Generic selectors
Csak teljesen egyező találatok
Search in title
Keresés a tartalomban
Keresés a cikkekben
Search in pages
Válasszon kategóriát
100 éve történt
Baleset
Belföld
Bulvár
Bűnügy
Érdekes
Fotó
Gazdaság
Hírek
Időjárás
Kisvárda
Kultúra
Mátészalka
Megyei
Nagy Kép
Nemzetközi
Nyírbátor
Nyíregyháza
Pártok
Programajánló
Rövidhír
Sport
Szavazás
Tiszalök
Tiszavasvári
Tudomány
Uncategorized
Vélemény
Vezetőhír
Videó

Zavarok a gőzfürdő üzeme körül. A szénhiány a nyíregyházi városi gőzfürdő üzemében is zavarokat okoz, ugyanis a város nem tud elegendő mennyiségű szenet beszerezni. Az üzem fenntartására csak hétről-hétre tudják beszerezni a szenet és erre a hétre még nem sikerült biztosítani a szükségletet. Éppen ezért könnyen megeshet, hogy ezen a héten nem lesz gőzfürdő és a helyzetben csak akkor állhat be javulás, ha a fürdő ma vagy holnap szenet kap – Nyírvidék. 1917. december 13.

Oroszország és Románia megkezdték a leszerelést

Jassyból jelentik, hogy a román fronton levő román ós orosz katonák leszerelése megkezdődött.

Stockholmból táviratozzák : A román király és udvara a főhadiszállásról való elutazásra készül.

 

Carszkoje-Szelóból hivatalosan jelentik, hogy a japán nagykövet megcáfolta azt a híresztelést, mintha Japán meg akarta volna, vagy meg akarná üzenni a háborút Oroszországnak, ha különbékét kötne. A nagykövet kijelentette, hogy ily irányú szerződésük Angliával nincsen.

Carszkoje-Szelóból jelentik hivatalosan, hogy utólag érkezett hír szerint a szövetségesek elvileg hozzájárullak ahhoz, hogy a fegyverszünet dolgában tárgyalásokat kezdjünk Németországgal. Feltételül azt kötötték ki, hogy egyetlen versztnyire sem vonulhatunk vissza és Németországnak élelmiszert nem szállítunk.

Pétervárról táviratozzák, hogy Kaledin elfogatta az Ovacsenkonszki munkástanács valamennyi tagját és ezért a kormány csapatokat küldött ellene.

 

Német-Keletafrika angol kézen

Berlinből jelentik, hogy Német-Keletafrika teljesen angol kézre került. A német védőseregek nem adták meg magukat, hanem áttörték a portugálok frontját és Portugál-Keletafrikába menekültek.

Harmadfél millióval szaporodik a német hadsereg

Bernből táviratozzák, hogy az Eclair jelenti: Németország elrendelte az 1919. és az 1920, évfolyamok behívását. Az orosz fogságból hazatérő harcképes német katonák száma egymillióra tehető, a most sorozandó két évfolyam pedig 1.600,000 újoncot ad. Ezzel szemben Franciaország teljesen ki van merülve és a tavasszal Amerika által megígért egymillió főnyi hadseregre sem lehet számítania.

 

Áttöréstől tartanak a franciák

A Münchener Zeitung jelenti, hogy Clemencau több újságíró előtt kijelentette, hogy a jelenlegi helyzet az antantra lesújtó.

Berlinből táviratozzák, hogy a francia lapok olyan hangon írnak, mintha az orosz frontról elhozott német erők áttörésétől tartanának. A kormány megnyugtató közleményt volt kénytelen kiadni, amelyben azt írta, hogy a német csapatok nehéz ágyúit elszállítani legalább négy hónap szükséges és ezalatt az idő alatt megérkeznek az amerikai segítőcsapatok.

Letartóztatták a portugál köztársaság elnökét

Lisszabonból táviratozzák, hogy a Havas-ügynökség a következőket jelenti: A kormány elhatározta a parlament feloszlatását, ezért a köztársaság elnökét fölszólították a lemondásra. A köztársaság elnökét, miután vonakodott lemondani, letartóztatottnak jelentették ki.

Rotterdamból jelentik, hogy a lisszaboni utcai harcokban  százan meghaltak és háromszázan megsebesültek.

Panama hadat üzent

New-Yorkból táviratozzák: Panama megüzente a háborút az osztrák-magyar monarchiának.

 

Diktatúra Portugáliában

Madridból jelentik, hogy Portugáliában Sidonio Pacs vezetésével diktatúra alakult, amely elnökké Bellin Courtot kiáltotta ki.

 

Közgazdasági fordulat előtt

A világháború alatt a bankjegyforgalom nálunk is, mint minden hadviselő államban, igen megnövekedett, ellenben az áru- és értékforgalom jóval szűkebb korlátok közé szorult. A pénz vásárlóerejének nagy mérvű csökkenése az árak rendkívüli, majdnem szeszélyes emelkedését vonta maga után, amit a spekuláció természetesen sietett kihasználni.

Akinek azonban ma van kisebb vagy nagyobb elhelyezni való tőkéje, az ne a háborúra alapítsa számítását, hanem vessen számot a közeli, esetleg váratlanul gyors békekötés lehetőségével. A béke beálltával magától értetődőleg megváltoznak a konjunktúrák. Nem lehel sejteni, hogy mely értékpapírok mekkora árhanyatlást fognak szenvedni, bár a túlhajtott árfolyamok rohamos esése előre látható. Erre való tekintetből az óvatos részvénytársaságok nem hajlandók emelni a két-három százalékot jövedelmező részvények osztalékát, hanem inkább tartalékaikat gyarapítják.

Alább száll az ezüst mai magas ára is, mihelyt Mexikó és Ausztrália visszatérhetnek a normális termeléshez. Az ipari és mezőgazdasági termények ára hasonlóan hanyatlani fog, amint belföldön megindul a nagyarányú többtermelés, a külfölddel pedig a szabad forgalom. Ezzel kapcsolatban s a kormány adó- és birtokpolitikájának hatása alatt az ingatlanok értéke is lejjebb süllyed.

Ebből a várható árhullámzásból sziklaszilárdan emelkednek ki a hetedik magyar hadikölcsön kötvényei, melyek úgy a tőke, mint — az alacsony beszerzési árfolyam figyelembe vételével — 6.25 százalék, illetőleg 6,1 százalék kamatjövedelem tekintetében hasonlíthatatlanul biztosabbak minden más befektetésnél. Ragadja meg tehát mindenki a még csak rövid ideig, talán csak pár napig kínálkozó alkalmat arra, hogy pénzének nyugalmas, jól gyümölcsöző és számos kedvezménnyel egybekötött elhelyezéséről gondoskodjék s ezzel egyszersmind hadseregünk végső erőfeszítéseit is támogassa, az állami pénzügyek konszolidációját is elősegítse.

 

Jogot az élethez címe a propaganda filmelőadásnak, melyet a Feministák Egyesülete az anya- és gyermekvédelem érdekében rendez. A megrázó tartalom, a gyönyörű képek indokolják az óriási érdeklődést, mely az előadás iránt megnyilvánul. Az előadás folyó hó 10. és 20-án. szerdán és csütörtökön, d. u. 6 és este félkilenc órakor lesz az Apolló színházban.

 

Az árvák karácsonyfájára Főtiszt. Énekes János prépost úr egy karácsonyfát, Hauftol Lajos 25 koronát, Karabélyos Péterné 10 K, Imre Jánosné 10 K, Jármy Mártonné 25 K, Sarkadi Adolfné 5 K. Doctor Árminné 5 K-t voltak szívesek adományozni. — Négy első gimnazista 5 koronát küldött. Fogadják érte a jótékony nőegylet hálás köszönetét. Özv. Básthy Barnáné, elnök.

A nyíregyházi fürdőkályhák rekvirálása. Nemrégiben miniszteri rendelet jelent meg, amely igénybevettnek jelentette ki a fürdőkályhák vörösrézből készült hengereit, úgy azonban, hogy ezeket a rekvirálók kicserélik megfelelő vashengerekkel. A vashengerek gyártásával már elkészültek és a kicserélést végző Neptun részvénytársaság Nyíregyházán is nemsokára megkezdi a kicserélést. A kicserélési munkálatokkal Kaszás György és Illéssy János nyíregyházi szerelőiparosokat bízták meg, akik már holnap megkezdik a kályhák méreteinek fölvételét. Rekvirálásra a közeljövőben nem igen kerül sor, az első föladat az, hogy a ígéreteket fölvegyék és ennek az alapján elkészítsék a megfelelő vaskályhákat.

A milliárdosok világa. A pénz arisztokráciának pompázó, nagyszerű életéből láthatunk egy megrázó, nagystílű drámát. „Gazdag ember felesége” a Városi Színház Mozgó szerda—csütörtöki délutáni és esti műsorán.

Kép: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Friss
2017. december 14. csütörtök, 07:00
2017. december 13. szerda, 06:28
2017. december 13. szerda, 06:22