Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Tegnap tartotta meg az állami tisztviselők egyesülete kongresszusát, amely igen viharos lefolyású volt. A kongresszus Kosinszki Viktor elnök indítványára táviratban üdvözölte a királyt. A táviratban kifejtették, hogy a féktelen uzsora és a tisztviselők szomorú anyagi helyzete kiszolgáltatja a tisztviselői kart a korrupció kísértéseinek – Nyírvidék. 1917. december 11.

Végül bejelentik a királynak, hogy a kormányhoz újabb memorandumot intéztek. Ezután Andor Endre fölolvasta a memorandumot, amelyben a háborús-segély további fölemelését, á tisztviselők pénzügyi viszonyainak rendezését, szolgálati pragmatikát és jóléti intézmények létesítését követelnek. Románi Margit ismerteti ezután a telefonkezelőnők mozgalmát, amely szervezettségük következtében sikerrel járt. Szerinte a férfiak gyávák, mert a munkások példája szerint kellene cselekedniök. Ezután több fölszólaló azt indítványozta, hogy panaszaikkal menjenek a királyhoz.

 

A román csapatokkal is fegyverszünetet kötöttünk

A főhadiszállásról jelentik ma délben :

Keleti harctér: A Dnyeszter és a Düna torkolata között álló orosz és román csapatokkal fegyverszünetet kötöttünk.

Olasz harctér: A Piave alsó folyásánál egy hídfőt elfoglaltunk és foglyokat ejtettünk.

A vezérkar főnöke.

Stockholmból táviratozzák, hogy a Rjecs jelenti: Csermasev tábornok, a román hadsereg parancsnoka, a román kormány megbízásából az egész román frontra fegyverszünetet kötött.

Equador szakított

Londonból táviratozzák, hogy a Reuter-ügynökség jelenti: Equador megszakította a viszonyt Németországgal.

Új forradalom Portugáliában

A Reuter-ügynökség jelenti Madridból: Lisszabonban kitört a forradalom. Oportóban szintén forradalom van, itt a forradalmárok győztek. Hír szerint a kormány lemondott és Alfonzó Costa új kormányt alakított.

Lisszabonból jelentik, hogy a lemondott kormány a Lasco di Gama hadihajó fedélzetére menekült, és ez a hadihajó később bombázta a fővárost. A városban kihirdették a statáriumot.

Halifax pusztulása

Amsterdamból jelentik, hogy arról a szerencsétlenségről, amely Halifaxban történt, még mindig gyéren jönnek a tudósítások. Eddig annyit lehet megállapítani, hogy 2000 ember meghalt, 5000 pedig megsebesült. A város maga csaknem teljesen elpusztult a robbanás következtében.

Ukraina semleges marad

Berlinből jelentik, hogy az antant kormányai jegyzéket intéztek az ukrán tanácshoz, hogy hajlandók elismerni az ukrán köztársaságot, ha folytatják a háborút a központi hatalmak ellen. Az ukrán tanács válaszában kijelentette, hogy semlegességét fönn óhajtja tartam.

430.000 fogoly egy év alatt

A Wolff-ügynökség jelenti, hogy 1916. december 12. óta, amikor a központi hatalmak először tettek békeajánlatot, a németek 430.000 foglyot ejtettek, 4000 ágyút és rengeteg hadiszert zsákmányollak, amelynek az értékét föl sem lehet becsülni. A tengeren ez idő óta 9,196.000 tonnát süllyesztettek el a németek.

A finn köztársaság megakulása

Stockholmból táviratozzák, hogy a finn köztársaság megalakulása véglegesnek tekinthető. Az első elnökválasztás január 15-én lesz. Finnországból megbízottakat küldtek Oroszországba, hogy tudassák a finn köztársaság megalakulását.

Ítélet a cinkotai bűnpörben

A cinkotai bűnügyben tegnap hozta meg a budapestvidéki törvényszék esküdtbírósága a verdiktet. Az esküdtek bűnösnek mondották ki Nagy Jánost három rendbeli gyilkosságban, egy rendbeli rablásban mint tettest és egy rendbeli csalásban mint bűnsegédet. A bíróság a verdiktet hosszas tanácskozás után megsemmisítette, mert az esküdtek a vádlott terhére tévedtek. Az aktákat áttették a kúriához.

Marhahúst árusít a tisztviselők beszerzési csoportja. A szabolcsvármegyei közszolgálati alkalmazottak beszerzési csoportja a mai országos vásárban nagyobb számú vágómarhát vásárolt, amelynek a húsát szerdától, december 17-től kezdve árusítják ki a hatósági hússzékben a csoport tagjainak számára. A hús árát a hússzékben kifüggesztett táblán tüntetik föl.

Vígestélyek. A Városi Színház Mozgó hétfő—keddi előadásain nagyszabású vígestélyeket rendez, amidőn is bemutatásra kerül a budapesti színpadon annyiszor előadott Sviháhok című rendkívüli mulatságos vígjáték. A főszerepet kedvenc művésznőnk, a bájos Liana Haid kreálja, kinek játékában Klitsch Vilmos partnerével több ízben volt alkalmunk gyönyörködni. Aki jól akar mulatni, okvetlenül nézze meg mai műsorunkat.

Az olasz hadsereg összeomlása. A napokban Budapest legelőkelőbb mozijában egy filmet mutattak be, amelyhez hasonló a háború borzalmairól még nem került nyilvánosságra. A cs. és kir. hadvezetőség készítette ezt a hatalmas filmet saját operatőrjeivel az olasz hadsereg rettenetes katasztrófájáról; történelmi, soha többé le nem tagadható dokumentumaként a magyar, osztrák és német hősi csapatok legnagyobb harci teljesítményéről. Ez a film nem hasonló a sablonos harctéri felvételekhez, sokkal többet tár elénk, mint amit eddig láttunk. Gáztámadásaink szörnyű hatását. Áttörésünk a Tagliamentón át. Magyar bakák diadalmenete Cividalén, Udinén keresztül. Az olasz ágyúóriások százainak, a foglyok tízezreinek szomorú föl vonulása. Csupa borzalmasan szép látvány, egy darab háború a házhoz szállítva. A hadvezetőség hadi jótékony célok érdekében hozta nyilvánosságra ezt a szenzációs filmet. Nyíregyházára az Apolló szerezte meg december 12—13-ára az előadási jogot.

 

Hírdetmény

Értesítem az érdekelteket, hogy Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége 1917. évi szeptember hó 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával a következő legfelsőbb parancsiratot méltóztatott kibocsátani:

„A hosszantartó nehéz háború az összes állampolgároktól súlyos áldozatokat követel. Hogy a leginkább súlytott családokat további csapásoktól a jövőben lehetőleg megóvjam, elrendelem, hogy a harcoló csapatok alább megjelölt katonaegyénei — amennyiben a hivatásos állományhoz nem tartoznak — a hadrakelt seregnél oly szolgálati helyeken alkalmaztassanak, melyek arcvonalbeli szolgálatra alkalmasak részére rendszeresíttettek ugyan, de az ellenség állandó behatásának nincsenek kitéve :

  1. oly családok egyedül életben maradt fia, melynek már két, vagy több fia elesett, vagy a hadiszolgálat teljesítése közben szenvedett sebesülés, a hadifáradalmak folytán, avagy a hadiszolgálat teljesítése közben szerzett betegség következtében meghalt;
  2. hat, vagy több még el nem látott gyermek apja, aki ezeknek fenntartásáért gondoskodni köteles.

Erről egyúttal hadügyminiszteremet, közös pénzügyminiszteremet (Bosznia-Hercegovina ügyeire nézve) osztrák honvédelmi miniszteremet, magyar honvédelmi miniszteremet, tengerészetem parancsnokát és az összes fegyveres erő pótlási főnökét is értesítem, kik a végrehajtásra nézve a továbbiakat egyetértőleg rendeljék el.”

Károly, s. k.

Felhívom mindazokat, akik a fenti kedvezményt igénybe venni óhajtják, hogy a családi értesítővel felszerelt kérvényüket a város iktató-hivatalában adják be. A kérvényben a katonai szolgálatot teljesítő egyének csapatteste és pontos címe, ezek közölt a tábori posta száma is, pontosan feltüntetendő.

Nyíregyháza, 1917. december hó 4.

Dr. Bencs,   h. polgármester.

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22