Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Pár héttel ezelőtt Oltványi Ödön helyettes polgármester — mint ismeretes — fölutazott Gömörbe, hogy személyesen győződjék meg, hogy és mint áll a város rimabányai erdőkitermelése és mi az oka, hogy onnan ezideig oly kevés fát szállítottak le – Nyírvidék. 1917. november 14.

A helyettes polgármester erről az útjáról hazatérve beszámolt tapasztalatairól, amely szerint a város a hátralévő időig 1918. április végéig nem képes kitermelni a még ott levő fát és ezért a legajánlatosabb, ha az egész erdőüzemét eladja. Be is terjesztett a képviselőtestület elé egy ajánlatot, amely szerint Sebők Frigyes a Rimakokovói Cser- és Erdőipari Részvénytársaság igazgatója köbméterenként 12 korona 60 fillérét hajlandó átvenni az egész kitermelendő erdőt és ugyanez a részvénytársaság hajlandó 800 vaggon fát kocsinként 950 koronáért szállítani a városnak.

Sebők Frigyes a múlt héten Nyíregyházán járt és alá is írta a szerződést. E hó közepén kellett volna megérkeznie az első szállítmánynak, mintegy 150 vaggon fának, azonban pár nappal ezelőtt Sebők megjelent a polgármesteri hivatalban és azt kérte, hogy a szerződést, amelyei vele kötöttek, ruházzák át Finály Zsigmond budapesti fakereskedőre, aki hasonló föltételek mellett hajlandó úgy a város fáját átvenni, mint fát szállítani a városnak.

Mivel a képviselőtestület kizárólag Sebők Frigyes igazgató részvénytársaságával kötött szerződést, annak átruházásához, illetve új szerződés kötéséhez is képviselőtestületi határozat szükséges, éppen ezért Oltványi Ödön helyettes polgármester a mai napra rendkívüli közgyűlést hívott egybe, amelynek a tárgyait tegnap készítette elő a szakosztályok együttes ülése.  A faügyet Garay Kálmán dr. közigazgatási tanácsos referálta, aki ismertette az ügyet, majd bejelentette, hogy a szerződés átírása már csak azért is ajánlatos, mert az a részvénytársaság, amellyel a város szerződött, és amelyet Sebők Frigyes igazgató képviselt,  nem létezik és ilyen részvénytársaságot az üzleti világban nem ismernek, Sebők Frigyes személye pedig semmi garanciát nem nyújt arra, hogy egy esetleges kártérítési pör árán is ragaszkodjék a város a szerződéshez.

A bizottsági tagok természetesen nagy meglepetéssel hallgatták, hogy egy nem létező céggel heteken keresztül komoly és százezrekre menő tárgyalásokat folytatott a város, és hibáztatták, hogy a polgármesterhelyettes a tárgyalások megkezdése előtt semmi információt nem szerzett, sem nem követelte Sebők Frigyestől, hogy igazolja a részvénytársaságtól való megbízatását. Murányi László, Somogyi Gyula, Fekete Sándor felszólalásaikban hangsúlyozták, hogy a városnak minden módon meg kell szabadulnia ettől az erdőtől és ha Finály Zsigmondban kellő garanciát látnak, előzetes készpénzfizetés mellett okvetlen el kell neki adni a fát, ki kell kötni természetesen, hogy akár abból, akár máshonnan 800, illetőleg 600 vaggon fát Nyíregyházának kocsinként 950 koronás ár mellett leszállítson.

Bogdán-Rosenthal Ferenc ezzel szemben azon az állásponton volt, hogy ha Finály letudja szállítani a fát, kell, hogy  Nyíregyháza városa is találjon módot a leszállításra, mert arra ugyan nyújthat garanciát Finály, hogy megveszi a város kitermeletlen fáját, de arra nem, hogy a város közönségét fával ellássa. Már pedig ez a legfontosabb föladat és ezért azt ajánlja, hogy az úgynevezett Farkas-völgyben levő és már kitermelt, csupán szállításra váró 7000 köbméter fát a város szállíttassa le saját kezelésében. Ez nem lehetetlen feladat, csak energia és kellő szakértelem kell hozzá és így legalább a város közönsége úgy, ahogy kap fát. Hosszas vita folyt erről a kérdésről is, végül a szakosztályok tagjai, anélkül, hogy valami javaslatot hoztak volna, hat óra tájban szétoszlottak.

 

Konrád csapatai újabb győzelmet arattak

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy Conrád tábornok csapatai újabb győzelmet arattak, ugyanis áttörtek a primieroi záróövön és a záróöv két erődművét elfoglalták.

A Matin jelenti Milánóból, hogy az olaszok a Piave mögött 80 kilométerre újabb védőállásokat építettek ki és e mögött két vonalat rendeztek be. Ezeket a vonalakat a francia segítőcsapatok részben már el is foglalták. Az olasz főhadiszállás egyébként a napokban elhagyta  Páduát.

90.000 olasz menekült

Luganóból jelentik, hogy Firenzében eddig 90,000 menekült van, akik legnagyobbrészt Friauliból érkeztek oda. Rómából érkezett táviratok szerint a katonai hatóságok az összes római szállodákat katonai célokra foglalták le, a színházakat mulatókat pedig  bezáratták.

Luganóból jelentik, hogy a szövetséges hadseregek észak felől is olasz földre léptek.

Új békeajánlatra készülnek a központiak

Genfből jelentik: Antant körök szerint a központi hatalmak azért siettetik olaszországi offenzívájukat, hogy valami jelentős eseményekhez, például Velence elfoglalásához érve, újabb békeajánlatot tegyenek a szövetségeseknek.

Szomorú az olasz király

Genfből táviratozzák, hogy Painlevé miniszterelnök olaszországi útjáról hazatérve elmondotta, hogy Viktor Emánuelet nagyon leverte a szövetségesek offenzívája és állandóan a legrosszabb hangulatban van.

A bolsevikiek és Kerenszki  harca

Megütközött a két tábor

A Daily Telegraph jelenti, hogy a bolsevikiek és Kerenszki csapatai között a harc Pétervárról két kilométerre folyt le és az Kerenszki csapatainak a győzelmével végződött.

Stockholmból táviratozzák, hogy péntek éjjel óta egyáltalán nem érkezett hivatalos jelentés Pétervárról, dacára annak, hogy a Pétervári Távirati Ügynökséget a bolsevikiek tartják a kezükben. Magánjelentések szerint Lenin nem tud teljes kormányt alakítani. Egy híradás szerint Burzevet elfogatták és a Péter-Pál erődbe zárták. j

Az orosz határról érkező magánjelentések szerint Kerenszkinek kétszázezer embere van, köztük a pétervári kozákezredek – akik kivétel nélkül Kerenszki mellé pártoltak. Stockholmból táviratozzák Az Estnek: Az a körülmény, hogy a bolsevikiek semmiféle jelentést nem küldenek külföldre, aggodalomra ad okot. Az azonban, hogy Kerenszki részéről sem érkezik semmi jelentés, azt mutatja, hogy Péterváron a hatalom még Leninék kezében van. Kerenszkiék csupán a főhadiszálláson keresztül szikratávíró útján küldtek néhány táviratot.

Kerenszki győzött?

Stockholmból táviratozzák, hogy az ottani távirati ügynökség jelentése szerint Pétervár környékén Kerenszki, Kornilov és a bolsevikiek között véres harc folyt le, amely Kerenszki győzelmével végződött.

Utcai harcok Péterváron

A Dagens Nyheter jelenti, hogy Pétervár utcáin formális harcok folynak. A Kerenszki és Lenin csapatai között végbement harcról semmi biztos jelentés nincs, azonban ha Kerenszki győzött volna is, akkor sem kerülne a kormány élére még pedig azért, mert Kornilovval szövetkezett. Nagyobb a valószínűsége annak, hogy ha tényleg leverték a bolsevikeeket, Kornilov alakit új kormányt.

Hágából táviratozzák, hogy a moszkvai helyőrség kijelentette, hogy ragaszkodik az ideiglenes kormányhoz. A balti tenger vidékéről nagy csapatok indultak útnak, hogy támogatására legyenek a kormánynak.

Lenin ellen…

Amsterdamból jelentik, hogy az eddig a Lenin pártján álló vasúti szövetség a közjóléti bizottsághoz pártolt. Az állami hivatalnokok szövetsége tizenhat kormányhivatalban beszüntette a munkát,  hogy Leninnek nehézséget okozzon.  A moszkvai helyőrség legnagyobb része a régi kormány mellett nyilatkozott és a mérsékelt szociálisták is elhagyták Lenint.

Kornilov vezeti Kerenszki csapatait

Stockholmból jelentik, hogy Kerenszki 14.000 emberrel vonul Pétervár ellen és a csapatokat Kornilov vezeti, aki megszökött a fogságból. A Kerenszki győzelméről szóló hírek egyelőre még megerősítésre szorulnak.

A kozákok Kaledin mellett

A Don vidékéről jelentik, hogy a Don területén lakó kozák törzsek és kozák csapatok Kaledin tábornok hatalma alatt állanak és ezideig még nem döntöttek, hogy melyik párt melleit foglaljanak állást.

Kerenszki vád alatt

Zürichből táviratozzák, hogy a szovjet kongresszusa vádat emelt Kerenszki ellen. A vád két legfőbb pontja az, hogy Kerenszki idegen hatalmaktól pénzt fogadott el és hogy hazaárulást követelt el és Oroszország érdekei ellen cselekedett.

 

Elkészült az Ércsatorna hídja. Pár hónappal ezelőtt a város képviselőtestülete kimondotta, hogy az Érfolyón építendő három betonhíd fölállítását a háború utáni időre halasztja, a Bethlen-utca végén tervezett betonhíd helyett azonban a legrövidebb időn belül egy ideiglenes fahidat építtet, amely az évek óta készen levő vasúti felüljáró folytatását fogja képezni. Körülbelül egy hónappal ezelőtt fogtak hozzá ennek a fahídnak az építéséhez és a mai napon a munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy a hidat és így az egész felüljárót a legrövidebb időn belül át lehet lesz adni a forgalomnak. Ugyanazon a napon, amelyiken ezt a felüljárót, amely főképen járművek számára készült, átadják a forgalomnak, elzárják a Széchenyí-út végében, a temető mellett lévő vasúti átjárót és a jármű forgalmat azontúl kizárólag a felüljárón fogják lebonyolítani.

Földrengés Vencsellőn. Vencsellőről jelenti tudósítónk, hogy vasárnap délután négy óra 40 perckor kisebbszerű földrengés vonult át a községen. Két lökés gyors egymásutánban követte egymást és a lökések közül az első gyengébb, a második erősebb volt. Anyagi kárt a földrengés nem okozott.

Elrekvirálta a község petróleumát. Mulatságos eseten nevetnek most az újfehértóiak. Bodzay Ferenc újfehértói gazda az elmúlt hét egyik estéjén úgy tizenegy óra tájon hazafelé tartott. A főutcán egy taligával találkozott, amelyiken egy hordó petróleumot vittek. A gazda azt hitte, hogy valaki ki akarja csempészni a petróleumot a községből és éppen ezért a taligát beállíttatta az udvarára, másnap reggel pedig literenként két koronáért kezdte kimérni a község lakosai között a petróleumot. Már a végére járt a hordónak, amikor megjelent Bodzaynál az egyik esküdt és érdeklődni kezdett, hogy mi van a petróleummal, mert az a községé, azt Újfehértó rekvirálta és a község lakosainak makszimális áron akarta szétosztani. A petróleumból ekkor már alig pár liter volt, a többit szétosztotta Bodzay. A községi elöljáróság följelentést tett az önkényesen rekviráló gazda ellen.

Kép: Borovszky – Magyarország vármegyéi és városai

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22