait közli a nők választójogáról – Nyírvidék. 1917. november 13.

Szirmai Oszkárné tollából egy a maga nemében páratlan érdekességű könyvet ismertetnek a magyar olvasóközönség előtt, mely Stockholmban jelent meg, híres svéd írónők szerkesztésében.

A könyv címe „Kínai fal” és honfitársnőnk, Bédy Schwimmer Rózsa asszony munkásságáról íródott.

A nőmozgalom és az egész emberiség érdekében kifejtett tevékenységét méltatják oly elismeréssel és magasztalással Ellen Key,  Elin Wägner Frida, Stéenhoft és több más kiváló skandináv írónő, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a magyar névnek, az ellenségeskedések e szörnyű idejében ilyen szimpátiát tudott szerezni a nőmozgalom e világhírű vezetője.

Dénes Zsófia hosszabb tanulmányt ír az elmúlt korok egyik legszellemesebb asszonyáról, Mme Staelröl, Eugen v. Moorouszov pedig az új orosz nőmozgalomról tájékoztatja az olvasókat. Bosnyák Zoltán a nők választójogának szükségességét fejti ki. Közlik továbbá Olive Schreinernek „A nő és a háború’ címen megirt klasszikus szépségű fejezetét. Glosszák és a bel- és külföldi nőmozgalom köréből vett szemleanyag teszik változatossá a lapot. „A Nő” előfizetési ára félévre 2.50 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V., József-tér 9.

Kerenszki elfoglalta Carszkoje-Szelot és Pétervár ellen vonul

A sajtóhadiszállásról jelentik : Úgy látszik Oroszországban polgárháborúra kerül a sor. A zavaros helyzetről képet adnak Kerenszki fölhívásai, amelyben fölszólítja a csapatokat, hogy térjenek vissza kötelességükhöz. Bejelenti, hogy csapataival elfoglalta Carszkoje Szelot és a szikratávíró állomás kezében van. A lázadók rendetlenül visszavonulnak Pétervár felé és csapataival együtt estefelé Pétervár előtt lesz A bolseviki kaland elintézése csak órák, vagy napok kérdése.

A sajtóhadiszállás ehhez a jelentéshez megjegyzi: Úgy látszik Péterváron és körülötte véres harc nem folyik. A tengerészek teljesen, a szárazföldi csapatok pedig legnagyobbrészt szimpatizálnak a bolsevikiekkel.

Stockholmból jelentik, hogy az a hír, hogy Buchanan angol követ elutazott Pétervárról, nem felel meg a valóságnak.

Stockholmból jelentik, hogy a Morningpost jelentése szerint Anglia az új orosz kormányt nem ismeri el.

Stockholmból jelentik, hogy a svéd fővárosban az orosz helyzetet igen komolynak látják. Nem valószínű, hogy az újabb forrongást polgárháború nélkül meg lehessen úszni, mert a mostani mozgalmak sokkal komolyabb méretűek, mint a Kornilov-féle mozgalmak. A svéd fővárosban azt hiszik, hogy az orosz fővárosban kitört polgárháború csak az egyik fél teljes megsemmisülése után fog véget érni.

Pétervárról jelentik, hogy Verhovszki volt hadügyminiszter Pétervárra érkezett és jelentkezett az új kormánynál. Valószínű, hogy az új kormány Verhovszkit diktátori hatalommal fogja fölruházni.

Stockholmból táviratozzák, hogy Lugábart nagy csapatösszevonások történtek. Kerenszkinek alig pár zászlóaljnyi katonája van.

Pétervárról jelentik, hogy az új ideiglenes kormány megalakult. A kormány elnöke Lenin, Trotzki külügyminiszter, a többi miniszteri tárcát pedig nagyobbrészt makszimálisták töltik be.

Hágából jelentik, hogy az új kormány rendeletet bocsátott ki, amely szerint azoktól a csapatoktól, amelyek nem fogadnak hűséget az új kormánynak, mindenféle élelmiszerszállítást megvonnak.

A szövetséges csapatok Feltre előtt állanak

A sajtóhadiszállásról jelentik: A Piavénál Vidor balparti hidfőjét elfoglaltuk. A Sugana-völgyben és a Hétközség-fennsíkon tért nyertünk.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy az olaszok erős ellentámadásait Asiagonál visszautasítottuk.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy Vilmos császár az olasz harctérre érkezett, ahol Károly király fogadta az uralkodót. Vilmos császár először megmenekülése alkalmából szerencsekívánatait fejezte ki Károly királynak, majd a táborba hajtottak, ahol Károly király, a német császár és a bolgár cár hosszas megbeszélést folytattak. Görzből jelentik, hogy Károly király meglátogatta a 39-es debreceni bakákat és a tisztekkel, valamint a legénységgel hosszasan elbeszélgetett.

A sajtóhadiszállásról jelentik délben : Előnyomuló csapataink a hegységekben újabb tízezer foglyot és számos ágyút zsákmányoltak. A szövetségesek Feltre előtt állanak, a Piave jobb partján.

A Daly Mayl jelenti, hogy az olasz hadseregnek a legsürgősebb szüksége van segítő csapatokra, különben egész Észak-olaszország elveszett. A Daily Chronicle azt írja, hogy amit a szövetséges csapatok művelnek Olaszországban, az a vég kezdete az olasz csapatokra nézve.

Nagy béketüntetés  Bécsben

Bécsből táviratozzák, hogy a bécsi szociáldemokrata párt tegnap nagy béketüntetést rendezett, amelyen 50.000 embernél többen vettek részt.  A tüntetők feliratokat és zászlókat vittek magukkal, amelyre az orosz forradalmat éltető és háborúellenes mondatok voltak írva. A Konzerthaus három nagy  termében a szónokok ismertették az orosz forradalom új vívmányait és követelték, hogy kormányunk azonnal jelentse ki békekészségét, ajánlja föl a fegyverszünetet, az annekszió és hadikárpótlás nélküli békét és ismerje el az új orosz  forradalmi kormányt.

Részletek a király katasztrófájáról

A Magyar Távirati Iroda Görzből részleteket, kapott arról a szerencsétlenségről, amely a királyt az Isonzón való átkelés közben fenyegette. A királyt a víz egy fűzfához sodorta, amely a folyó medrében volt, azonban az uralkodó nem veszítette el lélekjelenlétét, hanem türelmesen várt addig, amíg egy gerendát be nyújtottak és ebbe fogózva a partra úszott. A táborban, ahová nemsokára megérkeztek, a király jól érezte magát és előterjesztéseket hallgatott meg. A királynét csak jóval későbben értesítették a szerencsétlenségről és mikor annak minden részletét megtudta, mélyen érzett köszönetet mondott a mentőknek.

Miről tárgyal a Közgyűlés ?

Jelentettük, hogy Nyíregyháza város képviselőtestületét Oltványi Ödön helyettes polgármester holnap délutánra rendkívüli közgyűlésre hívta össze, amelynek a tárgysorozatán több fontos ügy szerepel. A közgyűlés meghívóját most bocsátották ki és eszerint holnap a kővetkező ügyek kerülnek tárgyalás alá:

A honvédhuszár gyakorlótér bérletének meghosszabbítása tárgyában hozott másodfokú véghatározat bemutatása.

A városi orvosok magángyógyítási díjainak és fuvarátalányának felemelése tárgyában hozott II. fokú véghatározat bemutatása.

Krecsányi Lajos rendőralkapitány személy pótléka ügyében hozott II. fokú véghatározat bemutatása.

A Klár Vera alapítvány számadásainak jóváhagyása tárgyában hozott II. fokú véghatározat bemutatása.

Mikecz Dezső udvari tanácsos alispán köszönete udvari tanácsossá történt kinevezése alkalmából hozzá intézett üdvözlő átiratra.

Oehm Tivadar alezredes köszönete a vaskorona renddel történt kitüntetése alkalmából hozzáintézett üdvözlő átiratra.

Javaslat Oltványi Ödön helyettes polgármesternek a város elfogadványainak aláírására való felhatalmazása tárgyában.

A rimabányai erdőkiadása tárgyában kötött s az ezzel kapcsolatos szerződések bemutatása .

Javaslat a városi színháznak az 1918. évi színiévad tartamára Patek Béla színigazgató részére leendő átadása tárgyában.

Nyíregyháza város házipénztáránál és gyámpénztáránál megtartott vizsgálat bejelentése.

Jelentés egyes hivatali helyiségek beosztásának megváltoztatásáról.

Változás az irodalmi est műsorában. Annak az irodalmi estnek a műsorában, amely e hó 25-én a Korona szálloda nagytermében lesz, változás állott be. Krúdy Gyula ugyanis ma arról értesítette a rendezőséget, hogy ágyban fekvő beteg és nem hiszi, hogy  az előadás napjára lejöhessen Nyíregyházára. A rendezőséget természetesen kellemetlenül f érintette ez a híradás, azonban máris gondoskodás történt afelől, hogy ez ne képezzen komoly fennakadást. A rendezőség már a mai nap folyamán érintkezésbe lépett Milotay Istvánnal, az Új Nemzedék Szerkesztőjével, aki szintén nyíregyházi származású, hogy lejöjjön az irodalmi estre és itt fölolvasással szerepeljen. Milotaytól még nem jött válasz, de egészen bizonyos, hogy elfogadja a meghívást és lejön Nyíregyházára. Milotayn és Lázár Miklóson kívül szerepel még az irodalmi esten Nádayné Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház művésznője, aki Bródy Sándor prológusával nyitja meg az estet, ezenkívül több Bródy-verset szaval.

 

A kisbirtokos bűnei. Orosz Ferenc tiszabezdédi kisbirtokosnál még 1914-ben a végrehajtó járt és az adótartozás fejében lefoglalt 100 mázsa burgonyát, 50 mázsa tengerit, meg egy tehenet. Mikor árverésre került volna a sor, sehol sem lelték a lefoglalt tárgyakat és kiderült, hogy Orosz azokat eladta. Sikkasztásnak tekintendő bűntett miatt indult meg ellene az eljárás, közben azonban más baja is akadt a törvénnyel Orosznak Egy éjszaka tilosban jártak a lovai és Oláh András mezőőr bevitte a lovakat, amire Orosz annyira fölmérgelődött, hogy megverte a mezőőrt. Az ügyészség hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt indított eljárást Orosz ellen, akire a bíróság a most megtartott főtárgyaláson összbüntetésül egy hónapi fogházat és 20 korona pénzbüntetést rótt ki.

Bonyodalmak egy tehén körül. Auspitz Ignátzné eszenyi lakos eladta a tehenet özvegy Kertész Józsefnének, azonban Kertészné két hét múlva visszavitte azzal, hogy az állat beteg. Auspitzné azonban nem akarta visszafogadni a tehenet és a pénzt sem adta vissza, mire Kertészné bekötötte az állatot az Auspitzné istállójába, maga pedig nyugodtan hazament. Auspitzék kizavarták a tehenet az istállóból, azonban Kertészné bezárta a kapuját és nem eresztette be a tehenet. A magára hagyott tehén hosszas bolyongás után régi gazdájához, Auspitznéhoz tért vissza, azonban ez nem nagy szeretettel fogadta és mindenkép igyekezett tőle megszabadulni. Többször üzent Kertésznének, hogy vigye el a tehenét, mert ő nem tartja és eladja, azonban Kertészné nem hajlott a szóra, hanem polgári pert indított a tehén érdekében. Ekkor azonban a tehén már nem volt sehol, mert Auspitzné megunta a hosszas huza-vonát, vásárra hajtotta a tehenet, eladta 600 koronáért és ezt a pénzt Kertésznének fölkínálta. Kertész Józsefné a 600 koronát nem fogadta el, mire Auspitzné nyugodtan elköltötte a 600 koronát. Kertész Józsefné erre sikkasztás bűntettéért följelentést tett Auspitzné ellen, a bíróság azonban nem találta bűnösnek Auspítznét és fölmentette a vád alól, Kertésznét pedig követelésével polgári útra utasította.

Kép: Index.hu

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22