Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Szombat délután Szegedről elindult 718. számú személyvonat beleszaladt egy tehervonatba. Az utasok között óriási pánik tört ki, két katonatiszt és egy úrinő meghaltak, többen megsebesültek – Nyírvidék. 1917. december 4.

Fegyvernyugvás van az orosz fronton,  az orosz megbízottak Bresztlitovszkba érkeztek, Kerenszkit elfogták

A főhadiszállásról jelentik ma délben egy érakor: A legutóbbi napokban az orosz arcvonal számos szakaszán hadosztályról, hadosztályra, majd hadtestről, hadtestre fegyvernyugvás létesült. A Prilep-mocsarak környéken egyik orosz sereg követeket küldött hozzánk, akik átlépték vonalainkat, hogy az egész orosz frontra kiterjedő fegyverszünetre megegyezést kössön velünk.

A többi arcvonalon nincs jelentősebb esemény.

A vezérkar főnöke.

Rotterdamból táviratozzák, hogy Pétervárról hivatalosan jelentik a fegyverszünet megkötésére irányuló tárgyalások megkezdését. E híradás szerint az orosz kiküldöttek e hó másodikán találkoztak a német meghatalmazottakkal. Déli egy órakor történt a találkozás a Dünaburgtól Vilnába vezető út közelében, Kukutristi falu közelében nyugatra. A találkozási hely a két vonal között volt, ahonnan az orosz meghatalmazottak Bresztlitovszkba a német főhadiszállásra utaztak vonaton.

Genfből jelentik, hogy a párisi lapok Haparandából táviratot kaptak, amely szerint a bolsevikieknek sikerült Kerenszkit Wladimirben letartóztatni.

Berlinből jelenti a Wolff-ügynökség, hogy Duchonin elmenekült az ántánt képviselőivel együtt. A főhadiszállás a rádióállomással a bolsevikiek kezébe került.

A sajtószállásról. jelentik a Magyar Távirati Irodának: A külföldről ma érkezett jelentések szerint az orosz hadsereg főhadiszállása, Mohilov a bolsevikiek kezében van. Duchonin tábornok híveivel és a katonai misszió tagjaival elmenekült.

Pétervárról jelentik, hogy Buchanan angol nagykövet a következő nyilatkozatot tette közzé:

Troczkij jegyzékét, amely fegyverszünetet indítványoz, az angol nagykövetségnek tizenkilenc órával későbben nyújtották át, miután a főparancsnok a főhadiszálláson parancsot kapott a tárgyalások azonnali megkezdésére. Ennélfogva a szövetségesek befejezett tény előtt látják magukat, miután nem vonták be őket a tanácskozásba. A nagykövetnek lehetetlenség olyan jegyzékre válaszolnia, melyet a saját kormánya által el nem ismert kormány intézett hozzá.

Hivatalos jelentések

Berlinből táviratozzák, hogy a nagy főhadiszállásról a következőket jelentik :

Nyugati harctér: Ruprecht trónörökös hadcsoportja : Flandriában napközben mérsékelt tűz, este Paschanadele mindkét oldalán a legnagyobb hevességre fokozódott és éjjel is erős maradt.

A Cambret melletti harcok még folynak.

Inchytől Bourlonig terjedő szakaszon sikeres vállalkozásaink után délután élénk tüzérségi tevékenység fejlődött ki. Ellenséges gyalogság támadásai Nouvrétól keletre vonalaink előtt omlottak össze, Az Amasnieres nevű falut az ellenségtől megtisztítottuk. Ez alkalommal foglyokat ejtettünk. Ellenség újonnan harcbavetett erőkkel heves ellentámadást intézett a Schelde nyugati partján tőle elragadott állások ellen. Elkeseredett, a sötétségbe nyúló küzdelem után visszavetettük az ellenséget. Az Epchytől kitörő indiai lovasságot összelőttük. Hasonló balsikerrel jártak azon gyalogsági támadások is, melyeket az ellenség erős tüzérségi előkészítés után intézett Rendhuillétől nyugatra vonalaink ellen. A tegnapi nap az angolokra nézve különösen súlyos veszteséget jelent: több száz főnyi fogoly maradt kezünkön, a harcszintéren ezideig hatvan zsákmányolt angol ágyút és száznál több géppuskát szedtünk össze.

A német trónörökös hadcsoportja: Pinontól északra rohamcsapataink eredményes vállalkozásunkban foglyokat ejtettek. A Maas keleti partján a tüzérségi tevékenység csak átmenetileg élénkült meg.

Albrecht würtembergi herceg hadcsoportja : Altkirch mindkét oldalán fokozott tüzérségi tevékenység

Macedón arcvonal: Az Orchida és Prepsa tó között, valamint a Cserna hajtásban megélénkült a tűz.

Az Ochrida-tótól nyugatra és a Varda mentén eredményes felderítő harcok.

Olasz harctér: Nincs újság.

Ludendorff.

Értesítés. A Nyíregyházavidéki Kisvasutak értesiti a t. közönséget, hogy a sóstószőlőtelepi 3 vonatpár közlekedtetését folyó hó 5-ére beszünteti. Az utolsó vonat Nyíregyháza-Bessenyei-térről f. hó 4-én este 0 óra 5 perckor, Szőlőtelephegyközségről folyó hó 4-én este 0 óra 30 perckor fog indulni.

A mezőgazdasági szabadságok beszüntetése. A honvédelmi miniszter rendelete értelmében az őszi mező-, és erdőgazdasági munkák elvégzésére november 30-án túl szabadságot nem lehet adui. A következő három téli hónapban — amennyiben a szolgálati viszonyok megengedik —a kereskedő és iparos legénységet fogják rövidebb időre szabadságolni.

Kovács Soma meghalt. Ennek a városnak egyik legismertebb embere volt Kovács Soma kereskedő akinek a Luther-utcában a polgári iskolával szemben volt az üzlete. A város egész diáksága, lányok, fiuk, elemisták, polgáristák és gimnazisták jártak oda tízperckor és egész nemzedékek fiatalkori emlékei közölt ott szerepel élénken az öreg Kovács bácsi, akivel ezer meg ezer csínyt követtek el a lurkók, sőt a diákkisasszonyok is, de akinél jobb barátja, jóakarója nem volt a tanulóseregnek. A diákok kedves Kovács bácsija — most 88 éves korában hunyta örök álomra a szemét és nagyon sokan könnyezik meg a kisdiákok öreg barátját. Kovács Somát holnap kedden temetik.

A petróleum ellátás új rendje. Budapesti munkatársunk telefonálja: Értesüléseim szerint komolyan tervbe van véve a  petróleum ellátás eddigi rendjének megváltoztatása és a készülő intézkedésnél először fog érvényesülni a legitim kereskedelemnek a háborúban annyiszor hang súlyozott az az óhajtása, hogy a közszükségleti cikkek forgalmát csak a kereskedelmi szervezet igénybevételével lehet lebonyolítani. Az ország kereskedelmi és iparkamarái, köztük a debreceni kamara

is mozgalmat indítottak ugyanis és e mozgalom során azt kérik a kereskedelmi minisztériumtól, hogy a petróleumot ne a hatóságok, hanem a kereskedők útján hozza forgalomba, természetesen megfelelő ellenőrzés mellett. Kilátás van rá, hogy ez az akció rövidesen eredménnyel  is végződik.

Élelmiszercsempészés a vasútnál. Régebb idő óla nyomára jött a rendőrség annak, hogy a vasúti állomásnál nagyban folyik az élelmiszercsempészés, rajta is csíptek egyes embereket a csempészésen, de mindig akadtak, akik tovább folytatták. Marusek Péter polgári rendőr szombaton este az állomásnál megfigyelt egy úrias kinézésű embert, aki egy nagy csomagot adott át Nagy György málházónak, aki a csomagot azután átadta Apoti Márton hordárnak. A csomag átadása után az idegen eltűnt, Apoti pedig a csomagot eldugta, hogy amikor a vonat beérkezik, fölcsempéssze rá. A polgári rendőr megfigyelései után a hordártól elvette a csomagot és megállapította, hogy különböző élelmicikkeket Resicabányára akartak elküldeni.

Ellopták az ékszereit. Kellemetlen meglepetésre ébredt tegnap reggel Schönberg Margit Kálvin-tér 1. szám alatti lakos, akitől ugyanis az elmúlt éjszaka ellopták több száz korona értékű ékszereit. Schönberg Margit a lopás fölfedezése után azonnal följelentést tett a rendőrségen, ahol a nyomozást megindították és már a tettes nyomában vannak.

A boldogság ára. A filmtechnika csodálatos lehetőségei mellett ma már alig érhet bennünket meglepetés és így annál váratlanabbak azok az effektusok, amelyek e darabban felvonásról-

felvonásra mindjobban káprázatba ejtik a nézőt. Franz Hoffer mint író és rendező és mindenki, akinek csak része volt a film előállításában, a lehető legjobbat adta s így jött létre a darab, melyben a közönség minden része megtalálja a neki tetsző elemeket és amellett a hozzáértő még külön irodalmi értékeket is fedez fel benne. A néma vászonemberek küzdő életét, sírással mutatja. Itt nem érezzük egy pillanatra sem, hogy a színész meg van fosztva a beszéd hatóképességétől, mert oly tökéletes az, amit produkál, hogy egy pillanatra sem engedi figyelmünket a szereplőkről lesiklani. A kitűnő  drámát a Diadal Mozgó december 3-án és 4-én hétfőn és kedden mutatja be.

A nagyra vágyás átka. Egy csodaszép filmköltemény, amely az élet felfelé törtető emberét mutatja be úgy markánsan, reális vonásokban, mint a lelki álmok színes sugaraiba, felhőibe burkolt ideálistáját. Az akarat ereje s a képzeletjáték mind magasabban szárnyalva, egymást segítve az emelkedésben, míg túlhaladva a kiszabott körön, lehull mindkettő, mint zúzott, szárnyszegett madár. A tragédia oly megrázó elementáris erővel hat Wilhelm Klitsch kiváló kedvenc művészünk interpretálásában, hogy klasszikusan szép alakítására még sokáig fogunk visszaemlékezni. Bemutatja a Városi Színház Mozgó hétfő és keddi délutáni előadásain is.

Jótékony célú előadás az Apollóban. December hó 18-án és 19-én az Apolló színház művészi filmet mutat be, , mely megkapó történet keretében az elhagyott gyermekek védelmének ügyét szolgálja. Az előadások egész jövedelmét a Feministák Egyesületének engedi át az Apolló színház vezetősége, hogy azt az anya- és gyermekvédelem céljaira fordítsák.

 

A hadrakelt sereg részére szükséges gyékény nyugágyak biztosítása érdekében felhívatnak az érdekeltek, hogy akár kész nyugágyakra vonatkozó ajánlatukat, akár ezek készítésére alkalmas gyékénytermésüket a debreceni kereskedelmi és iparkamaránál árajánlattal mielőbb jelentsék be.

Várm. gazd. egyesület.

 

Pályázati hirdetmény.

A Haas Etelka emlékezetére létesített kiházasítást és gyermek nevelést támogató alapítvány ez évi jövedelme odaítélésére ezennel pályázatot hirdetek.

  1. Kiházasítási segély.

1000—1000 korona kiházasítási segélyben részesül három jó hírnevű és jó erkölcsű, arra ráutalt Szabolcsvármegyében lakó menyasszony felekezeti különbség nélkül. Egy segély díj egy Kemecsén lakó menyasszonynak adandó ki.

Idegen vármegyében lakó menyasszonynak csak kivételesen s attól feltételezetten részesíthetők segélyben, ha házasságuk által Szabolcsvármegyébe települnek át.

Hadi árvák s harctéri szolgálat után vagy rokkantan haza került ifjak menyasszonyai előnyben részesülnek.

A házasság az adományozás évében megkötendő, ez alól azonban egy évet meg nem haladó halasztást engedélyezhetek.

 

Nyíregyháza, 1917. nov. 26.

MIKECZ DEZSŐ,

udv. tan., alispán..

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22