Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Nyíregyháza város súlyosan beteg polgármesterét Balla Jenőt a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezte és így hivatalból megindul a nyugdíjazási eljárás. A nyugdijválasztmány holnap délelőtt foglalkozik a polgármester nyugdíjaztatásával, a városi szakosztályok pedig holnap délután tesznek javaslatot a nyugdíjazásra, amit valószínűleg pénteken rendel el a képviselőtestület. Az az ernyedetlen, hatalmas munka, amit a város szolgálatában Balla Jenő kifejtett és amely a szervezetét támadta meg a polgármesternek az ő sok és nagy munkájának eredményessége bizonyára befolyással lesz a nyugdijkérdés elintézésénél – Nyírvidék. 1917. november 21.

Moszkva is a bolsevikiek kezében van

Stockholmból jelentik, hogy az Aftonbladed részleteket közöl a moszkvai állapotokról. Eszerint a jelentés szerint Moszkvában a helyzet borzasztó, a bolsevikiek rémuralmat gyakorolnak. A forrongásban több nagy épület elpusztult, köztük két nagy moszkvai szálloda és a moszkvai nagy színház. Az utcákon ma is rengeteg ágyú és gépfegyver van. A több ezer áldozatot nem merik eltemetni és a holttestek temetetlenül hevernek az utcákon és az épületekben. A bolsevikiek Moszkva külvárosaiban több helyen pogromot rendeztek és a kegyetlenségekben nem ismertek határt. A svéd lap tudósítását azzal fejezi be, hogy a polgárháború hamar való megszűnése kizárt dolognak látszik.

Stockholmból táviratozzák, hogy a Szocialdemokraten moszkvai táviratot kapott, amely szerint a város lángokban áll. Kerenszki és hadserege teljesen le van verve, vezérkarát pedig letartóztatták. A fővárosból Moszkvába csapatokat küldtek. A bolsevikiek jó hangulatban várják a mérkőzés végét és biztosra veszik a teljes győzelmet. Finnországban és az Allands szigeteken nyugalom van.

Pétervárról jelentik hivatalosan, hogy a két fővárosban a makszimálisták végleges és teljes győzelmet arattak és az ellenpártnak már csak kevés híve van.

Londonból jelentik, hogy a Times részleteket közöl Kerenszki leveréséről.  Kedden este a bolsevikiek elfoglalták Carszkoje Szelőt és Gacsina ellen vonultak, ahol Kerenszkiék táboroztak. Az ellenfélen rajtaütöttek és hamarosan megtört Kerenszkiék ereje. Ugyanekkor tárgyalás indult meg a két párt között, miközben az V. hadsereg katonái kijelentették, hogy azonnal a kozákok ellen kívánnak vonulni. A kozákok ekkor elhatározták, hogy Kerennszkit letartóztatják. Ennek hamarosan híre ment és Kerenszki is megtudta, hogy mi készül ellene, matrózruhába öltözött és elmenekült.

Genfből táviratozzák: A francia kamara folyosóján beszélték, hogy Kerenszki útban van a külföld felé, november végén jelenik meg Párisban, ahol köztudomásra hozza azokat az okokat, amelyek tervét meghiúsították.

Stockholmból jelentik, hogy az Oroszországból érkező utolsó hírek hangsúlyozzák, hogy Pétervár a bolsevikiek kezében van.

A Reuter-ügynökségnek jelentik Pétervárról : Az utcai harcokban, elesettek napokon keresztül az utcán hevertek. A Kreoli székesegyházat elpusztították, a Vazul-templomot ágyúgolyóval fölgyújtották, több minisztérium hivatalnokai  lemondottak állásaikról, mert szociálista kormány alakítását tartják szükségesnek. Egy nagy hadsereg közeledik Pétervár felé, egy másik hadsereg pedig Moszkva felé.

Egy angol hadvezér halála

Londonból jelentik, hogy Maude tábornok, a mezopotámiai angol csapatok parancsnoka meghalt.

Heves harcok Olaszországban

A Wolff-ügynökség jelenti este: Flandriában a houtholusti erdőnél élénk tüzérharc. A franciák támadását a Chaure erdőnél visszautasítottuk. Olaszországban a Brenta és a Piave közötti hegységben heves harcok.

A monarchia és az Unió helyzete

Budapest, november 20 (A Nyirvidék tudósítójától.)

Rotterdamból jelentik, hogy a Daly Mayl vashingtoni jelentése szerint az amerikai kormány megfontolás tárgyává tette, hogy hadiállapotba lépjen e a monarchiával.

Nőképviselők lesznek Magyarországon

Az Est arról értesül, hogy a választójogi törvényjavaslat a napokban egy jelentős fejezettel bővült. Eszerint a nők nemcsak aktív választójogot, azaz nemcsak szavazási jogot kapnak, hanem megkapják a passzív választójogot is, amit azt jelenti, hogy képviselőkké is megválaszthatók.

  1. Ferenc József halálának évfordulója. Holnap lesz első évfordulója I. Ferenc József halálának. A nyíregyházi római katholikus templomban ez alkalomból holnap délelőtt kilenc órakor gyászistentisztelet lesz, amelyen a polgári és katonai hatóságok is megjelennek.

 

Megalakul Szabolcsban a Stefániaszövetség. Ugron Gábor belügyminiszter rendkívüli fontossággal biró leiratot intézett Szabolcsvármegye törvényhatóságához. A miniszter leiratában hangsúlyozza az anya- és cseesemővédelem óriási fontosságát és értesiti a vármegyét, hogy anya- és csecsemővédőnői intézményt fog szervezni, akikkel a gyermekvédelem nagyfontosságú munkáját hivatásszerüleg fogja végeztetni. Egyben értesiti a miniszter a vármegyét, hogy az anya- és csecsemővédelem akcióját a Stefánia-szövetség kebelében óhajtja megoldani és ezért kívánatosnak tartja, ha a vármegyében és a községekben mielőbb megalakítják a Stefánia-szövetség fiókjait.

A városi szakosztályok holnap, szerdán délután négy órakor együttes ülést tartanak, amelyen a város faügyében kötött szerződéseken kívül a hadikölcsönjegyzéssel foglalkoznak.

Cukrot kap a város. Két hónapi cukorínség után végre cukrot kap Nyíregyháza városa. A cukrot pénteken kezdik meg  árusítani és egyelőre csak a novemberi jegyeket váltják be. Az októberi cukorjegyeket csak akkor tudja beváltani a város, amikor az októberre kiutalt cukormennyiség is megérkezik, ami valószínűleg két hét múlva lesz.

Változás a Kisvasutak menetrendjében. Folyó hó 21-ével a távolsági vonatok menetrendjében a következő változás történik: A 101. számú személyvonat indul Dombrádról reggel 5 óra 10 perckor. Az ehhez csatlakozó 205 sz. vonat indul Balsáról reggel 5 óra 20 perckor és a Hermina-tanyánál egyesitett ezen két vonat a Bessenyei-térre beérkezik reggel 7 óra 38 perckor. A 106. számú személyvonat indul Bessenyei-térről d. u. 5 óra 17 perckor és Balsára este 7 óra 35 perckor, illetve Dombrádra este 8 óra 3 perckor érkezik.

Ki kell irni a postai föladó nevét. Ezentúl Ausztria, Bosznia, Hercegovina és Németország kivételével egyéb külföldre szóló közönséges és ajánlott levél postai küldeményeken — ideértve a szalag vagy keresztkötés alatt feladott sajtótermékeket — és értékleveleken a feladó nevének és pontos címének a küldemény külsején való feltüntetése kötelező. Abban az esetben, ha feladó ennek a szabálynak eleget nem tesz, de kiléte az egyébként is nyitva feladandó küldeményből megállapítható, a küldemény ennek pótlása végett a feladónak visszaadatik. ellenkező esetben pedig a cenzúrabizottságnak lesz átadva. Egyébként a levélpostai küldeményeken minden viszonylatban ajánlatos a feladó nevének és címének pontos feljegyzése.

Legyen igazság! Az Apolló szerda — csütörtöki családi estéinek fényes filmújdonsága. Egy nagy társadalmi probléma zseniális megoldása gördül le a néző előtt lebilincsellöen érdekes események keretében. A műsor másik slágere egy pompás kacagtató bohózat: Lumpácius Vagabundus vagy A három jómadár! cimen, amely a jókedélyü „öreg diákok” bohém életéből meriti tárgyát. Mindkét pompás újdonság a d. u. 6 órai előadásokon is megy.

Rókabőr kikészített, jutányos áron eladó. Cim a kiadóban.

Megverték az asszonyok a katonai rendőrt. Bogár János nyíregyházi gazda és Erzsi nevű lánya a tavalyi karácsonyi vásárra baromfit hoztak be a városba, de a piacon nem akarták makszimális áron adni, mire egy katonai rendőrőrjárat a szekérhez ment, hogy a megállapított áron kiárusítsa a Bogárék baromfiát.   Tankis Tivadar katonai rendőr a fölhágóra állt, és kezdte leadogatni az apró jószágot, azonban alig vett a kezébe egy pár kacsát, Bogár Erzsi úgy vágta képen a katonai rendőrt, hogy az lefordult a szekérről, az öreg Bogár pedig ostornyéllel alaposan elpáholta Tankis Tivadart. A törvényszék hatósági közeg elleni erőszak vétségéért egyenként egy hónapi fogházra és 20—20 korona pénzbüntetésre itélte őket.

Tolvajszövetkezet a Benkőbokorban .Statkievits Gyula és Estók Károly benkőbokori tanítók a mozgósításkor katonának vonultak be, tanyasi lakásukat bezárták, családjukat pedig a városban helyezték el. A tanítók, mikor szabadságra hazajöttek. ki-kinéztek a tanyára, hogy nem-e jártak betörők a lakásban. A múlt év február jában Statkievits feltörve találta a lakását, melyből rengeteg ruha, fehérnemű, konyhaedény és mindenféle bútor hiányzott. A tanító akkor följelentést tett az ismeretlen betörők ellen és a nyomozás meg is indult. A múlt év augusztusá- ban Kuruc Mária benkőbokori gazdaleány este kilenc óra tájban a másik tanyán lakó Andrikovits Jánosékhoz ment. Amint az Estók-féle iskola előtt elhaladt, látta, — hogy egy öreg asszony az ablak mellett guggol, az iskolában pedig nagy dörömbözés hallatszott. A lány Andrikovitsékhoz . szaladt és Andrikovits éppen akkor ért oda az iskolához, amikor az ablak előtt guggoló Práviezkynénak a tíz éves kislánya az ablakon kiugrott. Az asszony és a kislány elszaladtak, Andrikovitsék a látottakat megírták a két tanítónak. Az így kapott nyomon a rendőrség kiderítette, hogy Právicky Mihályné tört be a két lakásba és onnan ezreket érő holmit vittek el. Az ügyészség özv. Práviczky Mihályné ellen lopás büntette, anyja és szomszédja Styefkó Jánosné és Práviczky András ellen orgazdaság cimén emelt vádat. A bíróság özv. Práviczky Mihálynét lopás vétségében bűnösnek mondotta ki és három hónapi fogházra, Styefkónét orgazdaság vétsége miatt egy heti fogházra itélte, a többit pedig fölmentette.

Tizenötmilliárdba került Magyarországnak a háború

Wekerle Sándor miniszterelnök ma terjeszti be a költségvetést, amely először tartalmaz adatokat Magyarország háborús kiadásairól. Eszerint Magyarországnak eddig tizenöt milliárdjába került a háború.

Kép: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22