Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Nagy lakodalom volt tegnap Napkoron Eberhardt József házánál. Eberhardtnak a lánya férjhez ment Molnár György vadőr fiához aki most jött haza a harctérről pár nap szabadságra. Nagy lakodalmas nép gyűlt össze a háznál és vidám hangulatban voltak, amikor egyszer csak észrevették, hogy tűz támadt a házban. Égett az épület teteje és a lakodalmas népnek, meg a hirtelen összesereglett embereknek csak nagy nehezen sikerült eloltani a tüzet. Este lett már, mire lecsillapodott az izgalom és Molnár György 15 éves fiát hazaküldte, hogy megitassák a jószágokat – Nyírvidék. 1917. november  30.

A fiú el is ment a lakodalmas háztól és velement Eberhardt hasonló korú fia is, a fiatal Molnár újdonsült sógora, hogy az itatásnál segédkezzék. A két fiú otthon hamarosan elvégezte a munkát és hazafelé indultak. Molnárnak a fia azonban ekkor behívta társát a szobába, hogy megmutassa neki apja fegyvereit. A vadőrnek két vadászfegyvere volt otthon és mind a kettő meg volt töltve. A fiuk fölvették a puskákat, kimentek a pitarba és háborút kezdtek játszani. Mindketten vállhoz emelték a fegyvert, azonban ebben a pillanatban a vadőr fiának a kezében levő fegyver elsült ós a fegyverben levő töltés sörétestől, fojtásostól  az Eberhardt fiú balszemébe hatolt.

Tenyérnyi lyukat vágott a szerencsétlen fiú arcába a lövés ereje, úgy, hogy a gyermeknek az agyveleje azonnal kifordult A dörrenésre figyelmesek lettek a szomszédok, akik a szerencsétlenség helyére futottak és orvosért küldtek, de a fiún már nem lehetett segíteni, mert azonnal meghalt. A lakodalmas nép is hamarosan értesült a szerencsétlenségről, félbemaradt a lakodalom, a násznép szétoszlott

A szerencsétlenségről értesítették a nyíregyházi ügyészséget és Füsthy Antal vezető ügyész, Krasznay Sándor vizsgálóbíró, Konthy Gyula dr. és Saáry Sándor dr. törvényszéki orvosszakértők kíséretében tegnap este kiszállott Napkorra és megejtették a vizsgálatot. A fiú, akinek a kezében a fegyver elsült, azt állítja, hogy Eberhardt öngyilkosságot követett el, mivel azonban első vallomása szerint ő okozta a fiú halálát, megindult ellene az eljárás. Az orvosszakértők szerint különben is kizárt dolog, hogy öngyilkosság történt volna. A gondatlan vadőr, Molnár György ellen, aki megtöltve hagyta lakásában a fegyvert, szintén megindult az eljárás.

 

Elvonják az orosz hadakat a román frontról

 

Pétervárról jelentik hivatalosan, hogy a főparancsnokság utasította a délnyugati front parancsnokságát, hogy mindama csapatformációkat, amelyek román csapatokkal érintkezésben állanak azonnal vonják vissza.

Pétervárról jelentik, hogy az alkotmányozó gyűlés tagjainak választását befejezték. A bolseviki párt igen szilárdan áll és Pétervár helyőrségének legnagyobb része a bolsevikiek oldalán van.

Pétervárról jelentik: A makszimálisták elhatározták, hogy Oroszországnak a külföldi államokban levő diplomatáit visszahívja és helyükbe a forradalmi kormány embereit küldi. Trockij a külügyek népbiztosa legutóbb nagy beszédet tartott, amelyben hevesen kikelt Oroszország szövetségesei és különösen Anglia ellen, mert hiszen épen az úgynevezett szövetségesek a legnagyobb ellenségei a fejlődni akaró Oroszországnak, akkor, amikor békehatározatával szembehelyezkednek. A háborús uszításban — mondja Trockij — Anglia vezet és éppen Angliának van a legkevesebb veszteni valója és ő hozza a legcsekélyebb áldozatot ebben a küzdelemben.

Franciaország Clemencau kormánya alatt az imperiálizmus utolsó óráit éli. Itáliában a lelkekre üdítőleg hatott az orosz forradalom szele, Amerikának pedig csak spekuláció a háború és mihelyt a szövetségesek abbahagyják azt, ő sem fog tovább küzdeni.

Az olaszok visszavonulása

A főhadiszállásról jelentik: Olasz harctér: A Brenta mellett és a Tomba hegyen az olaszok visszavonulnak. Egyéb jelenteni való nincs,

A vezérkar főnöke.

Amerika hadat akar üzenni Oroszországnak

Stockholmból jelentik, hogy a pétervári amerikai követség védelmére Lenin csapatokat rendelt ki. Erre azért volt szükség, mert Péterváron az a hír terjedt el, hogy Amerika a különbéke esetén hadat üzen Oroszországnak, amiért aztán a makszimálisták meg akarták támadni a követség palotáját.

Az orosz diplomaták nem engedelmeskednek Troczkijnak

Hágából jelentik, hogy a külföldön akkreditált orosz diplomaták megtagadták Troczkij rendeleteinek végrehajtását és kijelentették, hogy a forradalmi kormányt nem ismerik el.

Menekülnek az angolok Oroszországból

Hágából jelentik, hogy Archangelszkbe nagyon sok angol alattvaló érkezett, akik valamennyien Oroszország belsejéből menekülnek és minél előbb hazájukba akarnak jutni.

Az ukrán hadsereg csatlakozik Leninhez

Pétervárról jelentik, hogy a bolsevikiek és az ukránok vezetői között tárgyalások vannak folyamatban arról, hogy a 150.000 főnyi ukrán hadsereg csatlakozzék a bolsevikiekhez.

A Mária Terézia-rend új lovagjai

Bécsből jelentik, hogy a király a legközelebb Tersztyánszky és Dáni Balázs tábornokokat a Mária Terézia-rend lovagjaivá fogja kinevezni.

Az utóbbi időben sokat vitatkoztak arról, vajjon meg lehet-e nyitni a tudományegyetemek jogi fakultásait a nők előtt. Hangzottak el nyilatkozatok a nők mellett és a nők ellen, most azonban rövid

időn belül egy királyi rendelet fog intézkedni e kérdésben és ez a királyi rendelet nemcsak a jogi, hanem a mérnöki pályát is megnyitja a nők számára.

E kérdésben információmat a legmegbízhatóbb helyről kaptam és módomban áll a fővárosi sajtót is megelőzve közölni a Nyírvidék szerkesztőségével azt, hogy az a királyi rendelet, amely a nők eme régi kívánságait teljesíti, lehetővé fogja tenni azt is, hogy már a legközelebbi tanévben a nők rendes hallgatókul iratkozzanak he a műegyetemre, a tudományegyetemek jogi fakultásaira és a jogakadémiákra.

Megnyitják a nők előtt a jogi és a mérnöki pályát

Ez ügyben kapott információm így szól:

— Annak idején királyi rendelet adott engedélyt arra, hogy a kultuszminiszter engedélye alapján női hallgatók iratkozhassanak be a budapesti tudományegyetem orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti fakultásaira A miniszter rendelkezései úgy szólottak, hogy a jelesen érett nők rendes hallgatók lehetnek, azok a nők pedig, akik nem jelesen tették le ugyan az érettségi vizsgálatot, de akiknél a bizonyítványban háromnál több elégséges nem volt, rendkívüli hallgatóit legyenek. Ez utóbbi korlátozást a folyó tanévben már mellőzték és a miniszter megengedte, hogy minden nő, aki sikerrel tette le az érettségit, rendkívüli hallgatója legyen a fenti három fakultás valamelyikének. A rendkívüli hallgatók természetesen az első esztendő sikeres elvégzése után rendes hallgatók lehettek.

— A felséges urnak demokratikus gondolkodását jellemzi ez a legújabb és rövidesen bekövetkező intézkedése is, amely Apponyi Albert gróf kultuszminiszter előterjesztése alapján történik meg. A királyi rendelet egyrészt tágítani fogja a most meglévő korlátokat, vagy is könnyebben teszi hozzáférhetővé a nőnek az egyetemet, másrészt megengedi, hogy az egyetlen teológiai fakultáson kívül az összes fakultásokra rendes hallgatókul felvehetők legyenek a nők. Ez azt jelenti, hogy a nők elől egyedül a papi pálya lesz elzárva, de megnyílik előttük a jogi pálya és a mérnöki oklevélhez kötött számos pálya is. Vagyis ezentúl bírák és ügyvédek, mérnökök és vegyészek is lehetnek a nők és mindama tisztségre megválaszthatók lesznek, amely tisztség elnyeréséhez mérnöki vagy jogi diploma kell.

Paál Jób.

 

Műtárlat a takarék-palotában. Évek óta nem volt érdekesebb, gazdagabb műkiállítás Nyíregyházán, mint az, amely a mai napon nyílott meg a nagytakarék palotájának a saroküzletében. Mintegy kétszáz értékes műkincset gyűjtött össze Radó Sándor, ez a Nyíregyházán már előnyösen ismert műkereskedő és ebből a kétszáz képből rendezett tárlatot, amelynek már az elrendezése is gondosságra, és műízlésre vall. A képek összeválogatásában is nagy művészi hozzáértést és áldozatkészséget árult el Radó, akinek ezen a tárlatán is azt látjuk, hogy ismeri és megbecsüli a nyíregyházi műpártoló közönség hozzáértését és művészet iránti szeretetét. A kiváló tárlaton látjuk Rippl Rónai, Grünvald, Peske, Kézdy-Kovács, Romek, Herrer, Berkes, Molnár, Benjámin, Papp, Olgyai, Zabliczky és még számosan legjobb nevű festőművészeink közül. A képek mellett feltűnést keltenek a műkiállítás értékes, régi, művészi kivitelű porcellán darabjai is. A tárlatba, amely iránt már ma is igen élénk volt az érdeklődés, a belépődíj 60 fillér, amely jótékonycélt szolgál.

A Yoghi háza a Diadal Mozgóban. Paul Wegenernek, a németek nagy aktorának különleges, másokétól merőben eltérő nézetei vannak a moziról és ő ezeket az elképzeléseket saját filmjein váltja be. A közönség még bizonyára emlékszik a Gólemre, amely új etapot jelentett a kinematográfiában. Wegener új filmje A Yoghi háza, még pregnánsabb kifejezője a Wegener elképzeléseinek. A Gólem es RübezahI felülmúlhatatlan Wegenerje újabb jelét adja zsenialitásának e filmben, amely nem is sejtett meglepetéseket tartogat a közönség számára. Wegener neve már előre is kezeskedik arról, hogy a darab trükkök és elképzelésben fantasztikus, de kivitelükben idegeket tapogató jelenetek kimeríthetetlen tárháza. — A Yoghi háza pénteken, szombaton és vasárnap van műsoron.

Telefonsztrájk — rendőri brutalitással

Tegnap délelőtt sztrájkba léptek a budapesti telefonközpontok kezelőnői és ezt a sztrájkot, amely két óra hosszat tartott, a budapesti államrendőrség a szó teljes értelmében vérbefojtotta. Délelőtt kilenc órakor, alig pár perccel a sztrájk kitörése után, — mint azt a Népszava írja — detektívek, polgári és egyenruhás rendőrök rontottak be a telefonközpontba és éktelen szitkozódás, káromkodás között megtámadták a központban levő hölgyeket. Pofozták, rúgták, ütötték, verték a kezelőnőket, akik közül többen súlyosan megsérültek. Sokról letépték a ruhát és különösen a központ társalgótermében történtek nagy brutalitások. Így dr. Taub Jenőnét hasbarúgták, Perlsz Kornéliát oldalbaütötték, hogy összeestek, elájultak és a mentőknek kellett őket elszállítani. Több kezelőnőnek letépték a haját, a torkát fojtogatták és különösen elöljárt a brutalitásban egy Moldován nevű detektív, aki vérengző fenevad módjára ment neki a hölgyeknek és pofozta, rugdosta őket.

A Déli Hírlap szintén közöl tudósítást erről és megállapítja, hogy a sebesültek száma körülbelül harminc. A pofozkodásban, verekedésben nemcsak detektívek, hanem lovasrendőrök is résztvettek, a mentőknek pedig, akik gyorsan kivonultak, csaknem húsz esetben kellett segítséget nyújtani.

A Leányegylet Mikulás délutánjai. Megírtuk tegnap, hogy a Leányegylet december 4-fen és 5-én Mikulás-délutánokat rendez a városi színházban. Ez a híradásunk mindenfelé nagy érdeklődést keltett és előrelátható, hogy a  Mikulás-délutánok csakúgy, mint a Leányegylet valamennyi akciója, nagy sikert fognak elérni. A rendezőség most dolgozik a programmon és különösen két számtól vár igen nagy sikert, az egyiknek a címe: Mikulás az utcán, a másiknak pedig: Mikulás a zárdában. Ezenkívül táncszámokkal, kuplékkal és különféle ének- és zeneszámokkal tarkítja a műsort a rendezőség. Jegyek Jakabovits Fannyka k. a. dohánytőzsdéjében már válthatók.

A kép illusztráció, forrás: Magyarország kúl

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22