Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Tegnap este a szerencsi állomáson vakmerő zsebmetszés történt. Budapestről Nyíregyházára utazott Gábor Sándor, a rétközi kendergyár tisztviselője, aki nagyobb összegű pénzt hozott magával. A vonaton rengeteg utas utazott és a nagy tolongásban Gábor egyszer csak észrevette, hogy valaki a zsebe körül kotorászik. Gyorsan a zsebébe nyúlt, azonban a pénztárcája, amelyben 10.000 korona volt, ekkor már eltűnt. Gábor a zsebmetszésről azonnal jelentést tett a szerencsi csendőrségnek, Nyíregyházán pedig a rendőrségnek, amely erélyes nyomozást indított az ügyben – Nyírvidék. 1917. december 1.

Megkezdték a tárgyalást a fegyverszünetről – Oroszország békére kényszeríti az antantot

A sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irodának : Hadseregfőparancsnokságunkhoz szikratávirat érkezett november 28-án Carszkoje-Szelóból Troczkij és Lenin aláírásával, amely úgy a monarchiával, mint Németországgal közeli határidőre tárgyalásokat ajánl föl a fegyverszünet és az általános béke ügyében.

Rotterdamból táviratozzák: Pétervári jelentések szerint Krilenko megbízottai az ötödik orosz hadsereg frontjánál megérkeztek a német vonalakhoz. Krilenkóhoz érkezett távirati jelentés szerint a német hadsereg főparancsnoksága az északi német hadsereg parancsnokát jelölte ki a tárgyalások megkezdésére. Az északi német hadsereg parancsnoka Lipót bajor herceg.

Rotterdamból jelentik: A Daily Cronicl Pétervárról táviratot kapott, amely szerint Lenin a következő kijelentést tette:

— Ha a szövetségesek nem teljesítik az általános békére irányuló kívánságainkat, vannak eszközeink, hogy rá kényszerítsük őket erre. Egyszerűen bejelentjük az orosz állam csődjét és megszüntetjük a szövetségesek készpénzköveteléseinek a teljesítését. A béketárgyalások megindításánál óriási fontossággal bír a többi állam proletárjainak a támogatása. Ha nem nyerjük meg minden proletár támogatását, könnyen eredménytelen maradhat a forradalom minden vívmánya. Vabankot játszunk most, remélem, hogy eredménye lesz ennek a játéknak.

Stockholmból jelentik: A svéd fővárosban és környékén egyre szaporodik azoknak a románoknak a száma, akik a különbéke hírére elhagyták Oroszországot. Ezek a románok nagy rémületben élnek, elmondták, hogy a román hadseregben és a román nép között nagy a fejetlenség és a nyugtalanság, hogy orosz szövetségeseik cserbenhagyják őket. Elmondták még azt is, hogy a román kormány hű akar maradni az antanthoz továbbra is, a hadsereg azonban békét akar és az a szándéka, hogy leteszi a fegyvert. Ebben az esetben a román kormánynak és a királyi családnak valamelyik ántánt államba kell menekülnie.

Összeköttetés Berlin és Pétervár között

Londonból jelenti a Reuter-ügynökség : A pétervári amerikai követ jelenti kormányának, hogy Pétervár és Berlin szikratávíró összeköttetésben állanak.

Taskend a maximálisták kezében van

A Reuter-ügynökség jelenti Pétervárról : A maximalisták négy napi harc után elfoglalták Taskendet.

A cukrászda gazdát cserélt. Hohe Vilmos, az egyetlen nyíregyházi cukrászda tulajdonosa, aki éveken keresztül a közönség legnagyobb megelégedésére vezette a cukrászdát, most eladta azt egy szakemberekből alakult társaságnak, amely Hohe Vilmos utóda cég alatt vezeti a cukrászdát. Az új vezetőség előre is biztosítja a közönséget, hogy igyekezni fog igényeinek minden tekintetben megfelelni és a cukrászda régi jó hírnevének megfelelő módon vezetni azt.

Víg művészesték az Apollóban. Egy öttagú  kis művésztársulat szerepel most a debreceni városi színházban és napról-napra csak úgy zug  az utolsó helyig zsúfolásig megtelt óriási nézőtér, a tapsorkántól. Víg aktuális kabarészámokat adnak elő, sok tánccal, varieté számokkal tarkítva. Különös sikere van Vécseynek, a Fővárosi Orfeum művészének, akinek előadását szűnni nem akaró kacagás kíséri. Ezt a jeles ensemblét szerződtette le az Apolló 3 napi vendégszereplésre, szombat, vasárnap és hétfőre. 2 színpadi tréfa és 15 kedves, aktuális kabaré szám képezi a műsort, a vidámság jegyében. Előadások mindennap d. u. 8 és este fél 9-kor. Vasárnap délután gyermekelőadások, melyekre az összes jegyek már megválthatók özv. Rottarideszné dohánytőzsdéjében.

Tojást árul a város. Nyíregyháza városa részére ötvenezer darab tojást foglalt le Mikecz Dezső alispán. Ezt a tekintélyes mennyiségű tojást a városházán kiállítandó utalvány ellenében árusítják el a város nem termelő lakossága között darabonként ötven fillérért a városháza alatt levő hatósági boltban. Ma az első kerületbeliek kaptak, szombaton a második, vasárnap és hétfőn a harmadik, kedden pedig a negyedik kerületbeliek kaphatnak tojást.

A hamis kutya. Szegedy Jánosáé csobaji lakosnak volt egy harapós kutyája, amely az egész falu lakosságának biztosságát veszélyeztette. A szomszédok  többször figyelmeztették Szegedynét, hogy tartsa megkötve a kutyáját, de Szegedyné nem hajtott a szóra. Ez év májusában aztán megtörtént a baj, a kutya megtámadta Kraj Lajos tiszadadai lakost és a lábát csúnyán összeharapdálta. Szegedy Jánosnét a bíróság gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétségében bűnösnek mondotta ki és 50 korona fő-, valamint 10 korona mellékbüntetésre ítélte.

A rendőr támadói. Pozor András, Kertész József, és Kiss András nagyot mulattak ez év márciusában a Figeczky korcsmában. Mulatás közben összekaptak és ekkor Hegedűs Ferenc rendőr figyelmeztette őket. A mulató emberek azonban nem hajtottak a rendőr szavára, sőt mikor ez erélyesebben lépett föl, megtámadták a rendőrt és csúnyán összeverték. A bíróság Pozor Andrást és Kiss Andrást 1—1 hónapi, Kertész Józsefet pedig három heti fogházra ítélte, hatósági közeg elleni erőszak és könnyű testi sértés vétsége miatt. Hegedűs Ferenc rendőrt, pedig, mivel Kiss Andrást arculütötte, hivatalos hatalommal való visszaélés vétségében mondotta ki bűnösnek és 50 korona  büntetésre ítélte, az ítélet végrehajtását j azonban a novella első szakasza értelmében fölfüggesztette.

A Tiszába akarta lökni a mezőőrt. Halicskó János timári lakos, 1915. április 21-én összetalálkozott régi haragosával, Pap F. János mezőőrrel, éppen akkor, mikor Halicskó a tilosban gallyat szedett. A mezőőr meg akarta zálogolni Halicskót, ez azonban megtámadta a mezőőrt és bele akarta dobni a Tiszába, amit a mezőőr csak nagy nehezen akadályozott meg. Halicskó ellen, hatósági közeg elleni erőszak vétsége emelt vádat az ügyészség és a most megtartott főtárgyaláson 3 napi fogházzal és 20 korona pénzbüntetéssel büntették meg a harcias Halicskót.

Amerikai filmcsoda „Az asszony becsület” című örök szépségű amerikai filmregényt mutatja be Budapestet is megelőzve a Városi Színház Mozgó péntek, szombat, vasárnapi előadásain. Ezen darabot látnunk kell s aztán kritikát mondanunk, hogy mennyire fejlődött a filmművészet, mit tud ma produkálni az amerikai filmtechnika. Ha művészi élvezetben akarunk részesülni, nézzük meg e kiváló slágerdarabot.

Wegener-film a Diadal Mozgóban. Wegener Pál, aki új irányt adott a mozifilmek fejlődésének, péntektől vasárnapig szerepel a Diadal Mozgó vásznán a „Yoghi háza” című fantasztikus filmben, amelyben ismét kettős szerepet játszik: egy német mérnököt és egy hindu varázslót, aki birtokában van a láthatatlanság csodaszerének. Kettőjük küzdelme a darab tárgya és minthogy a két küzdőt ugyanaz a személy játssza, a megoldandó probléma rendkívüli érdekes és izgató. Társnője ezúttal is Salmonova Lidia, aki Mirát, egy indus leányt játszik. Előadások hétköznap fél 6 és fél 9, vasárnap 4, fél 6, 7 és fél 9 órakor.

Kézimunka kiállítás, alkalmi vétel. Blousok, milők, futók, egész finom kivitelű motívumok, kelengyéhez való vászondolgok és régiségek. Mindez nagy választékban. Karácsonyi és újévi ajándékoknak rendkívülien alkalmasak. December 1-én nyílik meg Széchenyi-tér 9. sz. a.

Önkéntes árverési hírdetmény

 

A nyíregyházi ajtó-, ablak- és bútorgyár r.-t. a saját irodaberendezési tárgyait, ezek közt egy db. újnak nevezhető Arnheim-féle wertheimszekrényt, ugyanilyen vasszerkezetű íróasztalt, 1 db. írógépet, 2 db. Íróasztalt, 2 db. karos és 15 db. hajlított széket, 1 db. iratszekrényt, 1 db. rajzszekrényt, 2 db. rajzasztalt stb., továbbá asztalos enyvet és gépkenőcsöt, végre teljesen új géphajtó-szíjat a saját gyártelepén, helyben, a villamos világítási gyárteleppel szemben, folyó évi december hó 2-ik napján, vasárnap délelőtt 8 órakor megtartandó önkéntes nyilvános magánárverésen a legtöbbet ígérő vevőiéinek azonnali készpénzfizetés ellenében eladja.

Árvereztető r.-t. kiköti magának azt a jogot, hogy az árverés alkalmával megjelölendő néhány darab ingóságot a saját ingyenes használatára legkésőbb folyó év végéig terjedőleg az állag sérelme nélkül visszatarthat.

Nyíregyháza, 1917. évi november hó 28.

Somogyi Gyula,

a bútorgyár ig. elnöke.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22