Cookie kezelése a honlapon – már nem elegendő a letiltás joga

Az európai adatvédelmi biztosok ún. 29-es munkacsoportja publikálta álláspontját arról, hogy a viselkedés alapú reklámok elősegítésére használt cookie-k igénybe vétele során nem lesz már elegendő a cookie-val kapcsolatos tájékoztatás és a böngészőkben lévő letiltás lehetősége, hanem a cookie használatához is a felhasználó előzetes hozzájárulására lesz szükség.  

A cookie (süti), mint személyes adat

Az internethasználat során az egyes meglátogatott weboldalak rögzítik a felhasználó IP címét, esetleg cookie-t (a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére, a felhasználó internethasználatának nyomon követésére) telepítenek számítógépére. A cookie-k adatokat tartalmazhatnak a felhasználó operációs rendszeréről, böngészőjéről, sőt dinamikus, változó IP cím alkalmazása esetén is az alkalmazott egyedi azonosító segítségével böngészése során követhető az érintett. A fentiek alapján az internetes cookie – összhangban a munkacsoport 2008. április 4-én elfogadott, a keresőmotorokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekről szóló, 1/2008 számú véleményével – személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint az IP cím.

Opt-out

Az eddigi szabályozás szerint a cookie-k kezeléséről elegendő volt az adatkezelési tájékoztatókban informálni a honlapot felkereső személyeket.

A portálok felhasználói pedig eldönthették, a böngésző vagy a szolgáltatás beállításainak lehetőségével élve korlátozzák illetve megtiltják-e a cookie-k kezelését, törlik-e a cookie-kat, vagy sem.

Tekintettel arra, hogy a felhasználók döntő része nincs tisztában sem a cookie-k kezelésével és felhasználási lehetőségeivel, sem pedig a letiltás módjával kapcsolatosan, a cookie-k kezelésére vonatkozó szabályok jelentősen szigorodnak.

Opt-in

A módosított 2002/58/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a felhasználó számítógépében történő adattárolás, és az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés (mint amilyen a cookie-t kezelő technológia) csak akkor lesz megengedett, ha a felhasználó teljes körű tájékoztatás alapján ehhez egyértelmű, előzetes hozzájárulását adta.

A munkacsoport véleménye alapján a reklám szolgáltatóknak nem kellene minden egyes alkalommal beszerezni az érintett hozzájárulását, azonban az eredeti hozzájárulást időben korlátoznia szükséges, lehetőséget kell biztosítania a bármikori egyszerű visszavonásra, valamint szükséges egy ikon, szimbólum létrehozása, mely minden olyan honlapon jól láthatóan elhelyezésre kerül, ahol cookie-k telepítése, és így a felhasználók nyomon követése történik. Ez az ikon nemcsak a cookie-k telepítésére és a nyomon követésre figyelmeztetne, hanem visszajelzést is adna az érintettnek beleegyezése érvényességéről.

Az adatkezelőknek biztosítaniuk kell az érintettek hozzáférési, helyesbítési, törlési jogainak érvényesítését, melyhez már rendelkezésre állnak azok a cookie azonosítószámán alapuló technikai megoldások, melyek segítségével lehetővé válik azok személyenkénti módosítása, törlése.

A szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az összegyűjtött adatok az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges idő után automatikusan törlésre kerüljenek.

A megfelelő tájékoztatás előfeltétele, hogy a viselkedés alapú reklámmal kapcsolatos információk nem a honlap általános feltételek vagy adatvédelemmel foglalkozó részében kerülnek elhelyezésre. A munkacsoport véleménye szerint e tájékoztatást mindenki számára könnyen hozzáférhetően, a honlap jól látható területén kell elhelyezni. A reklám hálózati szolgáltatóknak és a laptulajdonosoknak biztosítani kell az érintettek tájékoztatását a cookie-k telepítéséért és az adatok gyűjtéséért felelős kilétéről, valamint arról, hogy milyen információk kerülnek rögzítésre, és hogy az adatok gyűjtésének célja egy felhasználói profil létrehozása. A tájékoztatásnak ki kell térnie arra a tényre, hogy a profilokat célzott reklámüzenetek továbbítására fogják használni, és arra, hogy a cookie alkalmas a felhasználó több weboldalon keresztüli követésére.

További részletek

A cookie-k kezelésével kapcsolatos bővebb írásunkat IDE kattintva érheti el.

 

Látott valami érdekeset, izgalmasat, szokatlant? Írja meg nekünk vagy küldjön róla fotót, akár névtelenül is: szerkeszto@ezahir.hu
küldök