Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Haparandából jelentik, hogy Pétervárról hatalmas erők mozdultak meg a bolsevikiekkel való leszámolásra. A bolsevikiek hatalma ingadozik. Hírek érkeznek arról, hogy Kaledin Nikolajevits nagyherceget akarja a trónra állítani és vissza akarja állítani a császárságot – Nyírvidék. 1917. november 23.

Koppenhágából jelentik: Nikolajevics nagyherceg Kaledin főhadiszállásra érkezett és fölajánlotta szolgálatait a tábornoknak. Kaledin megígérte, hogy Miklós nagyherceggel együtt mozgalmat indít a császárság visszaállítására. Hír szerint Kaledin és Nikolajevics Miklós excárt akarják visszaültetni a trónra.

Az Estnek jelentik Rotterdamból: Pétervár kerületében Gacsina és Luga között nagyszámú gyalogságot és tüzérséget koncentráltak, akiknek hír szerint az lenne a föladatuk, hogy Péterváron rendet csináljanak.

.Újabb előhaladásunk Olaszországban

A főhadiszállásról jelentik:

Olasz harctér: A Monta Melattatól nyugatra ellentámadással visszavertük az olaszok támadását. A Brenta és a Piave között az egyes császárvadászok és würtenbergiek rohamtámadással elfoglalták a Monté Fontana Seccát és a Monté Spinuciát és kétszáz alpinit elfogtak.

Keleten és Macedóniában nincs újság.

Luganóból jelentik, hogy az olaszok Bolognában nemzetközi hadsereget állítottak össze, amely legközelebb a frontra megy. Az a hír, mintha az olaszok Velencét kiürítették volna, valótlan. Az igazság az, hogy a város parancsnoksága fölhívta a lakosságot és tájékoztatta őket afelől, hogy menekülés esetén hova kell menniök.

Új angol offenzíva

Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff-ügynökség jelenti este: A Cambraitól délre fekvő harctéren az angolok dél óta támadnak. Délután Craotne és Bessi au Bac között, erős francia előretörés kezdődött. Olaszországban semmi különös.

Amsterdamból jelentik, hogy az angol vezérkar közli: A harmadik angol hadsereg tüzérségi előkészítés nélkül meglepte a németeket és vonalaikat az úgynevezett Hindenburg-állásoknál öt kilométerre benyomta. A németek soraiban az első éket angol páncélos autók ütötték, majd ezeken a réseken beözönlött az angol gyalogság és egy része a németek második vonaláig nyomult. Több ezer foglyot ejtettünk és ágyukat zsákmányoltunk.

Öt mértföldnyire Jeruzsálemtől

Londonból jelentik hivatalosan, hogy az angol lovasság Jeruzsálemtől öt mértföldnyire áll.

A kemecsei kerület jelöltjei

Hárman lépnek föl

A nyírbogdányi kerület, amely az új választási törvényt kiegészítő kerületi beosztás szerint kemecsei képviselőválasztói kerület lett, választás előtt áll és az eddigi kilátások szerint ez a választás meglehetősen mozgalmas lesz. Még haza sem érkezett a kerület eddigi képviselőjének, dr. Horváth Józsefnek a kihűlt teteme és máris megkezdődött az akció a kerület polgárai között éppen úgy, mint az országos pártoknál.

Eddigi értesülésünk szerint három jelölt száll síkra a kemecsei mandátumért. Az egyesült függetlenségi és 48-as párt, amely az Apponyi Albert gróf vezetése alatt áll, félhivatalos híradás szerint Megyery Géza nyugalmazott kúriai bírót, a vármegyei Apponyi-párt elnökét kívánja hivatalos jelöltnek fölléptetni. Arról is van híradásunk, hogy a kerület egyes községeinek küldöttsége a jövő hét hétfőjón nagy küldöttségben jelenik meg id. Kállay András nyugalmazott főispán előtt és fölkérik, hogy vállalja el a jelöltséget.

Szervezkednek a kerület kisgazdái is, akik a Szabó István nagyatádi képviselő vezetése alatt álló kisgazdaparthoz tartoznak és ez a tábor kisgazdát szeretne a kerület képviseletében a Házba küldeni. A kisgazdapártnak Szemző Ernő, az országos kisgazdapárt titkára a jelöltje, akinek Szabó István mellett nagy része van a kisgazdák szervezésében

A központi választmányhoz még nem érkezett le a képviselőház elnökének az értesítése és így természetesen még nem történt intézkedés a választás kiírására, de ez rövidesen meglesz és a választást előre láthatóan december végén ejtik meg.

Fényes László a zsírkérdésről

Interpellációk a képviselőházban

 

A képviselőház tegnap este interpellációkat hallgatott meg.

Fényes László interpellált először az ország zsírellátásának kérdésében. Interpellációját a közélelmezési miniszterhez intézte, akit arra kér, hogy terjessze a képviselőház elé, hogy Magyarországon mennyi zsír és szalonna produktum várható a jövő évre, továbbá hogy mennyi zsírt és zsiradékot, mennyi élő sertést szállítanak ki Magyarországból az idegen államokba és hogy mennyit adunk a monarchia hadseregének az élelmezéséhez zsírban és szalonnában. Tudja, hogy ennek a kérdésnek a tárgyalására az lesz ellene a vád, hogy izgatja a népet, de ő szembenéz evvel a váddal, mert nyugtalansággal látja, hogy egyre fokozódik az országban a zsírhiány. Ősszel tavaly is el volt látva bőven a lakosság, de tavaszra már súlyos hiány állott elő és nemcsak a magánosok, de intézetek és internátusok is lisztszükségbe jutottak. Attól fél, hogy most ugyanaz lesz a zsírral és aki ismeri a magyar ember természetét, az tudja; hogy a magyar ember elengedhetetlen életföltétele a liszt és a zsír, meg szalonna. Ha már ma is nagy hiány van a zsírban, fölvetődik a kérdés, hogy szabad e akkor idegen államoknak akkora tömegű zsírt adni. Kéri a képviselőtársait, nézzenek szét a kerületeikben és meg fogják látni, hogy állanak a hatósági boltok és bódék előtt már estétől az asszonyok százszámra, hogy aztán reggel ne kapjanak zsírt. Meggyőződése, hogy az első összetűzés a lakosság és a hatóság között a zsír miatt lesz. Éhen fog maradni a nép és az éhséggel szemben nem ér semmit az érvek és okoskodások egész sora sem. Margarinnal próbálkoztak, de Budapesten már az első margarin kiosztással egész kis forradalom támadt Ha a nyomorúság növekedni fog, akkor nem lehet majd az elégületlenséget ilyen könnyen elintézni néhány rendőrrel. Budapesten beválthatja a zsírjegyét akinek protekciója van, de más nem. Vállalkozik rá, hogy egy hét alatt kocsi számra hozatja ide a lakosság beváltatlan zsírjegyét.

Hadik János gróf közélelmezési miniszter nyomban válaszolt. A zsírszükséglet fedezése úgy történt, hogy mindenkinek a saját szükséglete biztosítására adtak hizlalási engedélyt. Az idei zsírhiány a tengeritermés elégtelensége miatt állott elő, de hiszi, hogy margarinnal pótolni tudják majd a zsírt. Igaz, hogy az első kiosztásnál nem volt jó a margarin, de most, folynak a kísérletek és a tanácskozások és szakszerűen fogják megoldani a margarin készítését. Kénytelen Ausztriának is juttatni, mert nem helyezkedhetünk hadilábra Ausztriával. A zsírjegyek beváltása körül meg fogja szüntetni a protekciót.

Fényes László nem veszi tudomásul a miniszter válaszát, mert a zsírjegyekre vonatkozó kijelentésen kívül nem válaszolt a kérdésekre. Ha olyan jó a margarin, mint a miniszter mondja, hát akkor adják azt Ausztriának, de ne vegyék el a dolgozó magyar embertől a szalonnát, ami annak úgyszólván egyetlen tápláléka. Ne mondják, hogy izgatás, amit ő mond. Nem ő izgat, hanem a tények maguk izgatnak és meglátják, nagy baj lesz, ha tavasszal nem tudnak majd zsírt adni a lakosságnak.

Az árvák karácsonyfájára. A nyíregyházi Nőegylet által az Erzsébet árvaházban rendezendő karácsonyfa-ünnepségre özv. Leffler Sámuelné 10, N N. pedig 20 koronát adományoztak. Fogadják az elnökség hálás köszönetét. Özv. Básthy Barnáné elnök.

A Diadal Mozgó legújabb Henny Porten filmje. A Diadal Mozgó legújabb műsorának Henny Porten darab a vonzó érdekességű attrakciója. A könnyek művésznője most vígjátékban vonja magára a közönség figyelmét s a publikum meglepődve fogja megállapítani, hogy amilyen megindítóan nagy drámai művésznő Henny Porten, éppen olyan kitűnő vígjáték művésznő is. Pajkosan temperamentumos, játékos, csínyekre hajló, akár egy tizenkét éves bakfis. Érdekes szőkesége, finom, kifejező tekintetű arca, kiváló szintjátszó organuma e vígjátékkal új keretben érvényesülnek. A kitűnő vígjátéknak „A napnyugati hercegnő” a címe s a Diadal Mozgó pénteken, szombaton és vasárnap tartja műsorán.

Fővárosi írók Nyíregyházán. Nemcsak minálunk, de budapesti irodalmi körökben is nagy érdeklődéssel tekintenek a november 25-iki irodalmi est elé, amelynél nívósabbat régóta látott a nyíregyházi közönség. A szereplőkkel együtt egész kis Írógárda jön Nyíregyházára, Lázáron és Milotayn kívül lejönnek ugyanis Krúdy Gyula és Márkus László írók is Nyíregyházára.

 

Állást keres motoreke-vezető szabadságolt auto-katona,

kiváló szaktudással, azonnali belépésre, aki fölmentésemet kieszközölné. Kitűnő referenciákkal rendelkezek. Szíves megkereséseket „Megbízható ekevezető” jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 2279-2-1

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22