Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Tegnap délelőtt nagy béketüntetés volt Budapesten. Sok ezer főnyi szociáldemokrata munkás gyűlt össze az iparcsarnokban, ahol Bokányi Dezső nagyszabású beszédet mondott. A beszéd után határozati javaslatot fogadtak el, amelyben a magyar szociáldemokraták üdvözletüket küldik az orosz szociálistáknak és fölszólítják külügyi kormányunkat, hogy fogadják el a fölajánlott orosz fegyverszünetet és jelentsék ki, hajlandók annekszió és kártalanítás nélküli békét kötni valamennyi hadviselővel egyidejűleg. Minden állam katonailag lefegyverzendő, a titkos diplomácia eltörlendő és a külpolitika parlamenti ellenőrzés alá helyezendő. Végül fölszólítják a holland-skandináv bizottságot, hogy mielőbb hívják egybe a stockholmi nemzetközi szociálista békekongresszust – Nyírvidék. 1917. november 27.

Újabb sikerek Olaszországban

A főhadiszállásról jelentik:

Olasz harctér: Az utolsó napokban a Brenta-völgyben és a keleti hegységben részünkre kedvezően lefolyt harcok újabb térnyerést eredményeztek.

Az orosz és macedóniai harctéren semmi különös esemény nem történt.

A vezérkar főnöke.

Szakítás az antant és Oroszország között

Pétervárról jelentik, hogy a Djen szerint a kozák-szövetség tanácsa határozatot hozott, amelyben kimondják, hogy elítélik a munkástanács államcsínyjét, de nem kívánkoznak beleavatkozni a polgárháborúba, ellenben minden erejükkel küzdeni fognak a demokratikus jogrend megvalósításáért a különböző kozák területeken.

Londonból jelentik, hogy a Daily Nevs szerint a pétervári nem makszimálista újságok Leninnek és Troczkijnak fegyverszünet ajánlatát, mint a londoni egyezmény megszegését és Oroszország elárulását tekintik.

A Magyar Távirati iroda jelenti Koppenhágából, hogy pétervári távirat szerint Duchonin tábornok, főparancsnokot, amiért nem teljesítette a kormány parancsát hogy a fegyverszünetről szóló határozatot közölje a csapatokkal,  a kormány letartóztatta. A kormány egyidejűleg utasította a fronton levő csapatokat, hogy közvetlenül kezdjék meg az ellenséggel béketárgyalást.

Stockholmból jelentik, hogy pétervári táviratok szerint az orosz frontcsapatok két csoportra, a novembristák és a decembristák csoportjára oszoltak, aszerint, hogy még novemberben, vagy csak decemberben akarnak visszatérni hazájukba.

Pétervárról jelentik, hogy Duchonin két hadseregparancsára Troczkij külügyi népbiztos a munkás és katonatanácshoz intézett kiáltvánnyal válaszolt és kijelenti, hogy az antant kormányai sértően beleavatkoznak Oroszország belügyeibe, mikor egy elcsapott hadseregparancsnokkal váltanak jegyzéket. A szövetségeseknek ezzel az a célja, hogy polgárháborút szítsanak Oroszországban, azonban semmiképp sem tántoríthatják el az orosz kormányt a békét megszerző útjából, mert az orosz katonák, polgárok és munkások nem hajlandók továbbra is a szövetségesek zsarnoki uralma alatt nyögni.

Rotterdamból jelentik, hogy a pétervári amerikai nagykövet fölszólította az Oroszországban élő amerikaiakat, hogy rövidesen hagyják el Oroszországot.

Rotterdamból jelentik, hogy a Daily Chronicle szerint a makszimálisták lapjai megkezdték a  titkos szerződések közlését és először a Dardanellákra vonatkozó berni konferencia és a Tereszcsenkó által kötött szerződéseket publikálják.

Nyíregyházán és Szabolcsban nem lesz tej-jegy

Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter nem rég rendeletben szabályozta a tejforgalmat. A rendelet intézkedései szerint mindama helyeken, a hol a lakosok száma meghaladja a tízezret, tejjegyeket kell életbe léptetni és ezeken a helyeken szigorúbb hatósági ellenőrzéshez kötik a tej forgalmát. Mikecz Dezső, udvari tanácsos, Szabolcs vármegye alispánja feliratban most arra kérte az Országos Közélelmezési Hivatalt,  hogy a rendelet Nyíregyháza város, továbbá Kisvárda, Polgár, és Újfehértó községek területén ne léptesse életbe. Ezt a kérelmet az alispán azzal okolta meg, hogy az említett három községben a tejszükséglet biztosítva van, így tehát ott szigorúbb rendszabályokra szükség nincs, Nyíregyházán nincs ugyan biztosítva a szükséglet, de itt a jegyrendszer bevezetése és a szigorúbb ellenőrzés, illetve a szigorúbb hatósági beavatkozás zavarokat okozna, mert a környékbeli termelők nem minden nap, hanem hetenként kétszer hozzák be Nyíregyházára a heti piacra a tejet és így a napi érvénnyel kiállított jegyek beválthatók nem lennének.

Ezért kéri  az alispán, hogy az említett helyeken a Közélelmezési hivatal tekintsen el a rendelet életbeléptetésétől.

Értesüléseink szerint az Országos Közélelmezési Hivatal akceptálja is az alispán felterjesztését és néhány nap múlva megérkezik a vármegyére az Országos Közélelmezési Hivatal leirata, amely engedélyt ad arra, hogy Nyíregyháza város továbbá Polgár, Újfehértó és Kisvárda községek területén a tejszükséglet kielégítése az eddigi rendszer alapján történjék.

Ez ügyben az Országos Közélelmezési Hivatalnak tejkérdésekkel foglalkozó ügyosztályában a következő kijelentést tették előttem a Nyírvidék számára:

Az Országos Közélelmezési Hivatalnak az az álláspontja, hogy a tejkérdésben kiadott rendeletet nem lépteti életbe  olyan helyeken, ahol szigorúbb hatósági beavatkozásra egyrészt nincsszükség,másrészt pedig, ahol ilyen beavatkozás zavarokat okozna. Ez az eset fennáll az említett helyeken is és azért a szabolcsvármegyei alispán felterjesztésének az Országos Közélelmezési Hivatal eleget is tesz.

Úgy tudom, hogy az idevonatkozó le iratot az alispáni hivatal néhány nap múlva megkapja.

Paál Jób.

Irodalmi est a Koronában

Krúdy Gyula és Lázár Miklós Nyíregyházán

Nyíregyháza két  kiváló fia rendezett tegnap este a nyíregyházi rokkant katonák alapja javára irodalmi estét, két nyíregyházi származású író, az egyik évtizedek előtt, a másik alig pár éve, hogy elkerült Nyíregyházáról, ahova mindig szívesen vágynak, örömmel jönnek vissza, gondolatban gyakran járnak itt közöttünk, írásaikban sokszor térnek vissza a szabolcsi homokhoz, a nyíregyházi akácosokhoz.

Rendkívül nagyszámú és előkelő közönség jelent meg tegnap este a Koronában, amelynek díszterme színültig megtelt közönséggel. Nádayné, Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház művésznője nyitotta meg az estet, sok közvetlenséggel, nagy művészettel mondotta el Bródy Sándor háborús prológusát, majd Lázár Miklós kis művészi novelláját olvasta föl utolérhetetlen előadásban. Azután Lázár Mik lós ült a fölolvasó asztalhoz és nagy írás művészettel megirt haditudósításaiból olvasott föl néhányat a közönség őszinte tetszése mellett.

Zsámboky Miklós gordonkaművész és Gergely Miksa zongoraművész kétszer szerepeltek a műsoron. Zsámboky játéka mint mindig, most is frenetikus hatást aratott, a művészi technika mellett érzés van a játékában, a húrok simulékonyán engedelmeskednek mesterüknek, a gordonka fájából kicsalt hangok a szívig hatnak. Kísérője, Gergely Miksa művészi, kiváló technikájú játéka sokban segítette elő Zsámboky sikerét. A szünet előtti utolsó számként Borbély Sándor dr. olvasta föl egyik nagyobbszabású, sok költői erővel megirt háborús versét, amely nagy tetszést aratott.

Szünet után dr. Bánóczy Dezsőné ült a fölolvasó asztalhoz és Milotay István elmaradt fölolvasása helyett Krúdy Gyulának ez alkalomra irt kedves, közvetlen írását olvasta föl, amelyet mai számunkban közlünk. Végül Nádayné adott elő nagy tetszés mellett pár háborús költeményt.

Egy falusi Hamlit. Két héttel ezelőtt pár óra alatt szétkapkodta a nyíregyházi közönség az Olcsó Regény első kötetét, íamely Heltai Jenő gyönyörüszép, jókedvű regényét, az Utolsó Bohém-etfog lalta magában. Ennek a vállalatnak, amely oly igen hamar lett népszerű, holnap jelenik meg a második száma, amely Rákosi Viktor kedélyes regényét, Egy falusi Hamlet cimmel tartalmazza. Az Olcsó Regény, minden száma 160 oldalon jelenik meg és. ÍJO fillérért minden tőzsdében és rikkancsnál kapható.

Elgázolt egy orosz fogolyt a vonat. Szombaton délután Debrecen felől egy fogolytranszport érkezett a nyíregyházi állomásra. Amíg a vonat állt, a foglyokat a konyhához vezényelték, hogy megebédeljenek. Egyik orosz fogoly, Drazin Iván, aki beteges, szívbajos ember volt, elmaradt társaitól és a sor végén kullogott  utánuk. Mikor a mozdony elé ért, hirtelen rosszul lett a szerencséden ember és összeesett, azonban oly szerencsétlenül, hogy teste a sínek közé került. Véletlenül ugyanebben a pillanatban megindult a mozdony, mivel a vezető nem vette észre, hogy a gép előtt ember van, teljes gőzt bocsátott a gépbe, amely a szerencsétlen  fogoly fejét teljesen levágta, úgy, hogy pillanatok alatt kiszenvedett. A szerencsétlenségről azonnal értesítették a rendőrséget, ahonnan Gönczy János detektív és Marasuk Péter polgári rendőr mentek ki, a katonai hatóság részéről pedig Lakatos Imre dr. főorvos jelent meg. Miután megállapították, hogy a szerencsétlen ember szívbajos volt, és a szerencsétlenség betegsége következtében történt, a holttestet beszállították a barakkórház halottas házába.

A m. kir. kincstári javaknak a 2. honv. huszár pótszázad, valamint a honvéd csapatkórház részére leendő szállítására fuvarozására írt ki pályázatot a m. kir. honvédkerületi hadbiztosság. Hirdetmény a kamaránál, valamint a m. kir. honvéd állomásparancsnokságnál betekinthető. Pályázati határidő 1917. december 3. délelőtt 9 óra.

Glóriás asszony. Liane Haid neve ma egy moziműsoron — minden. Első sorban is a legnagyobb sikert jelenti, szépsége és előkelő kedves játékának originális művészete a világon az elsők között van. A glóriás asszony szerepköre, értékes rendezése megadja Liane Haid játékának azt a tónust, amelyet szépsége és művészete igényel. Különben a „Glóriás asszony” azok közé a csodaszép, sikerült filmek közé tartozik, amelyeket oly szívesen néz meg a közönség, mintha csak egy kedvenc regényének életrekelt alakjait látná a vásznon. A „Glóriás asszony” egy család története. Színre kerül a Városi Színház Mozgó hétfő és kedd délutáni előadásain is.

Kép: Old Budapest/Budapest régen – blogger

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22