Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

A Magyar Távirati Iroda jelenti hivatalosan a főhadiszállásról : Németország, Magyarország, Ausztria, Törökország és Bulgária legtöbb hadvezetőségeinek megbízottai december 5-én az orosz legfőbb hadvezetőség megbízottaival az összes frontokra érvényes tíz napi fegyvernyugvást kötöttek, amely december 7-én déli 12 órakor kezdődik – Nyírvidék. 1917. december 7.

Ezalatt az idő alatt részben a főhadiszálláson folytatják a további tárgyalásokat, részben pedig a megbízottak egyrésze hazájukba visszautazva, ottan jelentést tesznek az eddigi eredményekről.

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy az orosz népbiztosok tanácsa manifesztumot intézett a magyar, német és osztrák katonákhoz és ezt a manifesztumot repülők, valamint küldöncök útján juttatják el katonáinkhoz. A manifesztum kifejti a bolsevikiek célját, programmját, és arra kéri a katonákat, hogy a háború befejezésének munkájában támogassák őket. — Csak akkor sikerül pár nap alatt megkötni a békét — mondja a manifesztum, ha az összes hadviselők szociálistái csatlakoznak a mozgalomhoz.

Stockholmból jelentik, hogy a pétervári svéd követ Stockholmba érkezett, hogy beszámoljon a béketárgyalások eshetőségeiről.

Pétervárról jelentik, hogy az orosz frontvezérkar teljesen megadta magát a makszimálistáknak.

Parisból jelentik: A Havas-ügynökség Pétervárról azt az értesítést kapta, hogy a kormány Petrovszkij Gergelyt belügyminiszterré kinevezte. A duma épületét a vörös gárda megszállotta és megakadályozza, hogy a duma üléseket tartson. Kornilovnak Busovoból,- ahol őrizet alatt állott, sikerült megszöknie.

Újabb leleplezés a csehekről

Bécsből táviratozzák, hogy Wolff és több német képviselő a reichsratban interpellációt jegyeztek be, amelyben leleplezték a csehek árulását. A hat oldal terjedelmű interpellációt valamennyi német képviselő aláírta.

A nyíregyházi polgármesterválasztás

Hárman pályáznak

Balla Jenő nyugdíjazása folytán megüresedett Nyíregyháza város polgármesteri széke, amelynek betöltésére — mint megírtuk — most tette meg az intézkedéseket az alispán. Az alispán a polgármesteri állás betöltésére az alábbi hirdetményt tette közzé:

Nyíregyháza r. t. városban nyugdíjazás folytán megüresedett s a Vll-ik fizetési osztálynak megfelelően javadalmazott polgármesteri állásra pályázatot hirdetek.

Felhívom azért mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t. c. 3-ik szakaszában meghatározott elméleti képzettségüket igazoló okmányokkal szabályszerűen fölszereli pályázati kérvényüket hozzám bezárólag az 1918. január hó 1-ik napjának délután 5 órájáig adják be.

A később érkező kérvényeket figyelembe venni nem fogom.

A választás az 1918. év január hó 8-ik napjának d. e. 10 órájára egybehívott tisztújító széken fog megtartatni.

Az eddigi értesülésünk szerint hárman pályáznak a nyíregyházi polgármesterségre és pedig Bencs Kálmán dr. pénzügyi tanácsos, Oltványi Ödön főjegyző és Trak Géza egri főjegyző.

Kitüntetés. Őfelsége a király dr. Szondy István főhadnagy, nyíregyházi pályaudvar parancsnoknak a háború alatt teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül, a vitézségi érem szalagján az arany koronás érdemkeresztet adományozta.

Van csatlakozás. Az utóbbi napokban az a hír terjedt el a városban, hogy. az este 9 órakor Szerencsen át Budapestre menő vonatnak nincs csatlakozása. Mint illetékes helyről megtudtuk, a híresztelés alaptalan, és most is éppen úgy lehet éjjel Budapestre utazni, mint eddig.

Az árvák karácsonya. A helybeli jótékony nőegylet Pacsirta utcai Erzsébet árvaházában, mint minden évben, — úgy az idén is megtartják a szokásos karácsonyfa ünnepélyt. Az ünnepélyen az imát az idén dr. Bartók Jenő ref. lelkész fogja mondani. Az ünnepélyen, amely e hó 23-án vasárnap délután lesz, szívesen lát a Nőegylet minden gyermekbarátot.

Összeírják a lovakat és a járműveket. Nyíregyházán a honvédelmi miniszter rendelete alapján megkezdték a lovak és járművek újabb összeírását. Mindazok, akiknek Nyíregyháza területén lova, vagy szekere, talyigája van, köteles december hó huszadikáig bejelenteni azt a városházán a katonaügyosztályban. A határbeli lovak és járművek összeírására külön intézkedés történt.

Nyilvános nyugtázás. Milotay, István úr, az Új Nemzedék szerkesztője 50 koronát küldött az irodalmi estről való elmaradása megváltásaképpen. A nemeslelkű adományt rokkant katonáink nevében hálásan köszönöm. Oltványi Ödön, h. polgármester.

Betörők a pajtában. Az újfehértói határban eddig ismeretlen emberek föltörték Kupferstein Jakab gazdálkodónak a dohánypajtáját és onnan egy szekér simított dohányt elvittek. A csendőrök keresik a betörőket.

A Remington írógép rt. műszerésze városunkba érkezett. Jelentkezéseket 139. számú telefonon lehet leadni.

Karácsonyi vásár a Koronában. A Szociális misszió társulat nagy karácsonyi vásárja folyó hó 8-án és

9-én a Korona nagytermében nagy sikerűnek ígérkezik. A rendezőség, élén Mikecz Dezsőnével, kit a hölgyközönség nagy gárdája vesz körül. A vásár megnyitása folyó hó 8-án délelőtt 10 órakor lesz. Ugyan az nap délután 5 órakor, a tombolán sok értékes tárgy  sorsoltatik ki. Vasárnap délután sétahangverseny. A vásár mindkét napon egész napon át nyitva lesz. Ezúton felkéretnek azok a m. t. hölgyek és urak, a kik különféle tárgyakat ajándékul ígértek, hogy azokat folyó hó 7-én pénteken délelőtt a Koronába küldeni szíveskedjenek. Akik pedig süteményeket s ételneműeket ajánlottak a buffet céljaira, azokat legkésőbb szombaton délelőtt kegyeskedjenek felküldeni. A rendezőség.

A koldus gróf — a Diadal Mozgóban. Az obsitos diadalmas előadásai után most Leon Victor nagy sikert aratott világhírű regényének, A koldus grófnak fi lm változatában gyönyörködhetünk. Szenzációs pályafutása volt ennek az érdekes darabnak a világ minden országainak színpadán és így nálunk is. Boldog örömmel fogják viszontlátni filmen, ami a színházban oly fenséges élvezetet nyújtott. A bűbájos poézissel, finom lélekanalízissel és meghatóan drámai erővel megirt regény minden szépsége káprázatos jelenetekben fog megelevenedni a Diadal Mozgó vetítő ezüst falán. Rendezés és fotográfia csodát művelt e kitűnő magyar filmben. Főszerepeiben a magyar színművészet legjelesebbjeit láthatjuk viszont. A koldus gróf három napon, 7.. 8. és 9-én van a Diadal Mozgó műsorán.

A lélekrabló. A mai kor vágyakozó fojtott érzékiségtől lobogó hisztérikus asszonya, ki az elérhetetlennek látszó igazságot, az örök, a végtelen nagy szerelmet sóvárogja, akarja — Paula Menichelli. Most ismét oly szerepkört talált, hol szertelen vágyának s lelke mélyén szunnyadó illúzióinak kitörő tökéletességével ejt káprázatba. A szüzsé, a rendezés, zseniálisan páratlan a maga nemében, s a klasszikus, festményszerű képek ragyogóak, tiszták, tekintettel arra, hogy új film s csak nemrég került a fővárosban is színre. Menichelli partnere most ugyanaz, aki a Nőstény tigris szerepében volt. Bemutatja a Városi Színház Mozgó péntek. szombat, vasárnap délutáni és esti előadásain.

 

Kép: elbida projekt

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22